40 dagentijd; “Sterk maar dapper” april 2017

Zondag 9 april is de zesde zondag van de 40-dagentijd en de laatste waarop de deurcollecte een bijzondere bestemming heeft. Dit keer geven we onze bijdrage aan mensen met een handicap in Myanmar.

The Leprosy Mission international-Myanmar is een partnerorganisatie van Kerk in Actie, die zich inzet om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. Deze organisatie stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bij voorbeeld doet het geven van vak trainingen, het verstrekken van microkredieten en het motiveren van bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Op die manier kunnen gehandicapten die in staat zijn om te werken een vak leren en een eigen bedrijf starten.

Daarnaast ondersteunt deze organisatie mensen met een handicap bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Aan zowel kinderen als volwassenen biedt de organisatie medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. Ook op die manier levert zij een bijdrage aan het vergroten van de kansen nu en straks op de arbeidsmarkt.

Alvast van harte bedankt voor uw bijdrage,

namens de CDD,
Tett Vaatstra

Zoeken