Dorcas vraagt vrijwilligers voor de jaarlijkse collecte

Elk jaar is er een collecte voor het werk van Dorcas. Zo ook dit jaar. In de week van 12 t/m 17 februari wordt deze collecte gehouden. De opbrengst van de collecte van dit jaar gaat naar een gezondheidsproject in Mozambique. Dorcas richt zich op de allerarmsten in de wereld en helpt onder andere mensen op weg om zelfstandig voor een inkomen te zorgen en richt zich op de verbetering van gezondheidszorg. Zie ook W: www.dorcas.nl

Hiervoor zoeken wij collectanten. Wilt u ons helpen met collecteren?
We kunnen nog wat extra hulp gebruiken in Drachten, Boornbergum, Drachtstercompagnie, Frieschepalen, Oudega en Ureterp.
Hebt u een paar uurtjes over in week 7?
U kunt zich opgeven bij Mathilde Krijgsheld, T: (0512) 78 53 91 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers

Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers
Aan het einde van het jaar maken wij de balans op. In januari hadden wij een wisselende kern van 15 asielzoekers, die wij ondersteunden. Nu staan er inmiddels 25 namen op onze lijst. De meeste van hen zijn mannen tussen 18 en 40 jaar. Daarnaast  zijn er ook een aantal families. Al deze mensen krijgen geen enkele bijstand van de overheid meer. Zij zouden eigenlijk terug moeten keren naar hun land van herkomst. Echter, daartoe zien zij nu juist geen mogelijkheid vanwege de situatie daar. Zij vechten hun afwijzing door de IND aan.

Wij proberen mensen op verschillende manieren te helpen, onder andere met een maandelijks leefgeld van €50.- voor alleenstaanden en € 100.- voor gezinnen. Dat wordt door de mensen ook gewaardeerd, al blijft het natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Het grote probleem voor velen is, dat zij geen (vast) onderdak hebben. Dat kunnen wij hen helaas niet beiden. Tot nu toe springt de gemeente Smallingerland voor tien mensen in dit gat. Meer rek zit er niet in.

Wij hebben alle reden om ons “kleine” werk in het komende jaar voort te zetten.
Uw hulp en uw gebed hebben deze mensen daarvoor wel nodig.
U kunt bijdragen op IBAN NL61 INGB 0007 4639 45 ten name van Interkerkelijke Werkgroep AZC.

U allen gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar toewensend namens de Interkerkelijke Werkgroep,

Harm Klein Ikkink

Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers
In de stad Groningen krijgen veel uitgeprocedeerde asielzoekers noodopvang vanuit de gemeente in samenwerking met de stichting INLIA. Dat gebeurt in een hotel en op een boot. INLIA is een stichting, die ook landelijk werkt en kerken en plaatselijke hulpgroepen adviseert bij de hulp aan asielzoekers.

Vanuit Drachten kijkt onze groep met jaloersheid naar Groningen. Hadden wij ook maar een soortgelijke opvanglocatie in Friesland. De opvang in Groningen is alleen voor asielzoekers in stad en provincie Groningen bedoeld. Deze gemeente betaalt daarvoor. Mensen, die bij ons aankloppen en meestal uit het AZC Drachten komen, worden door Groningen niet opgenomen, als wij dat vragen. Friesland zou hun opvang moeten bieden, zeggen zij dan terecht.

Nu heeft de gemeente Smallingerland een beperkte noodopvang in de vorm van twee gezinswoningen. Dat is echter lang niet genoeg. Maar in ieder geval doet onze gemeente iets.

Op het ogenblik probeert een provinciale actiegroep bij de gemeente Leeuwarden gedaan te krijgen, dat die een zogenaamde bbb-opvang realiseert. Dat wil zeggen, dat uitgeprocedeerde asielzoekers in Friesland op zijn minst bed, bad en brood krijgen en zo een eigen plek hebben om te eten en te slapen. Als centrumgemeente is onze hoofdstad als eerste aangewezen voor het inrichten van een dergelijke noodopvang. Ook kerken daar maken deel uit van deze groep.

Helaas is de gemeente Leeuwarden tot nu toe hiertoe niet te bewegen. Mij dunkt, als je uitgeroepen bent tot culturele hoofdstad in 2018, hoort daar ook bij, dat jij op sociaal gebied laat zien wat je waard bent. Anders ben ik daar niet van onder de indruk.

