40 dagentijd 5 maart

“Sterk en dapper”
Ook dit jaar heeft de deurcollecte in de 6 weken van de 40 dagentijd een bijzondere bestemming.
Op zondag 5 maart is de opbrengst bestemd voor steun aan kinderen en jongeren in jeugddorp ‘De Glind’. Mogelijk komt u de naam “de Rudolphstichting” nog wel enigszins bekend voor. Dat is de stichting die ‘De Glind’ heeft opgericht en nu nog draagt. Liefde is de basis van het werk van de Rudolphstichting, een partner van Kerk in Actie.
Volgens de Rudolphstichting heeft ieder kind recht om op te groeien in een inspirerende en veilige leefomgeving. Daarom zet de Rudolphstichting zich vanuit naastenliefde in voor die kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dit doet zij door hen een veilige leefomgeving te bieden in jeugddorp ‘De Glind’.
De Rudolphstichting bevordert het inhuisplaatsen van kwetsbare en beschadigde jongeren in gezinshuizen. Deze gezinshuizen staan op het terrein van De Glind.
De gezinshuisouders zijn professionele opvoeders die van het gezinshuis hun werk hebben gemaakt. In De Glind staan 25 gezinshuizen waar ruim 100 kinderen en jongeren worden opgevangen. Daarnaast zijn in De Glind diverse sportclubs en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig.
Op deze manier ervaren de kinderen en jongeren de warmte en veiligheid van een thuis en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Bij dit doel heeft Kerk in Actie als Bijbeltekst aangegeven 1 Johannes 4 vers 19: “Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad”.
Van harte bij u aanbevolen.
Namens de CDD,
Tett Vaatstra

Zoeken