12,5 jaar Kerkelijkbureau Drachten en Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA)

Op 1 juni 2017 is het 12,5 jaar geleden dat het Kantoor der Kerkelijke Administraties de sturing van het Kerkelijkbureau van de PGDrachten in handen kreeg. In Drachten waren twee hoofden kerkelijk bureau en in totaal drie parttime medewerkers. Hervormd en Gereformeerd waren nog gescheiden. Gelukkig is dat nu anders en werken we prima samen, van verschillen is geen sprake meer.  Samen sterk is een goede uitspraak in dit verhaal.

Voor beide organisaties, de PGDrachten en het KKA, was er een voordeel te behalen aan deze samenwerking namelijk: de PGDrachten kreeg ondersteuning vanuit een landelijk werkende organisatie en kon gebruik maken van de beschikbare kennis en het KKA kon haar noordelijkste regiokantoor openen. Voor beide organisaties was er een mogelijkheid de continuïteit te waarborgen.

Kerkelijkbureau
In het begin verzorgden drie parttime medewerkers van de PGDrachten alle leden, bijdragen en algemene werkzaamheden. De boekhouding, jaarrekening en begroting werden verzorgd door het KKA. Op enig moment werd ook de begraafplaats administratie en de administratie van de voormalige Centrale Evangelisatie Commissie bij het Kerkelijkbureau ondergebracht. Een mooie uitdaging.

Toen één van de medewerkers van het Kerkelijkbureau haar werkzaamheden om  gezondheidsredenen moest beëindigen is er een oplossing gevonden om vrijwilligers in te zetten om de kosten beheersbaar te houden. Immers het aantal leden en daarbij de bijdragen nemen af dus ook de financiële middelen van de PG Drachten. Dit heeft geresulteerd in een front- en backoffice. Daarnaast zijn een aantal werkzaamheden overgedragen aan de wijken. De vrijwilligers zijn bij toerbeurt elke woensdag en donderdag aanwezig van 10.00 tot 14.00 uur om de eerste vragen van de kerkleden te beantwoorden in het frontoffice. Lukt dat niet direct dan zijn de medewerkers van het Kerkelijkbureau aanwezig in het backoffice om te ondersteunen.

KKA
Voor het KKA was er destijds de wens om een aanspreekpunt in het noorden van Nederland te krijgen. Door de vestiging in Drachten te starten werd die wens verwezenlijkt. Het aantal kerken, diaconieën, begraafplaatsen en stichtingen waar werkzaamheden voor gedaan worden steeg elk jaar een stukje. Op dit moment worden er boekhoudingen, jaarrekeningen, begrotingen, bijdrage administraties, begraafplaats administraties, en overige administratieve ondersteuningen uitgevoerd voor ongeveer 75 organisaties. De twee medewerkers die in dienst zijn van de PGDrachten werken ook een aantal uren voor het KKA, daarnaast zijn er nog 3 medewerkers en een Regiohoofd in dienst van het KKA. De ondersteuning vindt plaats in de provincies Friesland en Groningen en een enkeling in Drenthe. Daarnaast is er ondersteuning voor begraafplaats administraties ook buiten de drie noordelijke provincies. Naast de ondersteuning vanuit het kantoor in Drachten worden er ook bij diverse kerken op locaties administratieve diensten verleend.

In de afgelopen 12,5 jaar hebben de medewerkers van het KKA en het Kerkelijkbureau, samen met de vrijwilligers van PGDrachten prima kunnen samenwerken!

Het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) geeft samen met het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) ondersteuning aan vele kerken in Nederland. Er zijn inmiddels zeven Regiokantoren (waaronder het hoofdkantoor in Amersfoort) en een salarisbureau in Barneveld. Voor info zie ook www.kkgkka.nl .

J.W. Offinga, regiohoofd KKA Drachten

Kerkelijke Bureau Info

De Protestantse Gemeente te Drachten is opgedeeld in een viertal wijken die in de praktijk vrij zelfstandig kunnen operen. De Algemene Kerkenraad (AK) behartigt de zaken die de kerk in zijn geheel aangaan en vertegenwoordigt ook de kerk naar buiten. Hij heeft tevens rechtspersoonlijkheid. Daarnaast bestaat er een College van Kerkrentmeesters die (financiële) beheerskwesties inzake onze kerk en gebouwen kunnen regelen. Alle wijken, hebben hun eigen wijkkerkenraad.

