Diaconaal Platform Drachten 16 april 2013

UITNODIGING

Graag nodigen wij u uit voor de grote diaconale vergadering op

dinsdag 16 april 2013 in “De Arke”, Flevo 161 te Drachten.

Het onderwerp voor deze avond is: “Diaconaal Platform Drachten”, Samen doen wat samen kan.

Bij de Centrale Diaconie van de Protestantse Gemeente van Drachten is de wens en de behoefte aanwezig om een Diaconaal Platform op te richten.

Waarom? Omdat bij ons het besef groeit dat veel diaconale activiteiten als gevolg van Maatschappelijke Ontwikkelingen zoals een terugtrekkende overheid, steeds meer om samenwerking vragen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Voedselbank en de Schuldhulpverlening zijn vaak de belangrijkste dragers voor het realiseren van een Platform. Ook Ben’r en de oprichting van de Zorgbuurtsupers dragen bij aan het bestaansrecht van een Diaconaal Platform.

De heer Wim Moggre, directeur van Stichting IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) – Lelystad, hebben wij bereid gevonden om ons mee te nemen in de wereld van een Diaconaal Platform. Hoe kom je tot een Platform? Waar moet je aan denken? Wat zijn de voordelen?

Na deze inleiding zal er ruimte zijn voor discussie en gedachtewisseling. Wat ons betreft zou het doel van deze avond moeten zijn, het verkennen van draagvlak voor de oprichting van een Diaconaal Platform. Wij hopen op uw komst bij dit zeer boeiende en actuele onderwerp.

U wordt verwacht tussen 19.30 en 20.00, de koffie staat dan klaar. We zullen er naar streven om uiterlijk 22.00 uur de avond met elkaar af te sluiten.

Met vriendelijke groet, namens de Centrale Diaconie van de Protestantse Gemeente Drachten, Ale Groen,voorzitter

Zoeken