Open Doors. (Op de bres voor de vervolgde christenen)

Over Open Doors
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.
Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk.
Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht
Bij alles wat Open Doors doet staat de wens van de vervolgde kerk centraal. We laten ons leiden door wat vervolgde christenen zelf aangeven nodig te hebben. Open Doors werkt wereldwijd op basis van een meerjarenvisie, door elk kantoor passend in praktijk gebracht.

Klik hier voor informatie over de Open Doors of kijk op www.opendoors.nl


Ambassadeurs voor Open Doors in Drachten,
Fetsje de Groot, Jelle Hiemstra, Henk Kompagnie en Akke Oppewal

Zoeken