Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers

Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers
Aan het einde van het jaar maken wij de balans op. In januari hadden wij een wisselende kern van 15 asielzoekers, die wij ondersteunden. Nu staan er inmiddels 25 namen op onze lijst. De meeste van hen zijn mannen tussen 18 en 40 jaar. Daarnaast  zijn er ook een aantal families. Al deze mensen krijgen geen enkele bijstand van de overheid meer. Zij zouden eigenlijk terug moeten keren naar hun land van herkomst. Echter, daartoe zien zij nu juist geen mogelijkheid vanwege de situatie daar. Zij vechten hun afwijzing door de IND aan.

Wij proberen mensen op verschillende manieren te helpen, onder andere met een maandelijks leefgeld van €50.- voor alleenstaanden en € 100.- voor gezinnen. Dat wordt door de mensen ook gewaardeerd, al blijft het natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Het grote probleem voor velen is, dat zij geen (vast) onderdak hebben. Dat kunnen wij hen helaas niet beiden. Tot nu toe springt de gemeente Smallingerland voor tien mensen in dit gat. Meer rek zit er niet in.

Wij hebben alle reden om ons “kleine” werk in het komende jaar voort te zetten.
Uw hulp en uw gebed hebben deze mensen daarvoor wel nodig.
U kunt bijdragen op IBAN NL61 INGB 0007 4639 45 ten name van Interkerkelijke Werkgroep AZC.

U allen gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar toewensend namens de Interkerkelijke Werkgroep,

Harm Klein Ikkink

Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers
In de stad Groningen krijgen veel uitgeprocedeerde asielzoekers noodopvang vanuit de gemeente in samenwerking met de stichting INLIA. Dat gebeurt in een hotel en op een boot. INLIA is een stichting, die ook landelijk werkt en kerken en plaatselijke hulpgroepen adviseert bij de hulp aan asielzoekers.

Vanuit Drachten kijkt onze groep met jaloersheid naar Groningen. Hadden wij ook maar een soortgelijke opvanglocatie in Friesland. De opvang in Groningen is alleen voor asielzoekers in stad en provincie Groningen bedoeld. Deze gemeente betaalt daarvoor. Mensen, die bij ons aankloppen en meestal uit het AZC Drachten komen, worden door Groningen niet opgenomen, als wij dat vragen. Friesland zou hun opvang moeten bieden, zeggen zij dan terecht.

Nu heeft de gemeente Smallingerland een beperkte noodopvang in de vorm van twee gezinswoningen. Dat is echter lang niet genoeg. Maar in ieder geval doet onze gemeente iets.

Op het ogenblik probeert een provinciale actiegroep bij de gemeente Leeuwarden gedaan te krijgen, dat die een zogenaamde bbb-opvang realiseert. Dat wil zeggen, dat uitgeprocedeerde asielzoekers in Friesland op zijn minst bed, bad en brood krijgen en zo een eigen plek hebben om te eten en te slapen. Als centrumgemeente is onze hoofdstad als eerste aangewezen voor het inrichten van een dergelijke noodopvang. Ook kerken daar maken deel uit van deze groep.

Helaas is de gemeente Leeuwarden tot nu toe hiertoe niet te bewegen. Mij dunkt, als je uitgeroepen bent tot culturele hoofdstad in 2018, hoort daar ook bij, dat jij op sociaal gebied laat zien wat je waard bent. Anders ben ik daar niet van onder de indruk.

Voor ons, die zo vaak ‘nee’ moeten verkopen aan mensen die rondzwerven en om onderdak vragen, zou dit een grote opluchting zijn. Dan kunnen wij mensen tenminste naar deze basale opvang doorverwijzen.

Nog even dit: er komt een jong echtpaar bij ons, dat in een voor hen veel te duur huisje op een vakantiepark woont. Als u toevallig een woonplek weet tegen een niet al te hoge prijs, neem dan contact met mij op, T: (06) 308 270 72 of T: (0512) 52 12 84.

Als u ons financieel wilt steunen is uw gift welkom op NL61 INGB 0007 4639 45 van Interkerkelijke Werkgroep AZC Drachten. Met een bedrag van € 50.- per persoon per maand kunnen wij dan onze mensen blijvend blij maken.

Harm Klein Ikkink

Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers; twee vragen
Al vele jaren zet deze werkgroep zich in voor asielzoekers zonder verblijfsvergunning.
Met hun vragen en noden kunnen zij iedere dinsdagmorgen terecht bij de Zuiderkerk, waar een open spreekuur gehouden wordt.
In beperkte mate kunnen wij deze mensen helpen met leefgeld en bij vragen rond hun procedure en andere zaken zoals verwijzing naar en vergoeding voor medische zorg, voor zover die niet gratis is. Toch blijft voor velen van hen het vinden van onderdak het grootste probleem. Helaas echter kunnen wij daarin niet voorzien. Wij hopen dat de gemeente, maar vooral ook de provincie, daarvoor mogelijkheden blijft en gaat bieden.