Voor ons, die zo vaak ‘nee’ moeten verkopen aan mensen die rondzwerven en om onderdak vragen, zou dit een grote opluchting zijn. Dan kunnen wij mensen tenminste naar deze basale opvang doorverwijzen.

Nog even dit: er komt een jong echtpaar bij ons, dat in een voor hen veel te duur huisje op een vakantiepark woont. Als u toevallig een woonplek weet tegen een niet al te hoge prijs, neem dan contact met mij op, T: (06) 308 270 72 of T: (0512) 52 12 84.

Als u ons financieel wilt steunen is uw gift welkom op NL61 INGB 0007 4639 45 van Interkerkelijke Werkgroep AZC Drachten. Met een bedrag van € 50.- per persoon per maand kunnen wij dan onze mensen blijvend blij maken.

Harm Klein Ikkink

Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers; twee vragen
Al vele jaren zet deze werkgroep zich in voor asielzoekers zonder verblijfsvergunning.
Met hun vragen en noden kunnen zij iedere dinsdagmorgen terecht bij de Zuiderkerk, waar een open spreekuur gehouden wordt.
In beperkte mate kunnen wij deze mensen helpen met leefgeld en bij vragen rond hun procedure en andere zaken zoals verwijzing naar en vergoeding voor medische zorg, voor zover die niet gratis is. Toch blijft voor velen van hen het vinden van onderdak het grootste probleem. Helaas echter kunnen wij daarin niet voorzien. Wij hopen dat de gemeente, maar vooral ook de provincie, daarvoor mogelijkheden blijft en gaat bieden.

Momenteel komt er een jongeman van plusminus 19 jaar bij ons, die voor het komende schooljaar een kamer zoekt in Drachten voor zijn studie aan het mbo hier.
Het is een bescheiden, maar zeer gemotiveerde jongen. Mocht iemand van u hier mogelijkheden zien, neem dan met mij daarover contact op.
Voor het beheer van het huis aan de Hooizolder, zoeken wij enkele nieuwe medewerkers m/v.
Hier krijgen 5 jonge mannen tijdelijke opvang van de gemeente Smallingerland.
Beheerder zijn houdt in, dat u via een rooster een week lang aanspreekpunt bent voor deze mannen, voor het geval er zich iets met of bij hen voordoet. Daarnaast is het de bedoeling , dat u in die week ook een bezoek brengt aan het huis en kunt zien of alles naar wens verloopt. Als u interesse hebt voor deze functie of er informatie over wilt hebben, kunt te allen tijde contact opnemen met ondergetekende, T: (06) 308 270 72 of T: (0512) 52 12 84.

Mocht u ons financieel willen steunen, dan is uw gift welkom op nummer NL61 INGB 0007 4639 45 ten name van Interkerkelijke Werkgroep AZC.

Met vriendelijke groet,
Harm Klein Ikkink

Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers
De problematiek van de asielzoekers, die ontheemd zijn in hun eigen land en in Europa een veilig heenkomen zoeken, blijft de gemoederen ook in Nederland bezig houden. Helaas is het dagelijks nieuws. Deze mensen blijven aan onze deur kloppen.

Dat merken wij ook in Drachten. Wij zien steeds weer nieuwe gezichten op ons wekelijks spreekuur. Soms komt er een heel gezin, dan weer een alleenstaande, meestal een jonge man. De mensen, die bij ons komen, zijn in eerste instantie afgewezen door de IND. Met hen zoeken wij naar een oplossing, hetzij via de juridische weg van bezwaar of beroep of een nieuwe aanvraag, hetzij wij helpen bij terugkeer, als verblijf hier is uitgesloten. In het laatste geval moet de asielzoeker dat wel willen.
Na de afwijzing door de IND hebben deze mensen geen uitkering of verzekering meer. Wij geven hun € 50.-  per persoon per maand en € 100.- voor een gezin. Dat wordt door hen zeer gewaardeerd.
Er zijn ook twee noodopvanghuizen in Drachten. De jonge mannen, die daar wonen, hebben niets te doen. Sommigen van hen zouden wel Nederlandse les willen krijgen. Als iemand van u dat wel zou willen geven op individuele basis, breng ik u in contact met één van de begeleiders.

