De Schakelpastor.

Wat een turbulente tijd de maand juli en begin augustus. We hoorden van de burgeroorlog in Syrië, van de strijd in Oekraïne, van de opmars van IsIs in Irak, van de vliegtuigramp, van de strijd in Israël. Inderdaad we hoorden ervan. Sinds de zondeval is er dagelijks oorlog. Maar niet altijd hoorden we ervan. Je las het, soms veel later, in de krant. Maar tegenwoordig horen we het binnen vijf minuten nadat raketten hun doel raken en hun vernietigend werk doen.

De woorden van de Here Jezus krijgen letterlijk hun vervulling:,, En u zult horen(!) van oorlogen,en geruchten van oorlogen ziet toe, wordt niet verschrikt:want al deze dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.”

Waar gaat dit heen? Waar leidt dit toe? Het zijn vragen die je overal hoort stellen. We vinden het eng. Veel mensen zijn angstig, maar ook onrustig. En je moet wel steke blind zijn om de gebeurtenissen in deze wereld niet te zien als tekenen die horen bij het laatst van de dagen.

Voor het eerst sinds 1963 werd er een dag van nationale rouw afgekondigd. Is dit een nieuwe ontwikkeling? Het zou kunnen, want we missen in Nederland een vast ankerpunt. Vandaar dat er gezocht wordt naar een vorm om emoties te uiten. Je zag dat ook bij de dood van Pim Fortuyn. Ook toen wisten de mensen niet waar ze met hun verdriet naartoe moesten. Op het moment dat de mens het zicht op de hemel, op God en op de eeuwigheid verliest, weet hij niet waar hij naartoe moet zijn verdriet. Alleen de grote ervaringen van deze aarde blijven over.

Juist in de momenten als deze, waarin we als land stilstaan bij de totaal onverwachte dood van zo veel mensen, is er echter ook een dringende vraag naar woorden. Naar woorden van troost waar er eigenlijk alleen maar wanhopige vragen zijn.

In de Bijbel staan zowel die vragen als de woorden van troost. De Bijbel moffelt de vragen niet weg. Ook niet de vragen of God er wel is, of hij het wel ziet, of dat Hij misschien slaapt en Zijn wereld aan zijn lot heeft overgelaten.

De antwoorden, de woorden van troost zijn er ook. Nooit opdringerig, nooit vlak. Zeker niet gemakkelijk, goedkoop en algemeen maar altijd persoonlijk. Ze zijn als de wanden van een donkere kamer waar alles donkerte en wanhoop ademt. Goddank, er is begrenzing. Verdriet, pijn, dood. De eerste dingen noemt de Bijbel het. Maar de eerste dingen gaan voorbij.

Er komt een tijd dat god alle tranen….ieder traan staat er…uit de ogen zal wegdoen. Een tijd waarin er geen ziekte meer is, geen dood, geen rouw, geen gehuil. Nooit meer de vlag halfstok, Nooit meer een trompetsignaal dat oproept tot een collectief moment van stilte. In de ontreddering en het verdriet van vandaag zien we nog niets van die nieuwe en nooit meer eindigende dag. Maar we weten, hopen en geloven dat die dag er komt. Het geloof in dat rijk wil ik niet kwijt. Want de vrede op aarde krijgen wij niet voor elkaar. Ik wil de droom niet kwijt van de stad van vrede, die uit de hemel zal neerdalen. Het nieuw Jeruzalem, waar alle stammen en talen thuis zullen zijn, waar iemand is die tranen uit je ogen wist. Dat is ook vast en zeker! Hoe ik dat zeker weet? Omdat Jezus Christus Zelf het diepste leed gedragen heeft en voor mensen troost gevonden heeft. Dat onze plaats onze wereld daar al een beetje op gaat lijken. En ook het land dat God ooit uitkoos voor Zijn volk Israël. Waar Jezus, geleefd heeft en waar Hij zei: heb je vijanden lief, wees goed voor hen wie jullie haten. Alles wat er dan ook gebeurt is, en elke dag gebeurt, roept om terugkeer tot Hem, die gezegd heeft Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Accent.
Wat ik nooit zo goed begrijp, is dat er mensen zijn die vinden dat het wel meevalt met de mensheid. Ze zeggen kijk eens naar het moois in de wereld. En dat is waar, in het veld vol distels dat aarde heet, zijn er nog heel wat paradijsbloemen te vinden. Gelukkig wel. Maar wie er een mensbeeld op nahoudt vol rozengeur en maneschijn, moet zich na de afgelopen periode toch echt afvragen of het niet tijd wordt voor een update. Denk eens aan het bericht: “Oplichters maken Facebookpagina`s aan op naam van slachtoffers van vlucht MH17”. Hoe ziek moet je zijn om zoiets te doen? Let wel ik heb het niet over een enkeling maar over een groep mensen. Zo mogelijk nog schokkender waren de berichten over beroving in het rampgebied. Stel je het voor je woont daar en er ligt plotseling een levenloos lichaam in je tuin. Je schrikt je naar, je bent volledig de kluts kwijt en je belt in paniek de politie dat ze onmiddellijk moeten komen.

Dus niet. In plaats daarvan gaan mensen op de doden af zoals gieren op het aas. Ze kijken of er nog iets van hun gading is, halen een gouden ring van een vinger, fouilleren de zakken en grijnzen dat ze een leuke dag hebben. Om te kotsen. Wie als nabestaanden over zulke praktijken wordt geïnformeerd brengt de dagen in volslagen bitterheid door. Dat zou ik althans goed kunnen begrijpen. Ik heb het dan nog niet over het gedrag van de rebellen. Over hun onverschilligheid, hun ongevoeligheid voor peilloos diep leed, hun botheid, minachting voor elk begin van menselijke waardigheid, hun getreiter rond het vrijgeven van lichamen. Hoe kun je zulk volk het best typeren?Schorriemorrie zonder geweten? En opnieuw het gaat niet om een enkeling, maar om velen. Ze worden ook nog eens door de lokale bevolking bejubeld.

