Kerkbalans 2018 is gaande

In de tweede helft van januari is de landelijke actie Kerkbalans gehouden. Als u uw bijdrage al heeft toegezegd, willen we u daar hartelijk voor bedanken! Heeft u dit nog niet gedaan, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Uw geld wordt goed besteed!

Het eindresultaat van Kerkbalans 2018 zullen wij zo spoedig mogelijk vermelden in Geandewei.

Tot slot nog een hartelijk dankjewel aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie!

College van Kerkrentmeesters

Zoeken