Bestuurslid gevraagd

Gezocht bestuurslid (vrijwilliger) m/v voor locatie SchuldHulpMaatje Drachten en omgeving

Voor onze organisatie SchuldHulpMaatje Drachten en omgeving zoeken wij versterking voor het bestuur.

Wat doet SchuldHulpMaatje (SHM)
SchuldHulpMaatje is een landelijke organisatie met ongeveer 80 SHM locaties en 1600 maatjes in het land. De maatjes bieden hulp aan alle mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. De doelstelling is om de vicieuze cirkel van schulden te doorbreken en daarom richten onze maatjes zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.
Elke SHM locatie werkt volgens de door SchuldHulpMaatje Nederland ontwikkelde aanpak. Dit garandeert:

- Een beproefde effectieve en betrouwbare aanpak
- Elk maatje is deskundig getraind en houdt dit op peil met het Permanent Educatie Programma
- Elk maatje beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

SchuldHulpMaatje Drachten en omgeving
In 2013 is de locatie SHM Drachten en omgeving opgericht.
De organisatie heeft op dit moment ongeveer 20 actieve maatjes die mensen helpen om hun financiën weer op orde te krijgen. Het bestuur bestaat uit vijf personen en faciliteert het werk van de coördinatoren en de maatjes.

SHM Drachten zoekt versterking van het bestuur in de vorm van één of enkele nieuwe leden. De reden is dat van enkele huidige leden de maximale zittingsduur in zicht komt.

Hebt u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met één van onze coördinatoren:

Klaas Boersma of Ate Klomp 06 113 542 98) of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Wij hopen snel iets van u te horen!
Bestuur SchuldHulpMaatje Drachten en omgeving

Samen lukt ‘t…
www.schuldhulpmaatje.nl  (Algemene informatie)
www.uitdeschulden.nu  (Preventiehulp voor mensen met (dreigende) financiële problemen)
www.eerstehulpbijschulden.nl  (Preventiehulp voor wegwijzers, eerste helpers van mensen in dreigende financiële problemen)

18 februari 2018 Bestemming deurcollecte

Onvoorwaardelijke liefde…
Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. Overal ter wereld zijn moeders die zich onvermoeibaar inzetten. Voor hun eigen kinderen en voor die van anderen. Maar niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. In de 40 dagentijd van 2018 staan we stil bij moeders, vaders, verzorgers en grootouders  in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.

Met je kinderen op de vlucht
Op de eerste zondag van de 40 dagentijd, 18 februari, is de deurcollecte bestemd voor de meer dan vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders met kinderen, ze zijn kwetsbaar en lopen grote gezondheidsrisico’s. Onder heel moeilijke omstandigheden proberen moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Kerk in Actie ondersteunt samen met partnerorganisatie ‘International Orthodox Christian Charities’ (IOCC) op allerlei manieren deze moeders. De bevlogen medewerkers van IOCC redden zo niet alleen kinderlevens maar ze helpen bovendien moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te bieden.

Uit de schulden
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties “Schuldhulpmaatje“ opgezet. Ook in Drachten is daarvan een project opgezet, u kunt daarover regelmatig in Geandewei lezen.

Met de opbrengst van de deurcollecte op zondag 25 februari steunen we het diaconale werk van het project Schuldhulpmaatje in Drachten opdat zij hun werk kunnen voortzetten en nieuwe maatjes kunnen trainen.

Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel vrouwen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding.

Met de deurcollecte van zondag 4 maart steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie zoals P3W in West-Papoea.

Liefde verdraagt geen onbetrouwbaarheid, maar deelt de vreugde om mensen die op elkaar aan kunnen.
Liefde houdt eindeloos vol, valt niet af.
Liefde alleen laat zich kennen als de toekomst die blijft.

Namens het ZWO,
Tett Vaatstra

Themabijeenkomst 'Hart voor Diaconaat'.

