Periodieke gift

Periodieke gift.
Giften aan de kerk kunnen in de aangifte inkomstenbelasting worden afgetrokken als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er geldt onder andere een onder- en een bovendrempel. Deze drempels gelden niet voor een periodiek gift.
Sinds enkele jaren heeft de Protestantse Gemeente te Drachten de mogelijkheid gegeven om voor een periodiek gift aan de kerk ook andere doelen hierin op te nemen.
Een periodiek gift moest via een notaris worden geregeld en moet minimaal 5 jaar lopen en jaarlijks worden betaald. Sinds 2014 hoeft dit niet meer via de notaris, maar kan een overeenkomst onderling worden opgesteld en deze is te downloaden via de site van de belastingdienst.
In de praktijk lopen wij in de huidige situatie tegen een aantal problemen aan.
Doordat voor de in het verleden afgegeven periodieke giften vaak geen automatische incasso is afgegeven, moet het kerkelijk bureau voor de verdeling van de gelden eerst controleren of de periodiek gift al binnen is.
Het verwerken van de bijdragen die naar andere instellingen moet worden overgeboekt is erg tijdrovend en arbeidsintensief. Ook geeft dit bij de ontvangende instelling vaak verwarring.

Wij willen daarom de kerkelijke bijdragen als periodieke gift wijzigen en gebruik maken van de overeenkomst zoals die bij de belastingdienst is opgesteld.

Op de site van de belastingdienst zoekt u naar periodieke giften, dan komt u bij de onderstaande link.
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
U kiest dan de pdf-bestanden "Periodiek gift in geld" en "Betalingsvolmacht"
Bij beide formulieren staat ook een toelichting vermeld.
Beide formulieren vult u in, print deze uit  en na ondertekening levert u deze in bij, of stuurt u op naar het kerkelijk bureau.

Wanneer u de bijdrage voor verschillende kerkelijke doelen van de Protestantse Gemeente te Drachten wilt bestemmen, dan graag in een afzonderlijk ondertekende bijlage de verdeling van deze doelen aangeven.
Het is niet meer mogelijk om giften van andere organisaties in het totaal op te nemen als dat geld niet voor de kerk bestemd is.

Bestaande overeenkomsten met daarin wel andere doelen, zullen nog worden gerespecteerd totdat die contracten 5 jaar hebben gelopen.

Namens het CvK,
Poppe Douma, penningmeester

Zoeken