Verantwoording collectes en giften, oktober 2017

Collectes kerk 8-10 € 787,70
Giften kerk Zuid via contactpersoon € 20,00
Collectes Pastoraat (2e collecte)  € 3.064,05
Welkomstdienst Oase 15-10 € 663,44
Evensong Menorah 15-10 € 222,72
Jeugd Oase € 598,58; Menorah € 221,60; Zuiderkerk € 245,91; Arke € 347,04
Grote kerk 11-uurs dienst 01-10 € 75,80; 08-10 € 99,95; 15-10 € 118,40; 22-10, € 99,00; 29-10 € 133,40
Giften/collectes Activiteiten commissie Grote kerk 01-10 € 89,50
Collecte Schakel 01-10 € 209,90; 08-10 € 202,87; 15-10 € 145,70
Gift Menorah Startzondag € 75,00
Gift Zuid Startzondag € 75,00
Kerk en Israël (afdracht collecte) 01-10 € 802,57
Diaconie 01-10 € 64,65; 08-10 € 89,43; 15-10 € 125,15; 22-10 € 102,41; 29-10 € 123,83
Eigen wijkdoel 22-10 € 323,19 Oase; € 204,00 Zuiderkerk; € 260,29 Arke; € 123,75 Menorah
Binnenlands Diaconaat (Afdracht collecte) 29-10 € 689,33
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 15-10 € 952,93

Zoeken