Hart voor Diaconaat

Welkom op de themabijeenkomst ‘Hart voor Diaconaat’
Op woensdagavond 14 februari is er een bijeenkomst voor alle diakenen, diaconaal werkers en anderen die een ‘hart voor diaconaat’ hebben. In Smallingerland vinden mooie diaconale initiatieven plaats, zowel binnen als buiten de eigen kerken. Deze activiteiten worden gedaan door mensen die een hart voor diaconaat hebben. Op de bijeenkomst ‘Hart voor Diaconaat’ willen we deze activiteiten en de mensen erachter aan elkaar voorstellen. Zo kun je naar elkaar doorverwijzen of, als dat nodig is, elkaar helpen.

Programma :
•Ineke Baron actief onder gedetineerden in o.a. Veenhuizen, vertelt over haar ‘hart voor diaconaat’
•Hoe en wat met schuldhulpverlening in Drachten. Ate Klomp van SchuldHulpMaatje vertelt hierover
•Anna van der Meer vertelt over het Inloophuis ’t Centrum (PKN) en ‘Tegearre in Smallingerland’ en hoe je daarbij betrokken kan worden
•Onderlinge kennismaking.

Datum: woensdagavond 14 februari 2018
Locatie: Grote Kerk in Drachten, De Drift 2 in Drachten
Aanvang: 19:30 uur inloop, 19:45 uur start programma
Einde: 22:00 uur

Meer informatie en aanmelden:
https://stichtingpresent.nl/smallingerland/hartvoordiaconaat/
Ben je betrokken bij een diaconale activiteit in Smallingerland? Mail ons een beschrijving met een foto/logo en (website)adres. We maken hier een presentatie van zodat de aanwezigen zien wat er in Smallingerland gebeurt en er zo meer overzicht komt van alle diaconale activiteiten. Mail dit naar Present Smallingerland, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Deze bijeenkomst is een initiatief van Anna van der Meer, diaconaal werker PGDrachten, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en van Harry van Wieren, coördinator Present Smallingerland, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Voor meer informatie kun je ook bij hen terecht.

U bent van harte welkom!
Anna van der Meer, diaconaal werker PGDrachten

Opbrengst Dankstond-actie voor Gobabis

Tijdens de dankstond en op de zondag erna (november 2017) stond er in de hal van de verschillende kerken een ‘schatkist’ waarin u uw gift of machtiging kon deponeren ten bate van de straatkinderen in de sloppenwijk Epako van Gobabis in Namibië.

Op initiatief van de werkgroep Project Support Gobabis is er een vereniging opgericht waarin 10 schooltjes samenwerken. De schooltjes werken veelal met vrijwilligers. Mensen met het hart op de juiste plaats die, vaak zonder vergoeding, zich inzetten voor de kinderen in de sloppenwijk. Deze vrijwilligers willen wij ook graag verder helpen. Ondersteunen in hun werk door scholing te organiseren, helpen bij het ontwikkelen van mogelijkheden om in hun eigen onderhoud te voorzien en eenvoudige huisvesting.
We willen voorkomen dat zij afhaken en dat zo goede leerkrachten verdwijnen, waar kinderen de dupe van worden en waar projecten mislukken.

Mocht u bij het lezen van bovenstaand stukje denken: “Hieraan wil ik ook nog graag bijdragen”, dan kan dat nog steeds. U kunt een bedrag overmaken op rek. nr. NL29 RABO 0116 6970 32, t.n.v. Project Support Gobabis, onder vermelding van ”Gobabis-Dankstond”.
Met uw hulp kunnen zowel de kinderen als de begeleiders samen op weg gaan naar een betere toekomst! Uw gift betekent veel voor de kinderen en hun begeleiders!
De dankstond-actie heeft het prachtige bedrag van € 6158,30 opgebracht!
Namens hen: “Baie, baie dankie!! Ofwel, hartelijk bedankt!!”

Namens de werkgroep PSG,
Durkje Groen

SchuldHulpMaatje zoekt bestuurders

Gezocht bestuurslid (vrijwilliger) m/v voor locatie SchuldHulpMaatje Drachten en omgeving

Voor onze organisatie SchuldHulpMaatje Drachten en omgeving zoeken wij versterking voor het bestuur.

