Gebed van de week

 
     
     Centraal-Azië: Tammar en Nadina opnieuw in de problemen (update)

In april vroegen we uw gebed voor Tammar en Nadina. Na een politie-inval in hun kerk en bedreigingen van dorpsbewoners, kreeg Nadina door de stress een miskraam. Uw gebeden verwarmden hun hart: “Jullie gebeden inspireren ons om door te gaan. Het is zo goed om te weten dat er voor ons gebeden wordt. Zo staan we er niet alleen voor.”

Het stel is nu opnieuw in de problemen gekomen. Twee weken geleden organiseerden ze een doopdienst waar achttien Oeigoeren gedoopt werden. Een bezoeker filmde de gebeurtenis en stuurde de beelden meteen door naar de politie. Er volgde nog tijdens de dienst een inval. Alle aanwezigen moesten een hoge boete betalen. Mogelijk volgt nog een onderzoek van de politie.

De spanning rondom deze doopdienst is teveel voor het gezin. Bovendien hebben Tammar, Nadina en hun vier kinderen het verlies van hun overleden kindje nog niet verwerkt. Ze wonen tijdelijk ergens anders en hebben hun kerkenwerk aan anderen overgedragen om tot rust te komen.

 
Gebeds- en dankpunten

 Bid dat het gezin Gods vrede ervaart en tot rust komt. Bid dat ze samen de tijd nemen om het verlies van hun kindje te verwerken.

 Bid dat er geen verder politieonderzoek volgt, zodat de kerk van Tammar en Nadina niet in gevaar komt.

 Dank de Here God dat achttien Oeigoeren tot geloof zijn gekomen. Bid dat ze hun vertrouwen blijven stellen op Hem.

 
     
     

 Download het gebedsnieuws in WORD (15 KB)

Indonesië: Harun (19) bedreigd door zijn islamitische vader


De 19-jarige Harun kwam kortgeleden tijdens een christelijke bijeenkomst tot geloof in de Here Jezus. Hij vroeg of hij een Bijbel mee naar huis mocht nemen. Toen christenen hem adviseerden er voorzichtig mee om te gaan, zei hij: ‘Ik ben bereid de gevaren te riskeren’.

Kort daarna vond Haruns vader de Bijbel in zijn slaapkamer. Hij verbrandde het boek samen met Haruns islamitische kleding. Harun werd vervolgens in huis opgesloten. Zijn familie en islamitische dorpsbewoners kwamen vorige week samen om hem te ondervragen over zijn nieuwe geloof.

Op de vraag of hij christen was geworden, antwoordde Harun dat hij nog steeds moslim is. “Ik moest dat wel antwoorden om de woede van mijn vader en de anderen te sussen. Maar in mijn hart geloof ik in Jezus Christus”, zegt hij. Toch heeft Haruns vader hem opnieuw opgesloten. Ook mag hij niet naar school.

 
Gebedspunten

 Bid dat Harun sterk blijft staan en trouw blijft aan de Here Jezus in deze lastige situatie.

 Harun kan mishandeld of gedood worden als men ontdekt dat hij echt christen is. Bid dat de Heilige Geest hem antwoorden ingeeft als hem moeilijke vragen worden gesteld.

 Bid ook om rust en kracht voor andere bekeerde moslims in Haruns omgeving, die door deze situatie bang zijn geworden.

PS. Miljoenen moslims doen op dit moment mee aan de jaarlijkse grote bedevaart naar Mekka. Daar zoeken ze vergeving van hun zonden. Bidt u mee dat Jezus Christus zich aan hen openbaart als Verlosser?

 
     
     India: Zesde staat accepteert anti-bekeringswet

De lokale overheid van Jharkand, een staat in het oosten van India, heeft deze week een anti-bekeringswet goedgekeurd. Na goedkeuring van de gouverneur en de president treedt de wet in werking. Evangelisten kunnen door de wet boetes opgelegd krijgen, en celstraffen oplopend tot vier jaar.

De wet geldt nu in zes staten en is een middel voor radicale hindoes om het aantal bekeringen terug te dringen. Volgens de lokale leider van de regeringspartij BJP, is het aantal christenen in Jharkand fors toegenomen. Het zijn volgens hem vooral de armen die ‘naar het christendom worden gelokt’.

De overheid in India voert een succesvolle strategie uit om van India steeds meer een hindoestaat te maken. Dat betekent in de ogen van radicale hindoes dat een inwoner van India geen christen kan zijn. In het land wonen ongeveer 170 miljoen moslims en 64 miljoen christenen, maar het overgrote deel van de bevolking is hindoe.

Open Doors houdt het aantal geweldsincidenten in India al jaren bij. Sinds de BJP in 2014 aan de macht kwam, is het geweld alleen maar toegenomen. Het lijkt er zelfs op dat het aantal incidenten dit jaar verdubbelt ten opzicht van 2016. Toen waren er ruim vierhonderd geweldplegingen tegen christenen.

 
Dank- en gebedspunten

 Dank voor de grote groei van het aantal christenen in de staat Jharkand.