Minister Timmermans zei daarover in de VN-Veiligheidsraad dat hij de vertoning, de walgelijke politiek dans rond wagons vol doden, nooit zou kunnen begrijpen. Ik vond het een geweldige toespraak. Een politicus met een hart. Ik miste wel één zinnetje: Opnieuw is op weerzinwekkende wijze bevestigd waartoe mensen na Genesis 3 in staat zijn. Goed beschouwd is er sprake van permanent onderwijs: wie er niet voor bewaard wordt, kan zomaar vervallen tot een werktuig van het kwaad. De rauwe werkelijkheid laat dat immers elke keer weer zien.

BID VOOR DE SITUATIE IN ISRAËl.
In de straten van de Haag zijn leuzen geroepen waarvan we allemaal hoopten dat die na de ondergang van het naziregime in1945 voorgoed tot het verleden behoorden. Maar nee, het conflict tussen Israël en de Palestijnen laait op en we horen:”Dood aan de Joden”! en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. Geestelijke luchtvervuiling van het soort waarvoor opstellers van EU richtlijnen nauwelijks oog en oor hebben. Na een uit de hand gelopen demonstratie verklaart burgemeester Van Aartsen dat het recht op vrije meningsuiting respect verdient. Zit daar geen grens aan? In Amsterdam moeten Joodse burgers blijkbaar voor lief nemen dat ze worden uitgejouwd. Joodse scholen, musea en synagogen moeten zwaar worden beveiligd. Is Nederland wel een rechtsstaat die zijn Joodse minderheid effectief beschermt?

Pro-Palestijnse betogers op straat en bij Knevel en van den Brink betogen dat Israël dit allemaal zelf uitlokt door de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de blokkade van de Gazastrook. Maar schiet Hammas soms geen raketten af of Israëlische burgers? Zijn Hamasstrijders soms niet uit op de vernietiging van de staat Israël? Dat zinnetje in hun handvest…dood elke Jood die je ziet….is echt geen dode letter.

Het antisemitisme dat we in onze straten horen en zich uit in aanslagen tegen Joden, dateert niet uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Het is een eeuwenoud probleem: van Agag de Amelekiet tot Ahmadinejad; van Haman via Hitler tot Hamas en Hezbollah c.s.

De vraag is of we leren van ons verleden. De demonstraties tegen het geweld in de Gazastrook getuigen op z`n minst van selectieve verontwaardiging. Waar waren de demonstranten toen Saddam Hussein zij schrikbewind voerde? Of later toen al-Qaida zijn slachtingen in Irak aanrichtte? Kwamen ze uit hun stoel toen er in Dafur 200.000 moslims werden gedood? Wie van hen demonstreert tegen de talibanterreur in Afghanistan? Waarom zo veel ophef over wat Israël doet en zo weinig over de repressie in Saudie-Arabië, Jemen, Iran, Sudan en andere moslimlanden.

Het antwoord is dat de activisten eropuit zijn de Joodse staat Israël te delegitimeren. Daarom wordt de Israëlische regering beticht van apartheid en genocide. Daarom roepen ze dat het leger van Israël niet onderdoet voor het SS- tuig van Himmler. Ook speelt er een religieus dogma mee: wie of wat eens tot de Islam heeft behoord, moet altijd tot de islam worden gerekend. Daarom is de aanwezigheid van Joden in de cultuurhistorische bakermat van de moslims onduldbaar en worden ze weggezet als indringers, bezetters en kolonisten.

In deze beeldvorming over het conflict moet niemand mee willen gaan.Veel Palestijnen lijden onrecht, dat is een schrijnende waarheid. Maar is Israël daar de enige en belangrijkste oorzaak van? De armoede, het analfabetisme en de achterblijvende medische zorg, zijn die niet te wijten aan corruptie en incompetentie van Fatah en Hammas? Wat doen ze met de 1.5 miljard dollar aan internationale steun per jaar?

Jodenhaat overwinnen we niet door moslims te haten. Dan dreigt er een neergaande spiraal van geweld en vijandschap.

Ik denk aan Jesaja 63 vs 9. In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de Engel Zijns aangezicht heeft hen gered. Door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen verlost, en Hij nam hen op, en Hij droeg hen al de dagen van ouds. Ik geloof dat God Israël zal beschermen, zoals Hij de voorvaderen heeft beschermd. Laten we bidden voor Israël. Laten we bidden voor de mensen die in Gazastad wonen. God kan hun harten veranderen zoals Hij ook ons heeft veranderd.

Christenen in totale vernedering Mosul ontvlucht zo kopte de krant.
Verwoest, alles is verwoest. De kerken zijn in brand gestoken, christelijke monumenten platgewalst en het gemoed en de geest van de christenen zijn vertrapt. Dit laatste hield tegelijk verband met de totale vernedering die ze ondervonden toen ze Mosul waarschijnlijk voor altijd achter zich moesten laten. Van de Moskeeën die gepasseerd werden hoorden ze roepen dat alle christenen voor 12.00 uur Mosul diende te hebben verlaten.Wie weigerde zou de zwaarte van de islamitische wet voelen. Lieve lezers de Islam rukt op. Laten wij nu we nog in vrijheid ons geloof kunnen belijden en uitdragen doen wat de Here Jezus van ons verwacht. Met God, met Jezus maak je geen pas op de plaats, maar bewandel je een weg.

Zegen en Groet.
Drs. A.J.Fraanje.

Vorming en Verdieping

Zoeken