Wat doet SchuldHulpMaatje (SHM)
SchuldHulpMaatje is een landelijke organisatie met ongeveer 80 SHM locaties en 1600 maatjes in het land. De maatjes bieden hulp aan alle mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. De doelstelling is om de vicieuze cirkel van schulden te doorbreken en daarom richten onze maatjes zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.
Elke SHM locatie werkt volgens de door SchuldHulpMaatje Nederland ontwikkelde aanpak. Dit garandeert:
•Een beproefde effectieve en betrouwbare aanpak
•Elk maatje is deskundig getraind en houdt dit op peil met het Permanent Educatie Programma
•Elk maatje beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

SchuldHulpMaatje Drachten en omgeving
In 2013 is de locatie SHM Drachten en omgeving opgericht.
De organisatie heeft op dit moment ongeveer 20 actieve maatjes die mensen helpen om hun financiën weer op orde te krijgen.
Het bestuur bestaat uit vijf personen en faciliteert het werk van de coördinatoren en de maatjes.
SHM Drachten zoekt versterking van het bestuur in de vorm van één of enkele nieuwe leden. De reden is dat van enkele huidige leden de maximale zittingsduur in zicht komt.

Hebt u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met één van onze coördinatoren:
Klaas Boersma () of Ate Klomp (06) 113 542 98) of E:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Wij hopen snel iets van u te horen!

Bestuur SchuldHulpMaatje Drachten en omgeving
Samen lukt ‘t…
www.schuldhulpmaatje.nl(Algemene informatie)
www.uitdeschulden.nu(Preventiehulp voor mensen met (dreigende) financiële problemen)
www.eerstehulpbijschulden.nl(Preventiehulp voor wegwijzers, eerste helpers van mensen in dreigende financiële problemen)

Ervaringen van een Maatje, januari 2018

Tijdens de les viel Lennard, een jongvolwassene, bijna flauw van de honger en vermoeidheid. Zijn leraar zag het en wist dat dat de thuissituatie van de jongen niet gemakkelijk was. Daarom stuurde zij hem, na een gesprek, door naar de maatschappelijk werker van de school. Met hem sprak Lennard eindelijk echt over zijn problemen. Hij was platzak en at alleen nog rijst. Zijn vader, die weduwnaar is, wilde hij niet met zijn sores belasten. Daarom werkte hij naast schooltijd nog 40 uur per week in verschillende bijbaantjes om zijn schuld in te lopen. De maatschappelijk werker verwees hem naar SchuldHulpMaatje. Zijn maatje gaf hem eerst maar eens een tas met boodschappen mee. Na een stevige maaltijd kan je beter nadenken. Daarna maakten de twee samen een plan om zijn huurschuld in te lopen, zonder schoolverzuim. De huurschuld was buiten zijn schuld om ontstaan door een misverstand, maar moest wel worden opgelost. Het bleek maar weer, dat ondersteuning van een deskundige vrijwilliger heel belangrijk kan zijn.

Lennard is van goede wil is en de hulp van het maatje zorgt er voor dat hij goed zicht heeft op wat er aan de hand is. Er zijn afspraken gemaakt met de verhuurder van Lennards woning en de schuld kan worden afgelost in termijnen die voor Lennard haalbaar zijn en vol te houden. Hij houdt voldoende ruimte om te leven
Lennard blijft weer wakker tijdens de les.

Deze ervaringen betreffen onbekende personen uit een ander deel van het land. Wel kunnen ervaringen van maatjes in Drachten en omgeving gelijkenis vertonen met die uit het bovenstaande verhaal.

