Geef hoop aan een kind op de vlucht…….

In onze tijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. De helft is kind, net als Jezus. Ook de helft van de vier miljoen Syriërs die de bloedige oorlog in hun land ontvluchten, is kind. In de Adventstijd staan we ook in de PGDrachten stil bij Syrische kinderen in Libanon, Griekenland en Nederland die alles achter moesten laten en nu in grote onzekerheid en angst leven. Wij doen mee aan de oproep van Kerk in Actie om te collecteren voor de vluchtelingenkinderen en aandacht te schenken aan deze problematiek in gebed en met actie.

Op 24 december is de opbrengst van de deurcollecte in alle diensten (dus zowel de ochtend- als ook de avond- en nachtdiensten) bestemd voor al die kinderen op de vlucht. Op het Griekse eiland Lesbos bij voorbeeld zitten duizenden Syrische vluchtelingen vast, zij kunnen niet verder en niet terug.

De vluchtelingenkinderen in Syrië ondervinden veel leed maar ook hun toekomst staat op het spel omdat zij al jarenlang geen onderwijs hebben gehad. Kerken helpen hen met bijlessen, lesboeken, het opknappen van schoolgebouwen en het trainen van docenten.

En hier in Nederland zijn er kinderen in asielzoekerscentra met traumatische ervaringen, zij missen hun vertrouwde omgeving. Hun leven is vol onzekerheden.

Draagt U ook bij aan een stukje hoop voor een kind op de vlucht?

Namens het ZWO,
Tett Vaatstra

Zoeken