Werkcafé Drachten

Het Werkcafé Drachten 26 juni 2017
Iedere veertien dagen op maandagochtend van 10 tot 11.30 uur is een behoorlijke belasting voor de steeds kleiner wordende groep diakenen. Gelukkig zijn er een paar zeer gedreven dames die ons helpen bij het koffie schenken. We zoeken naast deze dames nog enkele vrijwilligers. Het enige wat we vragen is er te zijn, 1 keer in de vier weken op maandagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Mogelijk dat u iets van uw tijd wilt/kunt vrij maken voor deze groep mensen. Voor nadere informatie kunt u terecht bij een van diakenen.

Warmhold Mollema, Rein Kloosterman en Anton Meijerman
Adres: De Arke, Flevo 161.
Tijd: 10:00 - 11:30 uur.
Namens de diaconie De Arke
Rein Kloosterman

Zoeken