Opbrengst Dankstond-actie voor Gobabis

Tijdens de dankstond en op de zondag erna (november 2017) stond er in de hal van de verschillende kerken een ‘schatkist’ waarin u uw gift of machtiging kon deponeren ten bate van de straatkinderen in de sloppenwijk Epako van Gobabis in Namibië.

Op initiatief van de werkgroep Project Support Gobabis is er een vereniging opgericht waarin 10 schooltjes samenwerken. De schooltjes werken veelal met vrijwilligers. Mensen met het hart op de juiste plaats die, vaak zonder vergoeding, zich inzetten voor de kinderen in de sloppenwijk. Deze vrijwilligers willen wij ook graag verder helpen. Ondersteunen in hun werk door scholing te organiseren, helpen bij het ontwikkelen van mogelijkheden om in hun eigen onderhoud te voorzien en eenvoudige huisvesting.
We willen voorkomen dat zij afhaken en dat zo goede leerkrachten verdwijnen, waar kinderen de dupe van worden en waar projecten mislukken.

Mocht u bij het lezen van bovenstaand stukje denken: “Hieraan wil ik ook nog graag bijdragen”, dan kan dat nog steeds. U kunt een bedrag overmaken op rek. nr. NL29 RABO 0116 6970 32, t.n.v. Project Support Gobabis, onder vermelding van ”Gobabis-Dankstond”.
Met uw hulp kunnen zowel de kinderen als de begeleiders samen op weg gaan naar een betere toekomst! Uw gift betekent veel voor de kinderen en hun begeleiders!
De dankstond-actie heeft het prachtige bedrag van € 6158,30 opgebracht!
Namens hen: “Baie, baie dankie!! Ofwel, hartelijk bedankt!!”

Namens de werkgroep PSG,
Durkje Groen

Zoeken