Verantwoording collectes en giften juni - september 2017

Verantwoording collectes en giften over de maand juni
Collectes Pastoraat (2e collecte)  € 2.578,11
Jeugd Oase € 484,25; Menorah € 179,00; Zuiderkerk € 180,15; Arke € 232,01
Grote kerk 11-uurs dienst 04-06 € 143,45; 11-06 € 125,50; 18-06 € 110,05; 2-06 € 51,01
Giften/collectes Activiteiten commissie Grote kerk 04-06  € 133,60
Collecte Schakel 11-06 € 154,71; 18-06 € 124,72
Diaconie 01-06 € 19,00; 04-06 € 152,79; 11-06 € 238,21; 18-06 € 738,70; 25-06 € 85,30
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 04-06 € 1.115,71; 11-06 € 718,27;18-06 € 95,12
Binnenlands Diaconaat (Afdracht collecte) 25-06 € 729,30

Verantwoording collectes en giften over de maand juli
Collectes Kerk 09-07 € 706,07; 23-07 € 591,47
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.654,58
Jeugd Oase € 619,99; Menorah € 254,33; Zuiderkerk € 200,76; Arke € 258,62
Grote kerk 11-uurs dienst 02-07 € 114,52; 09-07 € 119,40; 16-07 € 57,82;30-07 € 69,62
Giften/collectes Activiteiten commissie Grote kerk 02-07  € 90,30
Giften Oase € 500,00
Giften Zuid (via contactpersoon) € 50,00
Collecte Schakel 02-076  € 135,35; 16-07 € 193,85; 23-07 € 129,23
Jeugd- en Jongerenwerk (JOP) (Afdracht collecte)  02-07 € 853,46
Diaconie 02-07 € 99,65; 09-07  € 96,55; 16-07 € 58,60; 30-07  € 581,10
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 02-07 € 114,35 AZC; 16-07 € 588,58

Verantwoording collectes en giften over de maand augustus
Collectes Kerk 06-08 € 697,49
Collectes Pastoraat (2e collecte)  € 2.035,62
Jeugd Oase € 637,70; Menorah € 139,71; Zuiderkerk € 179,97; Arke € 145,05
Grote kerk 11-uurs dienst 06-08 € 105,22; 20-08 € 45,52; 27-08  € 85,70
Giften/collectes Activiteiten commissie Grote kerk 06-08 € 117,75; 20-08 € 63,54
Collecte Schakel 13-08 € 111,52; 27-08 € 187,25
Diaconie 04-08 € 155,70; 06-08 € 109,65; 27-08  € 105,50
Eigen wijkdoel 20-08 Oase € 407,48; Menorah € 189,09
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 16-07 € 43,95; 13-08 € 712,06; 27-08 € 855,95

Verantwoording collectes en giften over de maand september
Collectes Pastoraat (2e collecte)  € 2.620,49
Welkomstdienst  17-09 € 937,64
Jeugd Oase € 467,10; Menorah € 354,88; Zuiderkerk € 182,19; Arke € 176,77
Grote kerk 11-uurs dienst 03-09 € 76,52; 10-09 € 101,45
Giften/collectes Activiteiten commissie Grote kerk 03-09  € 99,80
Collecte Schakel 10-09 € 199,00
Missionair werk in Nederland (afdracht collecte) 17-09 € 790,07
Jeugd- en Jongerenwerk (JOP)(Afdracht collecte) 03-09 € 646,25
Algemene Christelijke doeleinden(afdracht collecte) 24-09 € 711,93
Diaconie 03-09 € 109,65; 10-09 € 155,70; 24-09  € 407,48
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 29-09 € 118,50

Zoeken