 Bid voor christenen die hun geloof uitdragen. Zij lopen risico als mensen door hun toedoen tot bekering komen. Bid om moed en wijsheid.

 Bid voor leiders van de BJP die willens en wetens tegen het evangelie strijden. Bid dat ze zelf overtuigd mogen raken van het evangelie.

 
     
     Nigeria: ‘Christenen zijn gestorven van de honger, vooral kinderen’

Eind juni vroegen we gebed voor de crisis in Noordoost-Nigeria. Al jaren is de islamitische terreurgroep Boko Haram actief in de regio. Duizenden christenen sloegen voor het geweld op de vlucht. Vanwege discriminatie en droogte hebben zij onvoldoende eten om te kunnen overleven.

Nog steeds is de toestand kritiek, maar inmiddels is de voedselvoorziening in volle gang. Christenen in Nigeria zijn dankbaar voor uw gebed en giften. Kerkleider Garba Idi: “De overheid verstrekt voedselhulp, maar christenen ontvangen niets. Christenen zijn gestorven van de honger, vooral kinderen. We kunnen nergens naartoe. Open Doors is als een pilaar voor ons, door God gestuurd. Wij kunnen erop leunen, nu de hele wereld zwijgt over onze toestand.

Dankzij het werk van Open Doors ontvangen drieduizend gezinnen in mijn provincie voedselhulp, zij zijn gered van honger en dood. De Here God heeft u naar Nigeria gestuurd, daar zijn we Hem dankbaar voor. God gebruikte u om hoop te brengen in een tijd waarin alle hoop verloren was. U wiste de tranen van onze ogen door ons te ondersteunen.”


Foto rechts: Kerkleider Garba Idi
 
Gebedspunten

 Als Open Doors zijn we intens dankbaar voor alle steun, in gebed en door giften. Aan God alle eer!

 De noodhulppakketten worden uitgedeeld in gevaarlijke gebieden. Bidt u mee om bescherming? Bid dat de hulp op tijd komt.

 Door het geweld van Boko Haram zijn veel mensen getraumatiseerd. Vrouwen en kinderen zijn ontvoerd en misbruikt. Honderden christenen zijn door de honger of geweld om het leven gekomen. Bid om genezing en nieuwe hoop.

PS. Naast gebed, vroegen we u om te doneren. Dat deed u massaal. Alleen al in Nederland kwam er meer dan 750.000 euro binnen!

 
     
     Kameroen: ‘Mijn zus probeerde mij te vermoorden’

Abdias (22) groeide op in een voorname moslimfamilie in het noorden van Kameroen. Hij was de trots van de familie omdat hij als tiener besloot om een kluizenaar te worden. Tijdens zijn opleiding kwam hij via zijn buurvrouw in aanraking met Jezus. Tot dat moment kende Abdias Jezus alleen als profeet. Tot hij op een nacht een droom kreeg waarin hij een stem hoorde zeggen: ‘Abdias, nu je Jezus kent, moet je je bekeren. Want anders ga je verloren’. Bezweet en trillend van angst schrok hij wakker. Hij rende naar zijn buurvrouw en vroeg haar om hem meer over Jezus te vertellen. Kort daarop bekeerde hij zich.

Toen zijn ouders van zijn bekering hoorden, waren ze geschokt. Zijn moeder kwam bij hem langs en werd zo boos dat ze flauwviel. Zijn familie beschuldigde Abdias vervolgens van het betoveren van zijn moeder en verdacht hem ervan dat hij haar wilde vermoorden.

Zijn familie mishandelde hem en nam al zijn bezittingen in beslag. Volgens Abdias hebben ze zelfs geprobeerd om hem te vergiftigen. “Mijn zus bracht me een kopje melk en voordat ik die opdronk bad ik ervoor. Toen ik het kopje naar mijn mond bracht, viel het op de grond. Mijn zus was razend, daarom denk ik dat ze de melk had vergiftigd”, zegt Abdias.

Abdias kan niet meer samenkomen met andere christenen, omdat hij ze anders in gevaar brengt. De eerste keer dat hij naar de kerk probeerde te gaan, hoorde zijn moeder ervan. Ze stuurde jongeren naar alle kerken om hem op te sporen.

Een mede-christen nodigde Abdias thuis uit, maar net als de apostel Paulus moest Abdias ’s nachts het huis ontvluchten vanwege dreigend gevaar. Op dit moment is hij ondergedoken terwijl zijn familie naar hem op zoek is om te voldoen aan hun moslimplicht: er alles aan te doen Abdias te laten terugkeren naar de islam.

 
Gebedspunten

 Bid voor bescherming voor Abdias die moet vrezen voor zijn leven.

 Bid dat de Here Jezus hem kracht geeft deze vervolging te doorstaan en dat zijn geloof steeds sterker wordt.

 Bid ook voor de kerk en kerkleden die hun best doen om Abdias te bemoedigen en te troosten. Bid voor Gods wijsheid, zorg en kracht voor de gemeente.

 
 
     

 

Zoeken