Kerkbalans 2018 is gaande

In de tweede helft van januari is de landelijke actie Kerkbalans gehouden. Als u uw bijdrage al heeft toegezegd, willen we u daar hartelijk voor bedanken! Heeft u dit nog niet gedaan, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Uw geld wordt goed besteed!

Het eindresultaat van Kerkbalans 2018 zullen wij zo spoedig mogelijk vermelden in Geandewei.

Tot slot nog een hartelijk dankjewel aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie!

College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2018 komt eraan!

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. Binnenkort ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Dit keer is de envelop voorzien van een tekening door een elfjarige, zoals u hierbij kunt zien. De tekening symboliseert een eerlijke verdeling van vissen en broden. Hetzelfde proberen wij op financieel gebied te doen voor onze gemeente. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken. De begroting 2018 kunt u vinden in Geandewei no. 22 of op de website www.pgdrachten.nl onder ‘College CvK’.

College van Kerkrentmeesters,
Cor Staal, voorzitter,
Gerben Kijlstra, penningmeester

 

Verantwoording collectes en giften, oktober 2017

Collectes kerk 8-10 € 787,70
Giften kerk Zuid via contactpersoon € 20,00
Collectes Pastoraat (2e collecte)  € 3.064,05
Welkomstdienst Oase 15-10 € 663,44
Evensong Menorah 15-10 € 222,72
Jeugd Oase € 598,58; Menorah € 221,60; Zuiderkerk € 245,91; Arke € 347,04
Grote kerk 11-uurs dienst 01-10 € 75,80; 08-10 € 99,95; 15-10 € 118,40; 22-10, € 99,00; 29-10 € 133,40
Giften/collectes Activiteiten commissie Grote kerk 01-10 € 89,50
Collecte Schakel 01-10 € 209,90; 08-10 € 202,87; 15-10 € 145,70
Gift Menorah Startzondag € 75,00
Gift Zuid Startzondag € 75,00
Kerk en Israël (afdracht collecte) 01-10 € 802,57
Diaconie 01-10 € 64,65; 08-10 € 89,43; 15-10 € 125,15; 22-10 € 102,41; 29-10 € 123,83
Eigen wijkdoel 22-10 € 323,19 Oase; € 204,00 Zuiderkerk; € 260,29 Arke; € 123,75 Menorah
Binnenlands Diaconaat (Afdracht collecte) 29-10 € 689,33
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 15-10 € 952,93

Verantwoording collectes en giften juni - september 2017

Verantwoording collectes en giften over de maand juni
Collectes Pastoraat (2e collecte)  € 2.578,11
Jeugd Oase € 484,25; Menorah € 179,00; Zuiderkerk € 180,15; Arke € 232,01
Grote kerk 11-uurs dienst 04-06 € 143,45; 11-06 € 125,50; 18-06 € 110,05; 2-06 € 51,01
Giften/collectes Activiteiten commissie Grote kerk 04-06  € 133,60
Collecte Schakel 11-06 € 154,71; 18-06 € 124,72
Diaconie 01-06 € 19,00; 04-06 € 152,79; 11-06 € 238,21; 18-06 € 738,70; 25-06 € 85,30
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 04-06 € 1.115,71; 11-06 € 718,27;18-06 € 95,12
Binnenlands Diaconaat (Afdracht collecte) 25-06 € 729,30

Verantwoording collectes en giften over de maand juli
Collectes Kerk 09-07 € 706,07; 23-07 € 591,47
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.654,58
Jeugd Oase € 619,99; Menorah € 254,33; Zuiderkerk € 200,76; Arke € 258,62
Grote kerk 11-uurs dienst 02-07 € 114,52; 09-07 € 119,40; 16-07 € 57,82;30-07 € 69,62
Giften/collectes Activiteiten commissie Grote kerk 02-07  € 90,30
Giften Oase € 500,00
Giften Zuid (via contactpersoon) € 50,00
Collecte Schakel 02-076  € 135,35; 16-07 € 193,85; 23-07 € 129,23
Jeugd- en Jongerenwerk (JOP) (Afdracht collecte)  02-07 € 853,46
Diaconie 02-07 € 99,65; 09-07  € 96,55; 16-07 € 58,60; 30-07  € 581,10
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 02-07 € 114,35 AZC; 16-07 € 588,58

