Deel je leven

Binnen ons ZWO-thema “Kinderen in perspectief” staat dit kerkelijk seizoen het deelproject “Kinderen in Colombia” in de schijnwerper. Daarover wil ik u graag wat meer informatie verstrekken.

In de sloppenwijken van Bogota werken talloze kinderen op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia doen zwaar en gevaarlijk werk. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik.
Stichting de Kleine Arbeider (FPT), een bevlogen partnerorganisatie van Kerk in Actie, is een sociaal centrum dat zich richt op werkende kinderen. FPT biedt onderwijs aan deze kinderen en maakt hen weerbaar om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. De kinderen kunnen verschillende vak trainingen volgen: moestuinen, tienerrestaurant, filigraan, yoghurt, sierraden maken. In 2015 is de opleiding tot kok gestart, hier doen inmiddels 50 jongeren aan mee.
Kerk in Actie heeft een intensieve samenwerking met de stichting De Kleine Arbeider. Als u op internet intoetst ‘Kerk in Actie FPT’ dan verschijnen er meerdere sites waarop u veel achtergrondinformatie over een aantal kinderen kunt lezen. Een aanrader voor een verloren ogenblikje……..

Namens het ZWO,
Tett Vaatstra

Het nieuwe kerkelijke seizoen zijn we onlangs gestart met het jaarthema ‘Deel je leven’.
Dat dat op verschillende manieren kan is ons duidelijk gemaakt aan de hand van Abraham, Maria, Bonifatius, Luther, moeder Teresa, Sint Maarten, Maarten Luther King.
Deel je geloof, deel je hart, deel je droom, deel je kerk, deel je talenten, deel je voedsel, deel je bezit.

Samen zijn we Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus willen we delen wat ons is gegeven om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te geven en om ze tot hun recht te laten komen.
Vanuit het ZWO gaan we ons de komende 4 jaren specifiek richten op kinderen. ‘Kinderen in perspectief’, dat wordt ons thema en daaronder vallen bij de PGDrachten vier projecten:
       Nederland: jeugddorp De Glind, waar (tijdelijke) opvang aan kinderen in gezinshuizen wordt geboden;
       Columbia, waar kinderen die werken als afvalophaler en/of drager op de markt een opleiding wordt geboden;
       In India worden een aantal kinderen die werken in de textielindustrie daaruit gehaald en mogen ze (weer) onderwijs volgen;
       In Oeganda wordt hulp geboden aan kinderen in het noorden van het land die moesten wegvluchten van armoede en geweld.

Speerpunten in alle vier projecten is de actie voor onderwijs aan alle kinderen en tegen kinderarbeid.
Als ZWO-commissie willen we elk jaar graag 1 deelproject in de schijnwerper zetten en u daarover in Geandewei, op de beamer, via de nieuwsbrieven en mogelijk ook mondeling tijdens de diensten informeren.
De Kerk in Actie, dat zijn we allemaal! Wij kunnen delen wat ons is gegeven: tijd, talent, aandacht, zorg, geloof, geld en goed.
Dat kan op allerlei manieren maar eentje daarvan is ons ZWO-project ‘Kinderen in perspectief” waarin we vorm geven aan onze wereldwijde verbondenheid.

Namens de ZWO-commissies,
Tett Vaatstra

Zoeken