Kerkelijke Bureau Info

De Protestantse Gemeente te Drachten is opgedeeld in een viertal wijken die in de praktijk vrij zelfstandig kunnen operen. De Algemene Kerkenraad (AK) behartigt de zaken die de kerk in zijn geheel aangaan en vertegenwoordigt ook de kerk naar buiten. Hij heeft tevens rechtspersoonlijkheid. Daarnaast bestaat er een College van Kerkrentmeesters die (financiële) beheerskwesties inzake onze kerk en gebouwen kunnen regelen. Alle wijken, hebben hun eigen wijkkerkenraad.

Deze wijkkerkenraden hebben in de uitvoerende zaken een grote mate van zelfstandigheid. Dit betreft o.a. de eredienst, het pastoraat, het jeugdwerk, de catechese e.d. Wel is er een bepaalde samenwerking tussen de wijken. Zo zijn er vier wijken in Drachten en een wijk Tehuizen. Elke wijk kent ook het Wijkcollege van Kerkrentmeesters waarbinnen de dagelijkse beheerszaken betreffende de wijk geregeld worden.Alle organen “staan onder” de Algemene Kerkenraad. Dit zijn naast het College van Kerkrentmeesters, de Centrale Diaconie Drachten en de Centrale Evangelisatie Commissie.

Openingstijden Kerkelijk Bureau

Woensdag en Donderdag van 10.00 - 14.00 uur. (maandag, dinsdag en vrijdags gesloten)
Kerstsluiting Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is gesloten vanaf woensdag 27 december t/m vrijdag 29 december 2017. Voor urgente gevallen in deze periode kunt u contact opnemen met dhr. C. Staal, tel. 0512-516533 of dhr. G. Kijlstra, tel.0512-524392
Woensdag 3 januari 2018 is het Kerkelijk Bureau weer geopend vanaf 10.00 uur

 

Kopieerwerk voor de kerk

Kopieerwerk vóór woensdag gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of in de brievenbus (De Drift 46) ligt op donderdag tussen 11.00- 14.00 uur klaar.

Regelmatig wordt drukwerk aangeleverd in de vorm van een boekje of liturgie. Om dit goed te kunnen verwerken zijn een aantal criteria van toepassing. 

Graag aanleveren in Word of PDF. Formaat A4, Lettertype Arial, Times New Roman of Calibri, lettergrootte 16. Het drukwerk wordt gevouwen en geniet. U blijft zelf verantwoordelijk voor inhoud en eventuele (type)fouten.

Wilt u uw naam, telefoonnummer en betreffende wijk of organisatie vermelden s.v.p.

 

Aanpassing werkwijze Kerkelijk bureau

Het zal u niet ontgaan zijn dat er binnen onze Protestantse Gemeente in Drachten de laatste jaren een forse bezuinigingsslag heeft plaatsgevonden. Het meest zichtbaar is dat geworden bij het aantal predikanten en kerkelijk werkers werkzaam binnen onze gemeente. Dat was helaas noodzakelijk om de inkomsten en de uitgaven weer in evenwicht te brengen, want ook een kerkelijke organisatie kan niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Maar ook binnen het kerkelijk bureau is een aanzienlijke besparing doorgevoerd. Toch willen we geen concessie doen aan de kwaliteit van het werk en de dienstverlening zoveel mogelijk handhaven. Wij willen dat bereiken door (nog) meer gebruik te maken van vrijwilligers in combinatie met het terugbrengen van de openingstijden. Dat laatste zal misschien even wennen zijn. Wij zijn erg blij dat er zich al een aantal vrijwilligers beschikbaar hebben gesteld maar daar moeten nog wel een aantal aan worden toegevoegd. Als u over enige administratieve vaardigheden beschikt en u het plezierig vindt om mensen te helpen dan ligt hier een prachtige vrijwilligersbaan voor u klaar. Als u belangstelling heeft en/nadere informatie wilt dan is een telefoontje of een mailtje naar ondergetekende of het kerkelijk bureau voldoende. 

 

Help de administratie van de kerk

Berichten van verhuizing, overlijden, verbintenis en scheiding worden ontvangen van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Uitzondering hierop zijn de gemeenteleden met een SILA-bezwaar.

Geboorten worden niet door de GBA doorgegeven. Dit moet u zelf doorgeven aan het Kerkelijk Bureau.

