Opbrengst 'Geef hoop aan een kind op de vlucht".

Op de 4e Adventzondag was de deurcollecte bestemd voor alle kinderen op de vlucht, kinderen in Syrië en Griekenland en de kinderen in de asielzoekerscentra in ons land.
Graag wil ik u laten weten dat deze collecte in totaal een bedrag van €2.388,25 heeft opgebracht.
Geweldig, hiermee gaf u hoop aan een kind op de vlucht.
Dank u wel voor uw bijdrage.

Namens het ZWO,
Tett Vaatstra

Zoeken