Tenslotte geef ik u, zoals te doen gebruikelijk, het rekeningnummer van onze werkgroep door, voor het geval u ons wilt steunen. Dat is  NL61 INGB 0007 4639 45 ten name van Interkerkelijke Werkgroep AZC.

Harm Klein Ikkink

Project Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers
Op de gezamenlijke gemeenteavond van de Menorah en de Hoeksteen van 14 september mochten wij iets vertellen over het werk, dat wij voor de asielzoekers zonder verblijfsvergunning doen. Degenen, die onze workshop bezochten, toonden zich zeer geïnteresseerd en betrokken. Een tiental jonge mannen wordt door de gemeente Smallingerland opgevangen in twee woonhuizen. Tijdelijk vinden zij daar onderdak, totdat definitief over hun procedure is beslist. Dat kan maanden en soms meer dan een jaar duren. In de tussentijd mogen deze jonge mannen niets doen, omdat zij officieel als illegaal gelden. Toch zou dat voor hun persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen heel goed zijn. Zij zullen zich dan in deze wachttijd nuttig voelen. Ook is contact met Nederlandse mensen heel zinvol voor hen. Van de gemeente mogen zij klussen verrichten tegen een geringe betaling. Maar dat is niet de hoofdreden, waarom wij aandacht voor hen vragen. Het gaat ons erom, dat zij bezigheid hebben. Als u denkt een klus voor hen te hebben zoals iets in de tuin doen of helpen bij het opknappen van een kamer, keuken of een schuur, of iets anders: bijvoorbeeld iemand iets laten zien van een hobby, die u hebt, laat het ons dan weten.
Dan kunnen wij er in ieder geval over praten of het iets voor één van de asielzoekers is.
U kunt hiervoor contact opnemen met :
Imie Canter Visscher, T: (06) 103 194 38, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
met ondergetekende, T: (06) 308 270 72, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Met vriendelijke groet,
Harm Klein Ikkink

Interkerkelijke werkgroep uitgeprocedeerde asielzoekers IKW
Het is al weer een aantal maanden geleden, dat u van ons gehoord hebt. Dat wil beslist niet zeggen, dat wij stil hebben gezeten. Wij doen ons werk echter wel in stilte. Ongeveer twintig personen ontvangen maandelijks leefgeld van ons en nog vergoeding voor andere kosten zoals reisgeld naar advocaten en rechtszittingen en naar GGZ-afspraken. Daarnaast vergoeden wij noodzakelijke medische behandelingen als tandarts en fysiotherapie, die niet door de overheid of verzekering worden vergoed. Belangrijk is ook, dat deze mensen aandacht krijgen. Wij nemen de tijd voor hen, informeren naar hun welzijn en luisteren naar hun verhalen.

Tot nu toe lukt het ons om deze groep financieel te blijven ondersteunen, al kunnen wij niet verder dan vier maanden vooruitzien en weten wij nooit hoe het er dan voorstaat.  De financiële support, die u ons tot nu toe gegeven hebt, hebben wij altijd zeer gewaardeerd en goed kunnen gebruiken. Als u ons (opnieuw) wilt helpen kunt uw gift overmaken op NL61 INGB 0007463945 van Interkerkelijke Werkgroep AZC te Drachten.

Met vriendelijke groet
Harm Klein Ikkink

Geestelijke verzorging in ziekenhuis Nij Smellinghe

Even aan u voorstellen de predikanten, mw. Ulrike Rinsma - Doll en ds. Jan Strikwerda 

De geestelijke verzorger in Nij Smellinghe is er voor u en uw naasten, ongeacht uw achtergrond, geloof of levensbeschouwing 

• met aandacht en een luisterend oor voor uw vragen, gedachten en gevoelens wanneer u opgenomen bent of een behandeling ondergaat
• in omstandigheden waarin u blij bent, dankbaar en gelukkig, maar ook wanneer hetgeen u overkomt vragen oproept naar de zin van alles, de zin van uw leven
• wanneer u de kracht en de hoop van waaruit u leeft dreigt te verliezen omdat u twijfelt, bang bent en zich afhankelijk voelt of machteloos
• om wanneer u dat wilt samen met u te zoeken naar uw bronnen en uw levenskracht
• om als u daar behoefte aan heeft u te begeleiden in gebed of ritueel

