Diaconie, College van Kerkrentmeesters, Commissies en Organisten

Algemene Kerkenraad en Moderamen
De Algemene Kerkenraad AK behandelt alle zaken die onze kerk in zijn geheel aangaan. Alle wijken zijn vertegenwoordigd. Daarnaast is eer een moderamen, waarvan de leden in feite geen “binding” met een wijk hebben. Ook de Centrale Diaconie Drachten en het College van Kerkrentmeesters leveren voor het moderamen ieder een lid.

College van Kerkrentmeesters
Dit College behartigt de financiële en zakelijke belangen van de kerk. Zij is door de AK ingesteld en valt rechtstreeks onder deze AK. De belangrijkste taken zijn o.a. de opstelling van de jaarlijkse begroting en de jaarrekening, het onderhoud van alle kerkelijke bezittingen en het adviseren aan de AK in alle gevallen waarbij financiën zijn betrokken. Zij wordt bijgestaan door 2 sub-commissies, t.W. de Ruimte Commissie en de Financiële Commissie. De eerste draagt zorg voor de kerkelijke gebouwen o.a. het dagelijks onderhoud.

voorzitter: dhr. C. Staal
secretaris: Dhr H.L. Tichelaar 
Ruimte Commissie
Voorzitter: Vacant
secretaris: vacant

Financiële commisie
Houdt zich bezig met o.a. de verwerving en inning van de vaste bijdragen.
adviseur: Dhr. D. Baron 

Vrijwillige bijdragen, Solidariteitskas, Kerkblad 'Geandewei' en giften
NL67FVLB069,97.43.516

Centrale Diakonie C.D.D.
De C.D.D. is een overkoepelend orgaan en behartigt de diaconale zaken van de Protestantse Gemente te Drachten. De Diaconie is onderverdeeld in 4 wijken t.w. Wijk Oase, Oost, Zuid en West. Zaken die op wijkniveau spelen worden dan ook daar behandeld en afgedaan. In de wijkgids treft u verdere gegevens aan.

voorzitter Dhr. J. Bruintjes
secretaris: vacant

Diakonie-ZWO
I.N.G. bank
NL67FVLB069.96.41.381
o.v.v. bestemming van uw gift t.n.v. Werelddiaconaat-ZWO

Commissie Kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking
Deze interkerkelijke commissie organiseert in Drachten 6 keer per jaar (febr., april, juni, sept., nov. en dec.) een aangepaste kerkdienst voor verstandelijk gehandicapten. Deze diensten worden meestal gehouden in de "Menorah" en beginnen om 15.00 uur. Zij staan onder verantwoordelijkheid van een viertal kerkgenootschappen dat deel uitmaakt van de commissie.

Centrale Jeugdraad
De centrale jeugdraad is een overkoepelend orgaan van het plaatselijke jeugdwerk.
Voorzitter: A.W. van Keulen

Organisten Protestantse Gemeente Drachten
Zoals overal in ons land wordt ook in Drachten gemeentezang begeleid door een organist. In Drachten hebben de organisten die voor de begeleiding van de zangdiensten beschikbaar zijn zich verenigd in "Organisten Protestantse Gemeente Drachten". Het organistenrooster staat onder Documenten.

Het college heeft momenteel geen voorzitter.
Eventuele vragen kunt u richten aan:
Dhr. H. J Kiers, secretaris 
Noorderdwarsvaart 82 
9201 KL Drachten 
Tel. (0512) 52 2802 
Email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken