Vacature Koster

Wij zoeken een gemotiveerde

Koster/beheerder m/v.

voor het evangelisatiegebouw
‘De Schakel’
Klokhuislaan 12
9201 JE Drachten

Per 1 augustus is er een vacature in de Schakel als koster/beheerder voor 6 uur per week. Werkzaamheden voornamelijk tijdens de diensten in de Schakel.
Het aantal uren kan uitgebreid worden door commerciële activiteiten.

Informatie bij Eppy Pepernoot, 0616393546.
Zie ook www.pgdrachten.nl/deschakel.

De Schakel

Wat geloven wij:

De Schakel erkent God de Vader als haar Schepper die ieder van ons persoonlijk kent. De Schakel erkent dat Jezus de Zoon van God is, die door Zijn leven, sterven en opstanding, de allesbepalende rol speelt in ons leven. Hij is onze weg naar de toekomst. De Schakel wil zich laten leiden en inspireren door Gods onmisbare Heilige Geest.

Kerkdiensten De Schakel

Kerkdiensten 2017

Datum  Voorganger                                        Muziekgroep

10/9     Ds. H.J. de Groot  Burgum                    De Lofstem   Oudega

24/9     Br. T.vd Wouden Groningen                  Chr. Voor Israel

8/10     Ds. E.J. Terpstra  Urk                           Zanggroep Sjammasj  Leeuwarden.

22/10   Ds. B.Bloemendaal Friese Palen             Maaltijd van de Heer { Eigen formulier}

5/11     Br. J.C. Trox   Buitenpost                      Ta Gods Eare Friese palen

12/11   Ds. M.J. Koppe Dokkum                        Sjongers Fan Spitael   Harich

26/11   Ds. J,J.Douma vd Molen                        What us Bynt Drachten

10/12   ds. M.J.M. Sijtsma van Oeveren             Meerwaarde Oldekerk/Eastermar

20/12   Kerstfeest voor iedereen  met Inge Verhoef-Postma en Resin uit Hooghalen.
26/12   10 u. P.Poort  Drachten                         Antje de Groot Rijs

Vorming en Verdieping

Zoeken