De 40dagentijd; Zet een stap naar de ander

Zes weken lang hebben we bij de uitgangscollecte gegeven voor een project van kerk in Actie.
In de Arke, de Grote Kerk, de Menorah, de Oase en de Zuiderkerk hebben we in die periode een bedrag van in totaal €6.902,85 bij elkaar gebracht, geweldig!
Onze betrokkenheid wordt prachtig verwoord in een van de verzen van het Kerk in Actie-lied:

Wij delen ver weg, we delen dichtbij,
een kerk, een wereld, een God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak,
en niemand kwam iets tekort.
Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag,
als delen een deel van ons wordt.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Namens het ZWO,
Tett Vaatstra

Zoeken