Verantwoording collectes en giften over de maand augustus
Collectes Kerk 06-08 € 697,49
Collectes Pastoraat (2e collecte)  € 2.035,62
Jeugd Oase € 637,70; Menorah € 139,71; Zuiderkerk € 179,97; Arke € 145,05
Grote kerk 11-uurs dienst 06-08 € 105,22; 20-08 € 45,52; 27-08  € 85,70
Giften/collectes Activiteiten commissie Grote kerk 06-08 € 117,75; 20-08 € 63,54
Collecte Schakel 13-08 € 111,52; 27-08 € 187,25
Diaconie 04-08 € 155,70; 06-08 € 109,65; 27-08  € 105,50
Eigen wijkdoel 20-08 Oase € 407,48; Menorah € 189,09
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 16-07 € 43,95; 13-08 € 712,06; 27-08 € 855,95

Verantwoording collectes en giften over de maand september
Collectes Pastoraat (2e collecte)  € 2.620,49
Welkomstdienst  17-09 € 937,64
Jeugd Oase € 467,10; Menorah € 354,88; Zuiderkerk € 182,19; Arke € 176,77
Grote kerk 11-uurs dienst 03-09 € 76,52; 10-09 € 101,45
Giften/collectes Activiteiten commissie Grote kerk 03-09  € 99,80
Collecte Schakel 10-09 € 199,00
Missionair werk in Nederland (afdracht collecte) 17-09 € 790,07
Jeugd- en Jongerenwerk (JOP)(Afdracht collecte) 03-09 € 646,25
Algemene Christelijke doeleinden(afdracht collecte) 24-09 € 711,93
Diaconie 03-09 € 109,65; 10-09 € 155,70; 24-09  € 407,48
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 29-09 € 118,50

Verantwoording collectes en giften over de maand april en mei

Collectes kerk 02-04 € 748,94; 09-04 € 588,62; 30-04 € 758,42
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 3.418,57
Jeugd Oase € 460,60; Menorah € 316,63; Zuiderkerk € 262,88; Arke € 224,65
Grote Kerk 11-uurs dienst 02-04 € 83,50; 09-04 € 110,52; 16-04 € 178,62; 23-04 € 145,10; 30-04 € 92,45
Giften/collectes Activiteiten commissie Grote kerk 02-04 € 75,60
Giften € 10,00; € 20,00 via contactpersoon ZK
Collecte Schakel 02-04 € 34,15; 02-04 € 112,00’09-04 € 131,10; 23-04 € 176,63
Bazar/schuurverkoop Schakel 02-04 € 1.400,44; € 600,00
Gift wijk Oase € 100,00
Jeugd- en Jongerenwerk (JOP) (Afdracht collecte) 16-04 € 1.106,76
Eredienst en Kerkmuziek (Afdracht collecte) 23-04 € 734,21
Diaconie 13-04 € 730,51; 16-04 € 213,25; 23-04 € 157,69; 30-04 € 89,15
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 02-04 € 1.069,30; 40 dagen collecte
Steun aan jongeren Zuid Afrika; 09-04 € 944,70 40 dagen collecte Myamar; goede week € 186,75 werkgroep vluchtelingen; 23-04 € 99,30 en 30-04 € 15,40; KIA Kids in Actie Arke

Verantwoording collectes en giften over de maand mei
Collectes kerk 25-05 € 119,86; 28-05 € 650,61
Collectes Pastoraat (2e collecte)  € 2.401,87
Jeugd Oase € 326,55; Menorah € 259,00; Zuiderkerk € 163,99; Arke € 243,60
Grote Kerk 11-uurs dienst 07-05 € 88,60; 14-05 € 100,30; 21-05 € 110,75; 28-05 € 67,65
Giften/collectes Activiteiten commissie Grote Kerk 07-05 € 102,15
Giften € 300,00; € 50,00; 20,00 via contactpersoon ZK
Collecte Schakel 07-05 € 248,50; 21-05 € 201,80
Eigen jeugdwerk 14-05 € 723,09
Gift wijk Oase € 100,00
Missionair Werk in Nederland (Afdracht collecte) 07-05 € 705,60
Diaconie 07-05 € 79,30; 14-05 € 98,25; 21 05 € 113,60; 28-05 € 60,30
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 21-05 € 940,27; 14-05 € 301,89
Jeugd voor jeugd Oost/Zuid; 21-05 € 136,30 Jeugd voor jeugd Colombia;28-05 € 383,75 Jeugd voor jeugd Arke Colombia

Solidariteitskas 2017

Voor gemeenten – dóór gemeenten: kansen zien en benutten.
Dat motto is de basis van het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert. De Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren of die om andere redenen tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te beoordelen en kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een vitaal gemeente zijn. Soms biedt de Solidariteitskas daarvoor ook de steun van een extern begeleider om weer tot fris, gerevitaliseerd beleid te komen. En dit jaar haken we daarbij vooral aan bij een hoopvolle gedachte, dat God ons – ook als gemeenten – kansen geeft. En dat het er om gaat die kansen te zien en die te benutten! De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Om het mogelijk te maken de kansen die er zijn, om te zetten in hoopvolle activiteiten.

We doen het samen
We zijn samen kerk. Er zijn vormen van pastoraat die de verantwoordelijkheid van een plaatselijke gemeente te boven gaan. Het koopvaardijpastoraat bijvoorbeeld, vergt speciale aandacht, kennis en kunde die te intensief en kostbaar is om door een plaatselijke gemeente geboden te worden. Deze vorm van pastoraat wordt gefinancierd vanuit de Solidariteitskas. Dat gebeurt dus naast de investering in lokale gemeenten. 

Bijdragen
Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10 per persoon.
Als u gebruik maakt van de acceptgiro, vul dan indien nodig s.v.p. uw complete IBAN (18 tekens) in en als u gebruik maakt van internetbankieren dan graag daarbij aangeven dat het om een acceptgirokaart gaat en het 16-cijferig betalingskenmerk vermelden.

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
College van Kerkrentmeesters.

Verantwoording collectes en giften over het eerste kwartaal

Collectes kerk 01-01 € 294,34
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.318,45
Giften kerk € 5,00; € 20,00
Welkomstdienst 22-01 € 592,78
Grote kerk 11-uurs dienst 01-01 € 110,10; 08-01 € 115,70; 15-01 € 113,30; 22-01 € 161,35;29-01 € 167,35
Collecte Schakel 08-01 € 175,35; 15-01 € 93,05; 29-01 € 146,06
Opbrengst schuurverkoop € 600.00
Collectes jeugd Noord € 549,02; Oost € 309,48; Zuid € 170,84; West € 296,71
Praisedienst Oost 08-01 € 211,64
Missionair Werk in Nederland (afdracht collecte) 08-01 € 568,00
Oecumenisch werk(afdracht collecte) 15-01 € 457,06
Catechese en geloofsopvoeding (afdracht collecte) 22-01 € 757,52
Diaconie 01-01 € 244,45; 12-01 € 24,30; 15-01 € 93,35; 22-01 € 131,85; 29-01 € 718,33 (Zuid, Oost, West)
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 29-01 € 243,03 (Noord)

Verantwoording collectes en giften over de maand februari
Collectes kerk 05-01 € 697,35
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.457,37
Giften kerk € 5,00; € 50,00; € 30,00
Welkomstdienst 19-02 € 666,49
Grote kerk 11-uurs dienst 05-02 € 104,20; 12-02 € 103,80; 19-02 € 54,40; 26-02 € 84,32
Giften/collectes Activiteiten commissie Grote kerk 05-02 € 149,60; 12-02 € 15,20
Collecte Schakel 12-02 € 243,10; 26-02 € 121,11
Opbrengst rommelmarkt 02-02 € 1.614,90
Collectes jeugd Noord € 393,90; Oost € 254,13; Zuid € 187,92; West € 257,92
Giften Wijk Oost € 180,00
Binnenlands Diaconaat (Afdracht collecte) 12-02 € 708,10; 26-02 € 737,51
Diaconie 05-02 € 359,30 (Noord); 05-02 € 107,95; 12-02 € 111,20; 08-02 € 198,50 (ouderenmiddag Noord); 19-02 € 60,95; 26-02 € 103,80
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 05-02 € 387,62 ( Oost/Zuid/West); 04-02 € 68,15 (Rispinge)

