Nieuws van AK, CvK, Diaconie

In het submenu kunt u het nieuws lezen van de Algemene Kerkenraad van PG Drachten, Commissie van Kerkrentmeester en tot slot van de Diaconie.

Voor de leesbaarheid zijn bij de genoemde groeperingen ook submenu's gemaakt. 

Zoeken