Een kerkelijk huwelijk dient u ook zelf door te geven aan het Kerkelijk Bureau.

Wilt u uw mutatie niet in de Kerkelijke Stand van de Geandewei vermeld hebben, dan dient u dit vroegtijdig aan het Kerkelijk Bureau door te geven.

 

Kerkblad Geandewei

De adviesprijs voor een vrijwillige bijdrage aan de Geandewei is € 25,00

 

Elisabet, Blad met een Boodschap

Bovenwijkse Missionaire Werkgroep € 31,00 per jaar.

 

Informatieboekje

Het vernieuwde informatieboekje staat onder documenten: InformatieboekjePDF

 

De wijken zijn:
Wijk Noord 
Wijk Zuid 
Wijk West 
Wijk Oost 
- Wijk Tehuizen.

 
Kerkelijk Bureau (oostzijde Zuiderkerk)
De Drift 46, 9203 GH Drachten
T: (0512) 53 99 46
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Website Drachten: www.pgdrachten.nl

Medewerkers:
Dhr. J.W. Offinga
Mevr. A. Hoekstra-de Haan
Mevr. F. Steringa
Mevr. T. Dijkstra-Kloosterman

Algemene Kerkenraad
Scriba: p/a Kerkelijk Bureau, De Drift 46, 9203 GH Drachten
E: sDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkdienstroostercommissie
Centraal aanspreekpunt: Dhr. J. Schoonhoven, Molenaarsbreed 16, 9201 EH Drachten
T: (0512)-53 09 00, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijzigingen in het preekrooster dient u hier door te geven.
Op deze website in de map kerkdiensten PGDrachten is een actueel overzicht van kerkdiensten.
In de map Documenten.kerkdienstroosters 2017 is een zo actueel mogelijk kerkdienstenrooster te downloaden.

Collectebonnencollectebonnengb
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in kaarten van:
€10,00; 40 bonnen van €0,25
€20,00; 40 bonnen van €0,50
€25,00; 25 bonnen van €1,00
€50,00; 25 bonnen van €2,00

De collectebonnen zijn bij voorkeur te bestellen op de website: www.pgdrachten.nl

Wanneer u dit voor de eerste keer doet, wordt u gevraagd eerst een account aan te maken. De rest wijst zich vanzelf. Het registratienummer hoeft niet ingevuld te worden. De betaling gaat door middel van Ideal via uw eigen bank. U krijgt de bonnen daarna thuis bezorgd. Bij het Kerkelijk Bureau kunnen ook bonnen worden afgehaald waarbij u voor de betaling een eenmalige machtiging afgeeft. Via Ideal heeft onze voorkeur.

Het bestellen en betalen van collectebonnen via Ideal is het meest efficiënt. Heeft u vragen of hulp nodig dan kunt u bellen met de vrijwilligers van het kerkelijk bureau gebeld worden, zij kunnen uitleggen hoe het werkt.

Rekeningen Protestantse Gemeente te Drachten 
IBAN: NL35FVLB069.97.43.516 ten name van de Prot. Gem. te Drachten
Wilt u in de omschrijving de bestemming vermelden:
Vaste vrijwillige bijdragen
Solidariteitskas
Vrijwillige bijdrage Geandewei
abonnement Elisabet/Giften
Collectebonnen
De Schakel
Evangelisatie.

Centrale Diaconie Drachten
IBAN: NL67FVLB069.96.41.381 t.n.v. Diaconie-ZWO o.v.v. bestemming van uw gift.

Automatische incasso
Onze gemeente gebruikt incasso’s bij de bijdrage voor:
-de vrijwillige bijdrage (actie kerkbalans)
-de Geandewei
-de Solidariteitskas
Bij deze incasso’s is de datum van incasseren steeds de 25e van de maand of de eerst daarop volgende werkdag. De incassant-ID van de Protestantse Gemeente te Drachten is NL27ZZZ302584829123
De CDD (Centrale Diaconie Drachten) gebruikt incasso’s voor:
-Diaconie
-ZWO
-Kerkradio
Bij deze incasso is de datum van incasseren steeds de 15e van de maand of de eerst daarop volgende werkdag.
De Incassant-ID van de CDD is NL58ZZZ302584823230.
Als kerklid hoeft u niets te doen, alles is voor u geregeld.

Zoeken