Verantwoording collectes en giften over de maand maart
Collectes kerk 05-03 € 741,67; 08-03 € 292,65; 12-03 € 628,42
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.559,05
Welkomstdienst 19-03 € 828,25
Grote kerk 11-uurs dienst 05-03 € 61,00; 12-03 € 119,60; 19-03 € 216,37; 26-03 € 98,30
Giften/collectes Activiteiten commissie Grote kerk 05-03 € 88,05
Collecte Schakel 12-03 € 267,12 (Trijntje Beimers); 26-03 € 160,56
Diaconie 19-03 € 764,98; 26-03 € 785,36; gift € 30,00
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 05-03 € 168,30
40 dagen collecte 05-03 € 909,60 (jeugddorp de Glind); 12-03 € 1.169,80 (steun gezinnen Guatemala); 19-03 € 1.447,33 (steun aan ouderen in Moldavië); 26-03 € 1.039,61 (diaconale projecten Nederland)

Kerkelijk werker Grote Kerk. V & V en Geandewei

Veel pannetjes op het vuur

Als opvolgster van Aukje de Bildt heeft de AK per 1 mei mevr. Aafke Stegeman – van Dijk benoemd. Zij zal het werk van Aukje voortzetten. Om haar aan u voor te stellen zoeken we een gelegenheid nader met haar kennis te maken.

Op 18 mei om 9.30 uur treffen we elkaar in de Grote Kerk. Gelukkig weet Aafke inmiddels hoe ze het voor haar nieuwe koffiezetapparaat moet bedienen.

Aafke van Dijk werd in 1985 in Leens (Gr) geboren in een Vrijgemaakt Gereformeerd gezin. Het sprak daarom vanzelf dat ze naar het Gomarus College in de stad Groningen ging voor haar middelbaar onderwijs.

Daarna studeerde zij theologie aan de Hbo-opleiding in Zwolle. Ze ontmoette haar man, die eveneens dezelfde kerkelijke achtergrond had. Na enige tijd besloten ze samen een wat andere koers te varen en stapten over naar de PKN.

Haar man pakte de studie theologie weer op en is nu predikant in de PKN-gemeente van Leeuwarden.

Aafke heeft als jeugdwerker in Havelte gewerkt. Het JOP (jongeren organisatie PKN) had en heeft haar belangstelling en werken met jonge mensen ligt haar wel.

Vanaf 1 mei is ze nu in Drachten aan het werk en wel voor 16 uur. Tien uren zijn beschikbaar voor werkzaamheden in de Grote Kerk.( organiseren, contact onderhouden met vrijwilligers, activiteiten aansturen en ontwikkelen). Zes uren zijn bestemd voor Geandewei en voor Vorming en Toerusting.

Op maandag- en donderdagochtend en op woensdag de hele dag kan men met Aafke Stegeman afspraken maken, nog afgezien van de avonden waarop vergaderd wordt.

Aafke is een vrouw die zichzelf kenschetst als een divergerend type. Ze zet, vertelt ze, het liefst meerdere pannetjes op het vuur: ze heeft een man, drie kinderen (van 3 en 6 jaar en een baby van 7 maanden). Daarnaast is er haar baan in Drachten. In haar vrije tijd pakt ze graag de racefiets. Bovendien is zij “Doula”, hetgeen letterlijk betekent “dienende vrouw”. Deze term houdt in dat zij zwangerschaps- en bevallingscoach is.

Met zoveel pannen op het vuur is het gevaar van overkoken niet denkbeeldig.
Dat beseft Aafke Stegeman zelf terdege. Er zijn tijden nodig om rust te nemen.
De grazige weiden van psalm 23 en de intieme woorden van psalm 63:
Mijn God ,Gij zijt mijn toeverlaat
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
Die leven zijt en leven laat, 
zijn een steun om het evenwicht te bewaren.

