College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters 

40dagentijd
Aan het thema “Open uw handen en geef” heeft u ruimschoots voldaan in de deurcollectes van de 40dagentijd. Graag laat ik u weten wat er in totaal is opgebracht: een bedrag van €7.145,31 euro.
Geweldig!! Deze opbrengst wordt in gelijke mate verdeeld over de doelen: Imena Foundation, Young Focus, Diya Dhara, Nyanje Mission, Support Gobabis en het Vakantiebureau.
Namens alle ZWO groepen hartelijk dank voor uw bijdragen.
Tett Vaatstra, coördinator

Paasgroetenactie 2015
Op zondag 22 maart is er in alle wijken weer een mogelijkheid om per kaart een groet te sturen naar gevangenen in binnen- en buitenland en naar mensenrechtenactivisten en organisaties. We hebben deze actie twee weken voor Pasen gepland opdat de kaart tijdig bezorgd kan worden bij de gevangene. Dat gebaar is voor hen altijd weer een verrassende gebeurtenis, een ervaring "dat er iemand aan mij denkt". Het thema van de kaartenactie van dit jaar is "open je handen”, ook het jaarthema van de 40 dagentijd.
Leden van de werkgroep ZWO of diakenen kunnen u ter plaatse uitleggen hoe u een of meerdere kaarten kunt versturen. Doet u ook -weer- mee?
Tett Vaatstra, coordinator ZWO

Kinderen in de knel
Onze verbinding met Cuba is eind vorig jaar afgelopen. Nu doen we als PGDrachten twee jaar mee met het project ”Kinderen in de knel" van Kerk in Actie. Graag geef ik u een kleine indruk van waar dit project mee bezig is. Vandaag de dag leven duizenden kinderen op straat in de Oegandese hoofdstad Kampala. Ze bedelen, hebben amper te eten en hebben dagelijks te maken met geweld. Kerk in Actie zet zich samen met haar plaatselijke partners in om deze kinderen een betere toekomst te geven. Straatkinderen krijgen een dak boven hun hoofd en worden begeleid naar school. Onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede en geweld doorbreken. Zo ook voor Filbert (14 jaar) en Emai (11 jaar). Na het overlijden van hun vader besloot hun moeder naar de stad te trekken, in de hoop op een beter leven. Ze kwamen terecht in de grootste sloppenwijk van Kampala. „Mijn moeder leed aan tuberculose, ik probeerde door te bedelen voor eten te zorgen” vertelt Filbert, die zich verantwoordelijk voelde voor zijn moede en zijn broer, "Maar mijn moeder werd alleen maar zieker. Mijn moeder hield van mij en nu is ze er niet meer”. Filbert en Emai zijn opgevangen door de partner van Kerk in Actie. Ze hebben een plek om te wonen en gaan weer naar school. 

Hun verhaal is slechts 1 van de vele schrijnende verhalen uit Kampala. Juist voor deze groep kwetsbare kinderen, kinderen in de knel, willen we kerk in actie zijn. We mogen delen vanuit ons geloof en dat praktisch maken. Dank zij onze bijdrage als PGDrachten hebben kinderen als Filbert en Emai een kans op een toekomst zonder armoede.
Namens de CDD,
Tett Vaatstra, ZWO-coördinator

Eindejaarscollecte 2014
Beste gemeenteleden,
Zoals gebruikelijk aan het eind van het jaar ontvangt u bij deze Geandewei een acceptgiro voor de eindejaarscollecte. De opbrengst van deze collecte is voor een deel bestemd voor de Protestantse Gemeente te Drachten als geheel en een ander deel komt ten goede aan uw eigen wijk. Uit de totale opbrengst is € 11.488 voor de bijdrage aan de PG Drachten. Dat komt neer op € 1,53 per dooplid en belijdend lid. Dit bedrag x het aantal leden is het bedrag wat van de wijk naar de PG Drachten gaat. Alles wat in de wijk meer wordt ontvangen voor deze actie, is voor een besteding in de eigen wijk bestemd. Alle vier wijkkerkenraden hebben voor hun wijk een doel aangegeven waarvoor de opbrengst zal worden gebruikt. In deze Geandewei kunt u onder uw wijkberichten lezen waarvoor uw wijk de bestemming is. Hoe meer leden meedoen aan deze actie, hoe meer voor uw wijk beschikbaar komt. Wilt u de acceptgiro gebruiken voor het overboeken van uw bijdrage of in ieder geval het 16 cijferige betalingskenmerk vermelden?
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Poppe Douma, penningmeester

