ZWO “kinderen in perspectief”

De PG Drachten steunt vier jaar lang het project “kinderen in perspectief”. In het vorige seizoen ging onze aandacht naar het deelproject in Colombia en vanaf september 2017 richten we ons een jaar lang op het deelproject India. Daarna volgt nog een jaar lang Oeganda en vervolgens Nederland.

Maar in alle 4 deelprojecten gaat het erom om de positie van kinderen beter te maken. En het is geweldig om te lezen dat dat gefaseerd lukt.

Uit recent onderzoek van de internationale arbeidsorganisatie ILO blijkt dat het aantal kinderen dat moet werken al enkele jaren gestaag aan het dalen is. In 2008 werkten nog 215 miljoen kinderen, in 2016 zijn dat er nog 152 miljoen. Dat is een daling van 7 miljoen kinderen per jaar. Dat is goed nieuws, maar het ambitieuze doel om kinderarbeid in 2025 uitgebannen te hebben zal jammer genoeg niet gehaald worden. Ongeveer één op de drie kind-arbeiders tussen de 5 en 14 jaar gaat niet naar school.

Het rapport Global Estimates of Child Labou, dat werd gepubliceerd tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde naties op 19 september, laat zien dat 152 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar moeten werken: 64 miljoen meisjes en 88 miljoen jongens, bijna één op de tien kinderen wereldwijd!!!

Ook Kerk in Actie werkt er hard aan om samen met lokale partnerorganisaties kinderarbeid uit te bannen. Kerk in Actie maakt deel uit van het samenwerkingsverband Stop Kinderarbeid. In ons deelproject India werkt Kerk in Actie samen met de partnerorganisatie SAVE en die twee hebben samen bereikt dat bij 2.039 kinderen kinderarbeid kon worden voorkomen, dat 768 kinderen uit de kinderarbeid konden worden gehaald en dat 64 kinderen naar het overbruggingsonderwijs konden gaan. 

Kerk in Actie blijft zich onverminderd inzetten om kinderarbeid tegen te gaan, zodat het huidige aantal van 152 miljoen werkende kinderen wordt teruggedrongen totdat er geen kinderarbeid meer bestaat, onder andere dank zij uw bijdrage in de collecten. Op zondag 17 december a.s. is de eerste collecte in onze diensten weer voor het ZWO, waarvan we de opbrengsten dus doorgeven aan het deelproject “kinderen in perspectief” in India. Van harte aanbevolen!!!

Namens het ZWO,
Tett Vaatstra

Zoeken