Wij van Geandewei hopen dat Aafke Stegeman met vreugde en zegen in ons midden mag zijn en dat de inhoud van haar pannen hun smaak mogen behouden.

Henk Meijer

Voorjaarscollecte 2017

Wat is het een bemoediging dat we als gemeente samen Pasen hebben mogen vieren. Het feest waardoor we weten: we leven in hoop!
Hoop is niet vanzelfsprekend. Er gebeurt zoveel om ons heen - dichtbij en ver weg - dat we de moed makkelijk verliezen, de hoop misschien wel opgeven. Juist met Pasen mochten we elkaar eraan herinneren dat de dood niet het einde is. We mochten samen vieren dat Jezus’ opstanding ons laat zien dat een nieuw begin mogelijk is, ook waar wij dat niet verwachten.

Die krachtige boodschap van hoop willen we niet voor onszelf houden, maar uitdelen in woord en daad. Dat doen we in onze zondagse vieringen en met alle doordeweekse activiteiten voor jong en oud. Dat doen we ook door praktische hulp te bieden aan wie het moeilijk hebben, dichtbij en ver weg.
Om dit als gemeente te kunnen doen, is naast liefde, aandacht en tijd ook geld nodig. Daarom vragen we u vanuit de kerkenraad juist na Pasen om ons gemeentewerk te steunen. Geef aan de Voorjaarscollecte, maak uw gift over met de acceptgirokaart of geef via internetbankieren. Uw bijdrage besteden we zorgvuldig aan al die waardevolle activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden.

We danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage!

College van Kerkrentmeesters,
G. Kijlstra, penningmeester

Financiële verantwoording over het jaar 2016

Financiële verantwoording over het jaar 2016 van het College van Kerkrentmeesters
Op grond van de Ordinantie 11 artikel 7 moet een (samenvatting van) de jaarrekening 2016 in de gemeente gepubliceerd worden. Op grond van dit artikel vindt u onderstaand de Staat van Baten en lasten over het jaar 2016.

 

Begroting 2016

Werkelijk 2016

Werkelijk 2015

Baten

 

 

 

Bijdragen

1.065.000

1.048.116

1.075.264

Giften en Legaten

2.000

5.384

8.426

Collecten

101.500

95.788

103.190

Baten onroerende zaken

58.500

71.603

61.348

Rentebaten en dividenden

Rijks- en fondsensubsidies

19.000

13.173

0

22.824

256.585

Overige opbrengsten

82.250

111.106

140.852

Som der baten

1.328.500

1.345.170

1.668.489

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Personeelskosten

763.000

717.704

726.104

Huisvestingskosten

214.500

237.595

553.439

Organisatiekosten

141.000

121.321

124.001

Plaatselijke Pastorale arbeid

133.000

103.334

135.760

Kerkelijke arbeid elders

92.000

90.171

94.025

Financiële lasten

3.500

2.039

4.750

Overige lasten

5.000

1.899

11.790

Som der lasten

1.352.000

1.274.063

1.649.869

 

 

 

 

Saldo van baten en lasten

-23.500

71.107

18.620

 

 

 

 

Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen regulier

 

-11.000

 

-32.415

 

34.366

 

 

 

 

Resultaat na onttrekking en toevoeging reguliere fondsen en voorzieningen

 

 

-34.500

 

 

38.692

 

 

52.986

 

 

 

 

Saldo bijzondere baten en lasten

-25.500

34.587

-41.042

 

 

 

 

Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen via bijzondere baten en lasten

 

 

-17.000

 

 

-18.655

 

 

27.304

 

 

 

 

Totaal resultaat na onttrekking en toevoeging fondsen en voorzieningen

 

-26.000

54.624

 

39.248

 

 

 

 

Resultaat begraafplaatsen

15.500

28.912

21.786

De jaarrekening 2016 ligt tot een week na de publicatie in Geandewei in haar geheel ter inzage op het Kerkelijk Bureau, De Drift 46.

Namens het College van Kerkrentmeesters,Gerben Kijlstra

Zoeken