De 40dagentijd 2016

Thema “Zet een stap naar de ander”

Op zondag 28 februari steunen we "kinderen in Nederland. Talloze kinderen in Nederland groeien in moeilijke omstandigheden op, bij voorbeeld in de Haagse wijk Moerwijk. In deze wijk zijn veel sociale en financiële problemen, huiselijk geweld en druggerelateerde criminaliteit. De Kinderwinkel heeft zich ontwikkeld tot een onmisbare plek in de wijk waar kinderen zich thuis kunnen voelen, samen kunnen spelen, sporten en knutselen. In Nederland wonen ook veel kinderen die gevlucht zijn. Zij hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Stichting De Vrolijkheid organiseert voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek en beeldende kunst om hun verhaal vorm te geven. 

Op zondag 6 maart staat het project ”gezinnen in Syrië” in de schijnwerper. Veel internationale hulporganisaties hebben nauwelijks toegang tot Syrië. De kerken vormen daarop een uitzondering. Talloze Syrische vluchtrelingen krijgen hulp van kerken in Syrië en in omliggende landen. Deze kerken zorgen bij voorbeeld voor onderdak, het verstrekken voedsel- en hygiënische pakketten en bieden onderwijs voor kinderen. Kerk in Actie is dankzij dit kerkelijk netwerk in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië met hulpverlening te bereiken. 

Op zondag 13 maart is de opbrengst van de bussencollecte voor het project “migranten in Nederland”. In het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost wonen zo’n 80.000 mensen van 135 nationaliteiten. De helft van hen is eerste generatie allochtoon. Velen kunnen de Nederlandse taal niet spreken en verdwalen in het woud van instanties. Sinds september 2010 staat midden in de Bijlmer het diaconaal oecumenisch centrum “Stap verder” dat wordt gedragen door zes kerkelijke gemeenten in Zuidoost. “Stap verder” heeft een spreekuur, verwijst mensen door naar instanties en biedt taallessen. Maar vooral is het centrum een plek midden in de wijk waar kerken diaconaal present zijn in de samenleving. Voor mensen die nergens anders terecht kunnen. 

Doet u mee, zet u een stap naar de ander?
Namens het ZWO,
Tett Vaatstra. 

Zoeken