40 dagentijd; 12 en 19 maart

“Sterk maar dapper”
Tijdens de 6 weken van de 40dagentijd heeft de deurcollecte een andere, bijzondere bestemming.
Op zondag 12 maart is de opbrengst bestemd voor steun aan gezinnen in Guatemala. Red Paz is een kleine organisatie die zich samen met Kerk in Actie inzet voor een vreedzame samenleving. Guatemala kent veel criminaliteit en corruptie, conflicten worden vaak opgelost met geweld. Daarnaast is de sociale en economische ongelijkheid groot.
Red Paz geeft cursussen aan mensen die conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken op wil lossen. De bijbel speelt hierbij een belangrijke rol. Daarbij is het belangrijk eerst de waarheid boven tafel te krijgen en deze te accepteren. Na het volgen van de cursus zijn de deelnemers in staat conflicten in de samenleving en de oorzaken daarvan te herkennen en daar passend op te reageren.

Op zondag 19 maart is de opbrengst van de deurcollecte voor steun aan ouderen in Moldavië. De Bethanie Christian Reliëf Association, partner van Kerk in Actie, zet zich in om het leven van ouderen in Moldavië te verbeteren. Veel van de ouderen wonen in zwaar verwaarloosde huizen zonder sanitaire voorzieningen en zonder aansluiting op de waterleiding. Met een pensioen van nog geen twintig euro kunnen zij de minimale maandelijkse lasten, zoals verwarming en medicijnen, niet betalen. Daarnaast leven zij vaak in een sociaal isolement.
Bethanie realiseerde een dagcentrum voor ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca. Daar ontmoeten ouderen elkaar, nemen deel aan diverse activiteiten en volgen Bijbelstudies. Voor ouderen die niet naar het centrum kunnen komen heeft Bethanië een “tafeltje-dek-je” service. Op die manier krijgen zij een voedzame en gezonde maaltijd thuis en voelen zij zich minder eenzaam door het dagelijkse bezoek. 

Beide doelen worden van harte bij u aanbevolen.

Namens de CDD,
Tett Vaatstra

Zoeken