Stiltecentrum
In de centrale hal tegenover de receptie ligt het Stiltecentrum. Hier kunt u dag en nacht terecht voor een moment van bezinning en rust. stilte centrum

Contact met de geestelijke verzorging
Voor een gesprek met een geestelijk verzorger kunt u zelf contact opnemen met:
Jan Strikwerda, tel.: 0512 - 58 80 55 of
Margriet Janssen-de Olde tel. 0512-588048.
Geestelijke verzorging Nij Smellinghe.of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wereldwinkel nieuws

De maand van de cacao
In februari brengt Wereldwinkel Drachten de cacao voor het voetlicht. Deze wintermaand is bij uitstek geschikt om een kop (h)eerlijke warme chocolademelk te nuttigen. Met de intens volle smaak maak je met deze biologische cacao de lekkerste chocolademelk. En als je een slok neemt, denk dan daarbij even aan de Azteken. Dit indianenvolk in Mexico bedacht dit heerlijke drankje. Pas later werd ontdekt dat je van cacao nog veel meer lekkers kunt maken, zoals chocolade!
De pure cacaopoeder is afkomstig uit de Dominicaanse republiek en is daarmee het grootste  exportland ter wereld. De cacaoboeren krijgen voor hun cacaopoeder eerlijk betaald en ontvangen een fairtrade ontwikkelingspremie. Dit besteden ze aan projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun dorp of gemeenschap. Ruim 140.000 boeren, verenigd in coöperaties, zijn aangesloten bij Fairtrade. Zij vinden organisatievorming de beste weg voor boeren om hun positie in de handelsketen te versterken, zodat ze kunnen blijven investeren in een duurzame toekomst.
Het TV- programma, Kassa, heeft  de biologische cacaopoeder van Fair Trade als beste beoordeeld.
En wist u dat de chocoladehagelslag van Fair Trade met de smaken puur, melk en vlokken na lang testen en proeven ‘fairbeterd’ is? Ze zijn er namelijk in geslaagd de bietsuiker in de hagelslag te vervangen door fairtrade rietsuiker uit Mauritius! Een boterham met hagelslag of vlokken, maakt behalve voor de cacaoboeren, nu ook het verschil voor de suikerrietboeren. Dat is goed nieuws voor de consument én voor de rietsuikerboeren.

In de maand februari krijgt u in de wereldwinkel bij besteding van tenminste €10,00 een pakje cacao gratis. Dat is deze cacao meer dan waard.
Wereldwinkel Drachten, Zuidkade 62.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   www.drachten.wereldwinkels.nl
Tity Wouda – de Vries

Open Doors. (Op de bres voor de vervolgde christenen)

Over Open Doors
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.
Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk.
Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht
Bij alles wat Open Doors doet staat de wens van de vervolgde kerk centraal. We laten ons leiden door wat vervolgde christenen zelf aangeven nodig te hebben. Open Doors werkt wereldwijd op basis van een meerjarenvisie, door elk kantoor passend in praktijk gebracht.

Klik hier voor informatie over de Open Doors of kijk op www.opendoors.nl


Ambassadeurs voor Open Doors in Drachten,
Fetsje de Groot, Jelle Hiemstra, Henk Kompagnie en Akke Oppewal

Woonruimte gezocht!

Voor een Iraanse vrouw en haar zoontje van 3 jaar oud wordt per direct woonruimte gezocht. Op dit moment verblijven zij al een poosje bij een gezin, maar de opvang is van langere duur en daarom willen wij graag tot een roulatiesysteem komen. 

Zij kan voor haarzelf en haar zoontje in de toekomst een nieuwe asielprocedure opstarten en dan heeft zij weer recht op opvang. Maar de nieuwe asielprocedure kan dit jaar nog niet worden opgestart. Dus het zou geweldig zijn als zij in de regio op verschillende adressen opgevangen zouden kunnen worden.

Het is niet verantwoord dat zij voortijdig terug zouden moeten keren naar Iran. Christenen hebben het daar erg moeilijk en zeker mensen die christen zijn geworden.

Ook als u bijv. voor 1 maand onderdak kan bieden zijn zij voorlopig al geholpen.
Of als u iemand weet die woonruimte beschikbaar heeft, neemt u dan a.u.b. contact op met mij.
Er zijn mogelijkheden om evt. onkosten te vergoeden, en om te begeleiden.
Het jongetje wordt 2 dagdelen per week opgevangen in een kinderdagverblijf.
Zelf heb ik geen woonruimte beschikbaar. Maar u misschien wel. Een kamer met woonvoorzieningen zal al genoeg zijn. Reageert u?
Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op…
coördinator asielzoekers De Hoeksteen, Stichting Sprekende Harten,
Jelle Kramer (T516265)

Troost in woord en ontmoeting

‘Elk mens is uniek, elk afscheid ook. Hopelijk ontmoet je in dit boek lotgenoten die je bondgenoten kunnen worden’. Evert van der Veen is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en heeft sinds het vroegtijdig overlijden van zijn vader steeds meer oog gekregen voor de schaduwkanten van ons leven. Hij schreef erover in Mensen van voorbij. Ook is hij beschikbaar voor kerkdiensten en lezingen over verlies en afscheid. Daarnaast leidt hij uitvaartdiensten.

Waarde van Mensen van voorbij
Vanuit zijn persoonlijke en pastorale ervaring schrijft de auteur over rouw en troost, zo is uit reacties op de eerste druk gebleken. Vanwege aanhoudende vraag is Mensen van voorbij opnieuw uitgebracht in nieuwe vormgeving. Foto’s met symboliek sluiten goed aan bij de tekst die ruimte biedt aan de lezer en zijn/haar persoonlijke beleving. Het boek is zeer geschikt als geschenk aan nabestaanden. Kerkelijke gemeenten geven dit boek aan gemeenteleden na een overlijden of op de zondag dat de overledenen worden herdacht. Uitvaartverzorgers gebruiken het als attentie.

Kerkdiensten, lezingen, poëzie, spreker bij afscheid
Evert van der Veen gaat voor in kerkdiensten met thema´s als dood, rouw en troost. Tevens verzorgt hij lezingen voor kerkelijke en algemene groepen of bijeenkomsten/presentaties bij bijvoorbeeld een uitvaartverzorger of boekhandel. Een cyclus van drie avonden is mogelijk. De inhoud wordt in overleg op de doelgroep afgestemd. Van der Veen is tevens beschikbaar voor afscheidsdiensten en heeft een bijzondere gevoeligheid om dit op een persoonlijke wijze naar de wensen van overledenen en nabestaanden vorm te geven. De auteur heeft ook religieuze en algemene literaire poëzie rond dit thema verzameld. In combinatie met bijvoorbeeld vleugel of harp ontstaat dan een meditatief programma of bezinnende kerkdienst.

Contact
Meer informatie is te vinden op mensenvanvoorbij.nl. U kunt ook contact opnemen met (ds.) Evert van der Veen om mogelijkheden te bespreken, voor een interview of een andere bijdrage: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0341 – 257470.

Aandacht in de media
Op NPO-radio wijdde het programma De Boekenkast drie afleveringen aan dit boek en het NPO-radioprogramma Onderweg had een gesprek met de auteur. Eerder verscheen een interview met de schrijver in De Stentor en waren er recensies in diverse media.
In de bijlage vindt u een foto van de auteur. Bekijk hier alvast een aantal pagina’s uit dit boek.

Mensen van voorbij
Leven met een verlies

Gebonden full colour 80 pag. 17 x 17 cm 9789033817564 € 12,50

Smelne FM

Smelne FM

Smelne FM: Programma’s op de zondag
Smelne FM: Ook het Religieuze geluid van Smallingerland!
Te beluisteren via: kabel 96.1 / Ether 106.5 / Internet: www.smelnefm.nl.

Een groot gedeelte van de programma's op zondag wordt verzorgd door de mensen van het cluster Religie. Programma's die allen voor zich en gezamenlijk, de zondag tot een dag willen maken, waarbij de Kerk en de dienst aan de Heer van de Kerk centraal staan.
Zo kunt u 's ochtends luisteren naar veel muziek in "Smelne Zingt" (07.00-09.00) afgewisseld met de 'agenda' van deze week. 

