Logo van de Protestantse Gemeente te Drachten

vuurenvrucht

Toelichting bij het beeldhouwerk:"Vuur en Vrucht

Niet groter dan een zandkorrel beweegt zich de planeet aarde in het oneindige heelal. Slapend in de diepte van de aarde ligt het gestolde vuur als steen. Een groot gedeelte van de aarde is overspoeld met water. Vuur en en water, twee tegenovergestelde krachten, maken het domein voor al wat leeft. Dan klinkt opeens een stem door het onmetelijke duistere heelal: "Er zij licht!". Levende organismen gaan de aarde bewonen, waarvan en één uitreindelijk een dominante rol gaat spelen: "de mens". Na het eten van de vrucht van de goddelijke boom, ontwaakt de kracht van goed en kwaad. Verdreven van al het goede staat daar de gekwetste boom. Als in hordes gaan dood en verderf over aard. Sinds mensenheugenis spelen krachten van goed en kwaad een spel met al wat geschapen is.

In deze rusteloze mysterieuze wereld wordt eeuwen later in de duisternis een heldere stern aan de hemel ontdekt. Een echo van de oerstem die sprak: "Er zij licht", breng een lichtstraal naar de aard. Met dit licht als oriëntatie voor de "levensreis", vaart een schip op de grote ontsuimige wereldzee. Ik heb geprobeerd om dit mysterieuze licht vorm te geven in een beeldhouwwerk gemaakt van steen en hout. Stenen en bergen hadden goddelijke macht. De achterkant van de steen is ruw en oorspronkelijk. De voorkant is glad en bewerkt door een mensenhand. De steen heeft de vorm van een vlam. Een weldaad maar tevens levensbedreigend. Het takje met de bladeren herinnert aan het scheppingsverhaal maar ook aan de boom van goed en kwaad. Aan het takje hangt een vrucht, waarvan de bovenkant de appel symboliseert. De drie bladeren, symbool voor drie richtingen in het christendom, vinden hun eenheid in de vrucht die overgaat in de vorm van een hart.

De stenen vlam wordt geplaatst op een boomstam. Mijn keuze was een oude boom die getroffen werd door de bliksem. Dit hemelvuur dat een diepe wond had gelsagen is een mooi symboliek voor de engel met het vlammende zwaar uit het scheppingsverhaal. Helaas was deze boom te dode opgeschreven, want hij was bewoond door insekten die van binnenuit al het goede hout hebben vernietigd. Daarom heb ik gekozen voor een gave boom die niet is aangetast door dit vernietigd organisme. De doodsboom wordt in de hof van Getsémane de levensboom. Hier verdrijft het licht de duisternis. Albert Schweitzer vatte dit samen in een paar woorden: "Het enige waarop het aankomt, is dat we worstelen, dat er licht in ons zij". Anne Woudwijk, beeldhouwer mei, 2004

Vrucht van vuur . lied voor de Protestantse Gemeente Drachten"

tekst: Eppie Dam
melodie en zetting: Hindrik van der Meer

De kiem uit vruchtbaar zaad geboren draagt van een sterke vlam de sporen

die zich als waaiend vuur vertakt.

Elk hart in gloed aan hem verbonden

heeft in de Levensboom gevonden

een geestdrift niet door storm geknakt.

Hoe vaak door grauwheid ook omgeven,

een mens door wind en vuur gedreven

richt nog zijn oog naar heinde en ver.

Hij acht de luwte uit den boze

en heeft De Goede Hoop gekozen:

het schip dat blindvaart op een Ster.

 

Het duo Eppie Dam en Hindrik van der Meer heeft al heel veel prachtige liederen voor school en kerk geschreven. In diverse muziekdiensten in onze gemeente zijn in de loop der jaren producten van hun hand ten gehore gebracht, vaak met medewerking van zingende basisscholieren. Nu is er speciaal voor ons als Protestantse Gemeente een lied van hun hand. Ter gelegenheid van onze kerkvereniging in Drachten schreef dhr. Dam een lied bij de motieven het kunstwerk dat Anne Woudwijk vervaardigd heeft. Alle elementen keren er in terug: de vlam, de tak, de stam, het schip, de ster! Dhr. Van der Meer schreef er vervolgens een melodie bij. Voor de muzikale uitvoering voegde hij er ook nog diverse partijen' aan toe: een pianobegeleiding, drie solopartijen voor muzikale omspeling door fluit, blokfluit en/of klarinet, alsmede extra partijen voor tenor en bas. Het lied kan zo niet alleen 'gewoon' gezongen worden, maar ook als canon en vier- tot zesstemmig!

Zoeken