Verantwoording collectes en giften over het eerste kwartaal

Collectes kerk 01-01 € 294,34
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.318,45
Giften kerk € 5,00; € 20,00
Welkomstdienst 22-01 € 592,78
Grote kerk 11-uurs dienst 01-01 € 110,10; 08-01 € 115,70; 15-01 € 113,30; 22-01 € 161,35;29-01 € 167,35
Collecte Schakel 08-01 € 175,35; 15-01 € 93,05; 29-01 € 146,06
Opbrengst schuurverkoop € 600.00
Collectes jeugd Noord € 549,02; Oost € 309,48; Zuid € 170,84; West € 296,71
Praisedienst Oost 08-01 € 211,64
Missionair Werk in Nederland (afdracht collecte) 08-01 € 568,00
Oecumenisch werk(afdracht collecte) 15-01 € 457,06
Catechese en geloofsopvoeding (afdracht collecte) 22-01 € 757,52
Diaconie 01-01 € 244,45; 12-01 € 24,30; 15-01 € 93,35; 22-01 € 131,85; 29-01 € 718,33 (Zuid, Oost, West)
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 29-01 € 243,03 (Noord)

Verantwoording collectes en giften over de maand februari
Collectes kerk 05-01 € 697,35
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.457,37
Giften kerk € 5,00; € 50,00; € 30,00
Welkomstdienst 19-02 € 666,49
Grote kerk 11-uurs dienst 05-02 € 104,20; 12-02 € 103,80; 19-02 € 54,40; 26-02 € 84,32
Giften/collectes Activiteiten commissie Grote kerk 05-02 € 149,60; 12-02 € 15,20
Collecte Schakel 12-02 € 243,10; 26-02 € 121,11
Opbrengst rommelmarkt 02-02 € 1.614,90
Collectes jeugd Noord € 393,90; Oost € 254,13; Zuid € 187,92; West € 257,92
Giften Wijk Oost € 180,00
Binnenlands Diaconaat (Afdracht collecte) 12-02 € 708,10; 26-02 € 737,51
Diaconie 05-02 € 359,30 (Noord); 05-02 € 107,95; 12-02 € 111,20; 08-02 € 198,50 (ouderenmiddag Noord); 19-02 € 60,95; 26-02 € 103,80
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 05-02 € 387,62 ( Oost/Zuid/West); 04-02 € 68,15 (Rispinge)

Verantwoording collectes en giften over de maand maart
Collectes kerk 05-03 € 741,67; 08-03 € 292,65; 12-03 € 628,42
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.559,05
Welkomstdienst 19-03 € 828,25
Grote kerk 11-uurs dienst 05-03 € 61,00; 12-03 € 119,60; 19-03 € 216,37; 26-03 € 98,30
Giften/collectes Activiteiten commissie Grote kerk 05-03 € 88,05
Collecte Schakel 12-03 € 267,12 (Trijntje Beimers); 26-03 € 160,56
Diaconie 19-03 € 764,98; 26-03 € 785,36; gift € 30,00
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 05-03 € 168,30
40 dagen collecte 05-03 € 909,60 (jeugddorp de Glind); 12-03 € 1.169,80 (steun gezinnen Guatemala); 19-03 € 1.447,33 (steun aan ouderen in Moldavië); 26-03 € 1.039,61 (diaconale projecten Nederland)

Zoeken