De 40-dagentijd 2016; Thema “Zet een stap naar de ander”

Op zondag 14 februari begint de 40 dagentijd en is de bestemming van de deurcollecte 6 weken lang voor een project van Kerk in Actie.

Dit jaar reizen we de wereld door langs 6 projecten, iedere zondag een ander: naar Oekraïne en India, via Nederland naar Syrië en Ghana. Zet een stap naar vrouwen en weeskinderen, migranten en boerengezinnen. Maak kennis met krachtige mensen die overal ter wereld stappen zetten naar een nieuwe toekomst. Zij gaan, dank zij de steun die wij hen geven!

Op zondag 14 februari steunen we de weeskinderen in de Oekraïne. In dat land groeien veel kinderen op zonder de zorg en warmte van hun ouders. Zij hebben behoefte aan een veilige omgeving, eten en onderwijs. “De Ark”, een kerk in de stad Novovolinsk heeft samen met World Partners een weeshuis opgericht voor kinderen van vier tot zestien jaar. Hier wonen 25 kinderen permanent. Anderen wonen er tijdelijk, omdat hun ouders niet goed voor hen kunnen zorgen. In het nabijgelegen dorp Zhovtneve kunnen kinderen in een dagcentrum van de kerk terecht voor een maaltijd en huiswerkbegeleiding. Ook wordt er uit de Bijbel voorgelezen en kunnen ze schoolspullen en kleding krijgen. Voor 40 kinderen is het dagcentrum een veilige haven waar ze kunnen eten en even onbezorgd kunnen spelen. 

Op zondag 21 februari staat het project kwetsbare vrouwen in India in de schijnwerper. Lange tijd hadden kerken in Noordoost-India weinig oog voor vrouwen die door de voortdurende etnische conflicten hun mannen verloren, in de prostitutie belandden, drugs gebruikten en of hiv-aids opliepen. Totdat het Priscilla-centrum bij deze kerken aanklopte. De organisatie vraagt een kerk om haar gebouw beschikbaar te stellen en cursusgeld te betalen voor tien van deze vrouwen. De medewerkers van Priscilla geven deze vrouwen een jaar lang een vaktraining in naaien en weven. Ook kunnen de vrouwen bijbelonderwijs volgen, psychosociale begeleiding krijgen en zo nodig tijdelijke opvang. Deze succesvolle formule past men toe in diverse kerken. Na een paar jaar verplaatst Priscilla haar werk naar andere kerken. De kerken blijven omzien naar de vrouwen die getraind zijn.

Doet u mee, zet u een stap naar de ander?

Namens het ZWO,
Tett Vaatstra

Zoeken