Tips voor deze 'agenda' in "Smelne Zingt" kunt u aanleveren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Aansluitend is er dan een Kerkdienst (09.00-11.00) uit één van de Smallingerlandse kerken.
Waarna de ochtend voor de cluster religie wordt afgesloten met “Een lied in de morgen” (11.00-12.00) een programma met hoofdzakelijk geestelijke muziek.
In de avond beginnen we met orgelmuziek in het programma “Orgelklanken” (18.00-19.00) 

Daarna is er een magazineachtig programma "De Nieuwe Week Rond Het Kerkplein" (19.00-20.00) met aandacht voor datgene wat zich binnen de kerken in Smallingerland afspeelt. In dit programma is de 'Agenda van het kerkplein' een vast onderdeel. Tips voor de 'Agenda van het kerkplein ' kunt u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We sluiten de avond met het religieus verzoekplaten programma “Zondagavondpost”(20.00-22.00)
Indien u tips door wilt geven voor de agenda’s, vragen wij u om dit ruim op tijd te doen! 

Smelne FM: Vrijwilligers gevraagd
Om al deze programma’s te maken en te kunnen blijven maken zijn we op zoek naar vrijwilligers:

  • Presentatie - Lijkt het u of jou leuk toe om een programma samen te stellen en- of te presenteren ?
  • Techniek - Lijkt het u of jou leuk toe om een kerkdienst uit te zenden en de techniek te doen van diverse programma's ?
  • Redactie – voor “De nieuwe Week rond het kerkplein” zijn we dringend op zoek naar een redactiesecretaris/-secretaresse. Voor informatie kunt u bellen met T: (0512)53 04 06.
  • Telefoon beantwoorden - Tijdens het verzoekprogramma de Zondagavondpost  kunnen de luisteraars tijdens de uitzending naar de studio bellen voor een groet- of verzoek. Lijkt het u of jou leuk toe om de telefoon te beantwoorden ? 

Kortom lijkt het u wat om samen met ons bezig te zijn met de programma’s op de zondag stuur dan een mail (met naam en telefoonnummer) naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (06) 487 039 88.

GV voor doven in Friesland

450px-AlfabetochilenoINTERKERKELIJKE COMMISSIE VOOR DE GEESTELIJKE VERZORGING VAN DOVEN IN FRIESLAND

Leeuwarden, oktober 2011
De Interkerkelijke Commissie (IC) voor dovenpastoraat in Friesland is een commissie die is opgericht door de Protestantse Kerk en de Christelijk Gereformeerde kerken. Daarnaast doen ook gemeenten van andere kerkverbanden die dove leden hebben mee. Dit jaar bestaat het IC-dovenpastoraat 40 jaar!

Het doel van de IC is om zoveel mogelijk auditief gehandicapte broeders en zusters te bereiken en hen te helpen om zo goed mogelijk mee te kunnen doen in de kerkdiensten. Dat kan zijn in hun eigen gemeente of in de speciale diensten die wij organiseren. Wanneer u doof of ernstig slechthorende bent, dan attenteren wij u graag hiervoor. Ons vermoeden is dat er meer kerkleden doof zijn dan wij kennen. Wij kunnen adviseren op het gebied van hulpmiddelen (hoorapparaten, ringleiding, beamergebruik etc.), zodat zij de kerkdiensten goed kunnen volgen. Daarnaast weten wij hoe we met hen kunnen communiceren. Ook zouden we van u graag de adressen ontvangen van dove of ernstig slechthorende leden van uw kerk.

Een bijzondere doelgroep zijn dove kinderen. Tegenwoordig krijgen zij al op jonge leeftijd een cochleair implantaat (CI), zodat zij redelijk tot goed kunnen horen. Ouders krijgen hierover medisch advies, maar soms leven er bij hen ook vragen op christelijk-ethisch gebied. Hierin kunnen wij pastorale ondersteuning bieden.

In rubriek, documenten kunt u een folder downloaden. Wij hopen dat we op deze manier het dovenpastoraat in Friesland kunnen versterken.

Namens de IC-dovenpastoraat Friesland,
A. Kuperus, secretaris e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Als kerk kunnen we een beroep doen op het interkerkelijk dovenpastoraat van Friesland.
U kunt ons bereiken via de secretaris: Dhr. A.J. Kuperus, Looierspad 34, 9201 ED Drachten, 0512-530230 of via de predikant voor doven: ds.A.Dingemanse, Ravelstraat 19, 8031 DC Zwolle. Tel. 030-4526426 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht op www.dovenpastoraat.nl

Zoeken