Gevraagd: vrijwilligers ter ondersteuning van het kerkelijk bureau
Als u de laatste maanden wel eens op het kerkelijk bureau bent geweest dan zal het u opgevallen zijn dat er iets veranderd is. Bij binnenkomst kunt u niet meer direct naar de medewerkers van het kerkelijk bureau maar wordt u eerst opgevangen door een vrijwilliger die zo mogelijk ook uw vragen beantwoord. Dit is gedaan om de medewerkers van het kerkelijk bureau te ontlasten. Na wat inloopproblemen functioneert dit inmiddels naar verwachting. Voor de continuïteit is het echter noodzakelijk dat de twee enthousiaste vrijwilligers die nu de eerste opvang verzorgen versterking krijgen.
Als u over enige administratieve vaardigheden beschikt en u het plezierig vindt om mensen te helpen dan ligt hier een prachtige vrijwilligersbaan voor u klaar. Als u belangstelling heeft en/nadere informatie wilt dan is een telefoontje of een mailtje naar ondergetekende of het kerkelijk bureau voldoende.
De openingstijden van het kerkelijk bureau zijn: woensdag en donderdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. Het spreekt vanzelf dat het niet de bedoeling is dat u beide dagen beschikbaar zijn moet maar dat dit in onderling overleg bepaald wordt, afhankelijk van de tijd die u beschikbaar heeft.
Piet Antoons, kerkrentmeester, T: (0512) 52 03 14 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Kopieerwerk voor de kerk
Naast de mogelijkheid om het kopieerwerk op het Kerkelijkbureau te brengen is het ook mogelijk dit via e-mail aan te bieden. Daarom is het e-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aangemaakt. Een team van vrijwilligers verwerkt het kopieerwerk en zorgt dat het op donderdagochtend vanaf 11.00 uur voor u klaar ligt. De kosten voor een enkelzijdig zwart-wit a4 kopie bedragen € 0,03, voor een dubbelzijdige zwartwit € 0,06. Een kleurenkopie a4 is enkelzijdig € 0,25 en dubbelzijdig € 0,50. Voor a3 papier worden de kosten elk 2 maal zo hoog.

Solidariteitskas 2014.
De Solidariteitskas wordt besteed aan landelijk pastoraat voor studenten, schippers, doven, gevangenen en ook voor speciale projecten voor de kerkvernieuwing (pioniersplekken). Bij de Protestantse Gemeente te Drachten hebben veel gemeenteleden helaas nog geen bijdrage overgeboekt voor de Solidariteitskas. Daardoor blijft de opbrengst van de Solidariteitskas met €5.000 (20%) achter op het bedrag van de € 24.675 wat wij in 2014 al hebben afdragen aan de Protestantse Kerk in Nederland. Graag doe ik een beroep op de gemeenteleden, die nog niet hebben bijgedragen, om  alsnog een bedrag voor dit doel over te boeken. Er wordt uiteindelijk per lid geen groot bedrag (€ 10) gevraagd. Een tekort op de Solidariteitskas betekent altijd dat dit tekort voor rekening van de Protestantse Kerk te Drachten komt. Uw bijdrage wordt goed besteed aan de groepen zoals hierboven genoemd. U laat ons toch niet in de steek? Alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage, die zeer welkom is!
Met hartelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters, Poppe Douma, penningmeester

Solidariteitskas 2014
Bij een deel van de gemeenteleden is een acceptgiro meegekomen en hierin is gevraagd om een bijdrage voor de Solidariteitskas. Anderen die in het verleden hiervoor een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven, hebben deze acceptgiro niet gehad. Het is de bedoeling dat voor deze gemeenteleden in de tweede week van oktober de bijdrage wordt geïncasseerd.

Bij veel gemeenteleden leeft deze actie helaas niet. Solidariteit is toch een begrip wat heel goed past bij betrokken kerkleden. De verplichte bijdrage in 2014 voor de Protestantse Gemeente te Drachten is € 24.675. Vorig jaar waren de ontvangen bijdragen  € 21.864. De opbrengst is daarmee 11,4% lager dan de afdracht voor dit jaar. En dat is jammer, want dat zijn voor de kerk extra kosten. Wanneer u meer wilt weten over de Solidariteitskas kunt u de site van de PKN raadplegen, maar in de kerk liggen ook folders over deze actie. Met de Solidariteitskas worden bijzondere projecten ondersteund. In Friesland is dat bijvoorbeeld Nijkleaster in Jorwerd, maar nog dichterbij is onze eigen gemeente. De Solidariteitskas heeft een toezegging gedaan van € 40.000 voor de renovatie/restauratie van de Grote Kerk. Dat is toch prachtig? Laten wij dan de Solidariteitskas ook van harte ondersteunen. Doet u mee door de acceptgiro te betalen als u dat nog niet hebt gedaan? Alvast onze hartelijke dank.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Poppe Douma, penningmeester

Zoeken