Momenteel komt er een jongeman van plusminus 19 jaar bij ons, die voor het komende schooljaar een kamer zoekt in Drachten voor zijn studie aan het mbo hier.
Het is een bescheiden, maar zeer gemotiveerde jongen. Mocht iemand van u hier mogelijkheden zien, neem dan met mij daarover contact op.
Voor het beheer van het huis aan de Hooizolder, zoeken wij enkele nieuwe medewerkers m/v.
Hier krijgen 5 jonge mannen tijdelijke opvang van de gemeente Smallingerland.
Beheerder zijn houdt in, dat u via een rooster een week lang aanspreekpunt bent voor deze mannen, voor het geval er zich iets met of bij hen voordoet. Daarnaast is het de bedoeling , dat u in die week ook een bezoek brengt aan het huis en kunt zien of alles naar wens verloopt. Als u interesse hebt voor deze functie of er informatie over wilt hebben, kunt te allen tijde contact opnemen met ondergetekende, T: (06) 308 270 72 of T: (0512) 52 12 84.

Mocht u ons financieel willen steunen, dan is uw gift welkom op nummer NL61 INGB 0007 4639 45 ten name van Interkerkelijke Werkgroep AZC.

Met vriendelijke groet,
Harm Klein Ikkink

Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers
De problematiek van de asielzoekers, die ontheemd zijn in hun eigen land en in Europa een veilig heenkomen zoeken, blijft de gemoederen ook in Nederland bezig houden. Helaas is het dagelijks nieuws. Deze mensen blijven aan onze deur kloppen.

Dat merken wij ook in Drachten. Wij zien steeds weer nieuwe gezichten op ons wekelijks spreekuur. Soms komt er een heel gezin, dan weer een alleenstaande, meestal een jonge man. De mensen, die bij ons komen, zijn in eerste instantie afgewezen door de IND. Met hen zoeken wij naar een oplossing, hetzij via de juridische weg van bezwaar of beroep of een nieuwe aanvraag, hetzij wij helpen bij terugkeer, als verblijf hier is uitgesloten. In het laatste geval moet de asielzoeker dat wel willen.
Na de afwijzing door de IND hebben deze mensen geen uitkering of verzekering meer. Wij geven hun € 50.-  per persoon per maand en € 100.- voor een gezin. Dat wordt door hen zeer gewaardeerd.
Er zijn ook twee noodopvanghuizen in Drachten. De jonge mannen, die daar wonen, hebben niets te doen. Sommigen van hen zouden wel Nederlandse les willen krijgen. Als iemand van u dat wel zou willen geven op individuele basis, breng ik u in contact met één van de begeleiders.

Tenslotte geef ik u, zoals te doen gebruikelijk, het rekeningnummer van onze werkgroep door, voor het geval u ons wilt steunen. Dat is  NL61 INGB 0007 4639 45 ten name van Interkerkelijke Werkgroep AZC.

Harm Klein Ikkink

Project Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers
Op de gezamenlijke gemeenteavond van de Menorah en de Hoeksteen van 14 september mochten wij iets vertellen over het werk, dat wij voor de asielzoekers zonder verblijfsvergunning doen. Degenen, die onze workshop bezochten, toonden zich zeer geïnteresseerd en betrokken. Een tiental jonge mannen wordt door de gemeente Smallingerland opgevangen in twee woonhuizen. Tijdelijk vinden zij daar onderdak, totdat definitief over hun procedure is beslist. Dat kan maanden en soms meer dan een jaar duren. In de tussentijd mogen deze jonge mannen niets doen, omdat zij officieel als illegaal gelden. Toch zou dat voor hun persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen heel goed zijn. Zij zullen zich dan in deze wachttijd nuttig voelen. Ook is contact met Nederlandse mensen heel zinvol voor hen. Van de gemeente mogen zij klussen verrichten tegen een geringe betaling. Maar dat is niet de hoofdreden, waarom wij aandacht voor hen vragen. Het gaat ons erom, dat zij bezigheid hebben. Als u denkt een klus voor hen te hebben zoals iets in de tuin doen of helpen bij het opknappen van een kamer, keuken of een schuur, of iets anders: bijvoorbeeld iemand iets laten zien van een hobby, die u hebt, laat het ons dan weten.
Dan kunnen wij er in ieder geval over praten of het iets voor één van de asielzoekers is.
U kunt hiervoor contact opnemen met :
Imie Canter Visscher, T: (06) 103 194 38, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
met ondergetekende, T: (06) 308 270 72, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Met vriendelijke groet,
Harm Klein Ikkink

Interkerkelijke werkgroep uitgeprocedeerde asielzoekers IKW
Het is al weer een aantal maanden geleden, dat u van ons gehoord hebt. Dat wil beslist niet zeggen, dat wij stil hebben gezeten. Wij doen ons werk echter wel in stilte. Ongeveer twintig personen ontvangen maandelijks leefgeld van ons en nog vergoeding voor andere kosten zoals reisgeld naar advocaten en rechtszittingen en naar GGZ-afspraken. Daarnaast vergoeden wij noodzakelijke medische behandelingen als tandarts en fysiotherapie, die niet door de overheid of verzekering worden vergoed. Belangrijk is ook, dat deze mensen aandacht krijgen. Wij nemen de tijd voor hen, informeren naar hun welzijn en luisteren naar hun verhalen.

Tot nu toe lukt het ons om deze groep financieel te blijven ondersteunen, al kunnen wij niet verder dan vier maanden vooruitzien en weten wij nooit hoe het er dan voorstaat.  De financiële support, die u ons tot nu toe gegeven hebt, hebben wij altijd zeer gewaardeerd en goed kunnen gebruiken. Als u ons (opnieuw) wilt helpen kunt uw gift overmaken op NL61 INGB 0007463945 van Interkerkelijke Werkgroep AZC te Drachten.

Met vriendelijke groet
Harm Klein Ikkink

Zoeken