Dankdag 2016 DORCAS voedselactie

Op Dankdag 2 november 2016 en de daarop volgende zondag 6 november doet de PGDrachten weer mee aan de DORCAS voedselactie voor onze allerarmste naasten in de Oekraïne, Moldavië, Albanië en Roemenië. Op zondag 23 en zondag 30 oktober worden de voedselbriefjes uitgedeeld waarop de producten staan waarvan Dorcas voedselpakketten gaat samenstellen. Aan u wordt gevraagd om die producten mee te nemen naar de diensten van 2 of 6 november. Er zijn ook speciale (oranje) collectebussen, waarin een bijdrage kan worden gedaan als u bijvoorbeeld liever niet met boodschappen wilt lopen.

Het ingezamelde geld besteedt Dorcas aan de projecten die erop gericht zijn om mensen hun eigen inkomen te laten verdienen. Het grote probleem is vaak dat er geen werk te vinden is of dat mensen geen goede of relevante opleiding hebben genoten. Daarom ondersteunt Dorcas de mensen in haar projecten met vaktrainingen en microkredieten. 

Een voedselpakket is voor die meest kwetsbare mensen een enorme bemoediging en een aanvulling op hun sobere maaltijden.  De pakketten maken onderdeel uit van de lokale zorg die aan deze mensen wordt geboden. Zo’n pakket geeft hen een praktische steun in de rug.

De Dorcas voedselactie zorgt voor voedsel voor nu en voedselzekerheid voor later!
Deel je leven, laten we rond dankdag delen met de allerarmsten, van harte bij u aanbevolen.

Namens de ZWO,
Tett Vaatstra

Zoeken