40dagentijd “Sterk maar dapper”

De bijzondere bestemming van de deurcollecte op zondag 26 maart is voor steun aan mensen in de knel. De Pauluskerk in Rotterdam is een diaconaal centrum voor mensen in de knel. Mensen zonder papieren, daklozen en verslaafden kunnen in de Pauluskerk terecht voor tijdelijke opvang. Daarnaast kunnen zij elkaar in de Pauluskerk ontmoeten, aanschuiven voor een maaltijd, gebruik maken van het spreekuur van een maatschappelijk werker, arts of predikant of gewoon een kop koffie drinken. Ook mensen die niet in knel zitten zijn van harte welkom in de Pauluskerk. Samenzijn en het delen van verhalen stimuleert en versterkt iedereen. De Pauluskerk organiseert regelmatig leeravonden en debatten op het snijvlak van geloof, kerk, cultuur en samenleving. Op die manier biedt zij een breed programma dat mensen in uiteenlopende situaties ondersteunt. 

De opbrengst van de deurcollecte op zondag 2 april is voor steun aan jongeren in Zuid-Afrika. De Sozo Foundation is een Zuid Afrikaanse partnerorganisatie van Kerk in Actie in Vrygrond die jongeren ondersteunt in hun ontwikkeling. Vrygrond is een arme gemeenschap waar criminaliteit, misbruik en bendes aan de orde van de dag zijn. Daarnaast is de werkloosheid hoog. 

Vanuit een holistische visie stimuleert Sozo jongeren in hun ontwikkeling. Dit doet zij aan de hand van vier pijlers: educatie, vaardigheden, jeugd en welzijn. Op die manier ondersteunt zij jongeren in hun welzijn en helpt hen bij het vinden van de juiste baan. Het Sozo Youth Café is het meest recente project van Sozo. Dit cafe is een veilige, creatieve en inspirerende plek voor jongeren tussen 16 en 25 jaar oud. Hier verzorgt Sozo trainingen en workshops in algemene vaardigheden en beroepsopleidingen. Sozo biedt ook stageplaatsen aan in het cafe. Door jongeren te stimuleren in de gebieden waar hun hart ligt, ontvangen zij de bevestiging die ze nodig hebben om hun droom te realiseren. 

Draagt u ook bij aan deze goede doelen?

Namens de CDD,
Tett Vaatstra

Zoeken