Project SchuldHulpMaatje en omgeving: Klaas Boersma, Ate Klomp (coördinatoren).
Voor inlichtingen en informatie:
T: (06) 192 272 29; E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , W: www.schuldhulpmaatje.nl

Ate Klomp

Collecte noodhulp 21 januari 2018

Het is al vele jaren de gewoonte om de eerste collecte op de zondag, waarop we het avondmaal vieren, te bestemmen voor de (eigen) diaconie.
Dit jaar is daarin een wijziging aangebracht, in die zin dat de opbrengst wordt bestemd voor noodhulp aan onze naaste, waar dan ook ter wereld.
Op zondag 21 januari vieren we het avondmaal, delen we brood en wijn en geven we onze gaven voor Syrische vluchtelingen.
De oorlog in Syrië duurt al 6 jaar. Steden en dorpen liggen in puin, gezinnen raken alles kwijt. Zij verkeren dagelijks in levensgevaar. Miljoenen mensen zijn daarom op de vlucht, in eigen land en in buurlanden. Het is de grootste vluchtelingencrises van onze tijd! 

UNHCR coördineert de noodhulp in de regio. Ook Kerk in Actie zorgt voor onderdak en verstrekt voedsel, overlevingspakketten en medische hulp.

Op zondag 21 januari is de eerste collecte bestemd voor noodhulp aan Syrische vluchtelingen. Op volgende Avondmaal zondagen zullen we u steeds via Geandewei informeren over het land dat op dat moment in aanmerking komt voor onze bijdrage via de eerste collecte.

Namens de CDD,
Tett Vaatstra

Opbrengst 'Geef hoop aan een kind op de vlucht".

Op de 4e Adventzondag was de deurcollecte bestemd voor alle kinderen op de vlucht, kinderen in Syrië en Griekenland en de kinderen in de asielzoekerscentra in ons land.
Graag wil ik u laten weten dat deze collecte in totaal een bedrag van €2.388,25 heeft opgebracht.
Geweldig, hiermee gaf u hoop aan een kind op de vlucht.
Dank u wel voor uw bijdrage.

Namens het ZWO,
Tett Vaatstra

ZWO “kinderen in perspectief” jan 2018

De PG Drachten steunt vier jaar lang het project “kinderen in perspectief”. In het vorige seizoen ging onze aandacht naar het deelproject in Colombia en vanaf september 2017 richten we ons een jaar lang op het deelproject India. Daarna volgt nog een jaar lang Oeganda en vervolgens Nederland.

Maar in alle 4 deelprojecten gaat het erom om de positie van kinderen beter te maken. En het is geweldig om te lezen dat dat gefaseerd lukt.

Uit recent onderzoek van de internationale arbeidsorganisatie ILO blijkt dat het aantal kinderen dat moet werken al enkele jaren gestaag aan het dalen is. In 2008 werkten nog 215 miljoen kinderen, in 2016 zijn dat er nog 152 miljoen. Dat is een daling van 7 miljoen kinderen per jaar. Dat is goed nieuws, maar het ambitieuze doel om kinderarbeid in 2025 uitgebannen te hebben zal jammer genoeg niet gehaald worden. Ongeveer één op de drie kind-arbeiders tussen de 5 en 14 jaar gaat niet naar school.

Het rapport Global Estimates of Child Labou, dat werd gepubliceerd tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde naties op 19 september, laat zien dat 152 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar moeten werken: 64 miljoen meisjes en 88 miljoen jongens, bijna één op de tien kinderen wereldwijd!!!

Ook Kerk in Actie werkt er hard aan om samen met lokale partnerorganisaties kinderarbeid uit te bannen. Kerk in Actie maakt deel uit van het samenwerkingsverband Stop Kinderarbeid. In ons deelproject India werkt Kerk in Actie samen met de partnerorganisatie SAVE en die twee hebben samen bereikt dat bij 2.039 kinderen kinderarbeid kon worden voorkomen, dat 768 kinderen uit de kinderarbeid konden worden gehaald en dat 64 kinderen naar het overbruggingsonderwijs konden gaan.

Kerk in Actie blijft zich onverminderd inzetten om kinderarbeid tegen te gaan, zodat het huidige aantal van 152 miljoen werkende kinderen wordt teruggedrongen totdat er geen kinderarbeid meer bestaat, onder andere dank zij uw bijdrage in de collecten. Op zondag 17 december a.s. is de eerste collecte in onze diensten weer voor het ZWO, waarvan we de opbrengsten dus doorgeven aan het deelproject “kinderen in perspectief” in India. Van harte aanbevolen!!!

