Vrijwilligersavond

Op vrijdag 26 januari 2018 mochten we onze vrijwilligers bedanken voor al het werk dat zij voor de Schakel doen. Op allerlei manieren zorgen zij er voor dat we al onze activiteiten kunnen doen.
Bijvoorbeeld door het helpen bij de rommelmarkten, het ophalen van de spullen voor de rommelmarkt, het rondbrengen en/of het in elkaar zetten van ons maandelijks Lezerscontact, de handwerkclub, aanwezig zijn tijdens de opening op de donderdagochtend van de Skuorre, het helpen van de koster en op nog meer niet genoemde manieren.
Heel hartelijk bedankt mensen !

De Schakelcommissie.
Op de foto staat een grote groep van deze vrijwilligers..

Vorming en Verdieping

Zoeken