Collecte noodhulp 21 januari 2018

Het is al vele jaren de gewoonte om de eerste collecte op de zondag, waarop we het avondmaal vieren, te bestemmen voor de (eigen) diaconie.
Dit jaar is daarin een wijziging aangebracht, in die zin dat de opbrengst wordt bestemd voor noodhulp aan onze naaste, waar dan ook ter wereld.
Op zondag 21 januari vieren we het avondmaal, delen we brood en wijn en geven we onze gaven voor Syrische vluchtelingen.
De oorlog in Syrië duurt al 6 jaar. Steden en dorpen liggen in puin, gezinnen raken alles kwijt. Zij verkeren dagelijks in levensgevaar. Miljoenen mensen zijn daarom op de vlucht, in eigen land en in buurlanden. Het is de grootste vluchtelingencrises van onze tijd! 

UNHCR coördineert de noodhulp in de regio. Ook Kerk in Actie zorgt voor onderdak en verstrekt voedsel, overlevingspakketten en medische hulp.

Op zondag 21 januari is de eerste collecte bestemd voor noodhulp aan Syrische vluchtelingen. Op volgende Avondmaal zondagen zullen we u steeds via Geandewei informeren over het land dat op dat moment in aanmerking komt voor onze bijdrage via de eerste collecte.

Namens de CDD,
Tett Vaatstra

Zoeken