Namens het ZWO,
Tett Vaatstra

Geef hoop aan een kind op de vlucht…….

In onze tijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. De helft is kind, net als Jezus. Ook de helft van de vier miljoen Syriërs die de bloedige oorlog in hun land ontvluchten, is kind. In de Adventstijd staan we ook in de PGDrachten stil bij Syrische kinderen in Libanon, Griekenland en Nederland die alles achter moesten laten en nu in grote onzekerheid en angst leven. Wij doen mee aan de oproep van Kerk in Actie om te collecteren voor de vluchtelingenkinderen en aandacht te schenken aan deze problematiek in gebed en met actie.

Op 24 december is de opbrengst van de deurcollecte in alle diensten (dus zowel de ochtend- als ook de avond- en nachtdiensten) bestemd voor al die kinderen op de vlucht. Op het Griekse eiland Lesbos bij voorbeeld zitten duizenden Syrische vluchtelingen vast, zij kunnen niet verder en niet terug.

De vluchtelingenkinderen in Syrië ondervinden veel leed maar ook hun toekomst staat op het spel omdat zij al jarenlang geen onderwijs hebben gehad. Kerken helpen hen met bijlessen, lesboeken, het opknappen van schoolgebouwen en het trainen van docenten.

En hier in Nederland zijn er kinderen in asielzoekerscentra met traumatische ervaringen, zij missen hun vertrouwde omgeving. Hun leven is vol onzekerheden.

Draagt U ook bij aan een stukje hoop voor een kind op de vlucht?

Namens het ZWO,
Tett Vaatstra

ZWO “kinderen in perspectief” december '17

De PG Drachten steunt vier jaar lang het project “kinderen in perspectief”. In het vorige seizoen ging onze aandacht naar het deelproject in Colombia en vanaf september 2017 richten we ons een jaar lang op het deelproject India. Daarna volgt nog een jaar lang Oeganda en vervolgens Nederland.

Maar in alle 4 deelprojecten gaat het erom om de positie van kinderen beter te maken. En het is geweldig om te lezen dat dat gefaseerd lukt.

Uit recent onderzoek van de internationale arbeidsorganisatie ILO blijkt dat het aantal kinderen dat moet werken al enkele jaren gestaag aan het dalen is. In 2008 werkten nog 215 miljoen kinderen, in 2016 zijn dat er nog 152 miljoen. Dat is een daling van 7 miljoen kinderen per jaar. Dat is goed nieuws, maar het ambitieuze doel om kinderarbeid in 2025 uitgebannen te hebben zal jammer genoeg niet gehaald worden. Ongeveer één op de drie kind-arbeiders tussen de 5 en 14 jaar gaat niet naar school.

Het rapport Global Estimates of Child Labou, dat werd gepubliceerd tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde naties op 19 september, laat zien dat 152 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar moeten werken: 64 miljoen meisjes en 88 miljoen jongens, bijna één op de tien kinderen wereldwijd!!!

Ook Kerk in Actie werkt er hard aan om samen met lokale partnerorganisaties kinderarbeid uit te bannen. Kerk in Actie maakt deel uit van het samenwerkingsverband Stop Kinderarbeid. In ons deelproject India werkt Kerk in Actie samen met de partnerorganisatie SAVE en die twee hebben samen bereikt dat bij 2.039 kinderen kinderarbeid kon worden voorkomen, dat 768 kinderen uit de kinderarbeid konden worden gehaald en dat 64 kinderen naar het overbruggingsonderwijs konden gaan.

Kerk in Actie blijft zich onverminderd inzetten om kinderarbeid tegen te gaan, zodat het huidige aantal van 152 miljoen werkende kinderen wordt teruggedrongen totdat er geen kinderarbeid meer bestaat, onder andere dank zij uw bijdrage in de collecten. Op zondag 17 december a.s. is de eerste collecte in onze diensten weer voor het ZWO, waarvan we de opbrengsten dus doorgeven aan het deelproject “kinderen in perspectief” in India. Van harte aanbevolen!!!

Namens het ZWO,
Tett Vaatstra

Zoeken