Deze wijkkerkenraden hebben in de uitvoerende zaken een grote mate van zelfstandigheid. Dit betreft o.a. de eredienst, het pastoraat, het jeugdwerk, de catechese e.d. Wel is er een bepaalde samenwerking tussen de wijken. Zo zijn er vier wijken in Drachten en een wijk Tehuizen. Elke wijk kent ook het Wijkcollege van Kerkrentmeesters waarbinnen de dagelijkse beheerszaken betreffende de wijk geregeld worden.Alle organen “staan onder” de Algemene Kerkenraad. Dit zijn naast het College van Kerkrentmeesters, de Centrale Diaconie Drachten en de Centrale Evangelisatie Commissie.

Openingstijden Kerkelijk Bureau

Woensdag en Donderdag van 10.00 - 14.00 uur. (maandag, dinsdag en vrijdags gesloten)
Kerstsluiting Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is gesloten vanaf woensdag 27 december t/m vrijdag 29 december 2017. Voor urgente gevallen in deze periode kunt u contact opnemen met dhr. C. Staal, tel. 0512-516533 of dhr. G. Kijlstra, tel.0512-524392
Woensdag 3 januari 2018 is het Kerkelijk Bureau weer geopend vanaf 10.00 uur

 

Kopieerwerk voor de kerk

Kopieerwerk vóór woensdag gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of in de brievenbus (De Drift 46) ligt op donderdag tussen 11.00- 14.00 uur klaar.

Regelmatig wordt drukwerk aangeleverd in de vorm van een boekje of liturgie. Om dit goed te kunnen verwerken zijn een aantal criteria van toepassing. 

Graag aanleveren in Word of PDF. Formaat A4, Lettertype Arial, Times New Roman of Calibri, lettergrootte 16. Het drukwerk wordt gevouwen en geniet. U blijft zelf verantwoordelijk voor inhoud en eventuele (type)fouten.

Wilt u uw naam, telefoonnummer en betreffende wijk of organisatie vermelden s.v.p.

 

Aanpassing werkwijze Kerkelijk bureau

Het zal u niet ontgaan zijn dat er binnen onze Protestantse Gemeente in Drachten de laatste jaren een forse bezuinigingsslag heeft plaatsgevonden. Het meest zichtbaar is dat geworden bij het aantal predikanten en kerkelijk werkers werkzaam binnen onze gemeente. Dat was helaas noodzakelijk om de inkomsten en de uitgaven weer in evenwicht te brengen, want ook een kerkelijke organisatie kan niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Maar ook binnen het kerkelijk bureau is een aanzienlijke besparing doorgevoerd. Toch willen we geen concessie doen aan de kwaliteit van het werk en de dienstverlening zoveel mogelijk handhaven. Wij willen dat bereiken door (nog) meer gebruik te maken van vrijwilligers in combinatie met het terugbrengen van de openingstijden. Dat laatste zal misschien even wennen zijn. Wij zijn erg blij dat er zich al een aantal vrijwilligers beschikbaar hebben gesteld maar daar moeten nog wel een aantal aan worden toegevoegd. Als u over enige administratieve vaardigheden beschikt en u het plezierig vindt om mensen te helpen dan ligt hier een prachtige vrijwilligersbaan voor u klaar. Als u belangstelling heeft en/nadere informatie wilt dan is een telefoontje of een mailtje naar ondergetekende of het kerkelijk bureau voldoende. 

 

Help de administratie van de kerk

Berichten van verhuizing, overlijden, verbintenis en scheiding worden ontvangen van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Uitzondering hierop zijn de gemeenteleden met een SILA-bezwaar.

Geboorten worden niet door de GBA doorgegeven. Dit moet u zelf doorgeven aan het Kerkelijk Bureau.

Een kerkelijk huwelijk dient u ook zelf door te geven aan het Kerkelijk Bureau.

Wilt u uw mutatie niet in de Kerkelijke Stand van de Geandewei vermeld hebben, dan dient u dit vroegtijdig aan het Kerkelijk Bureau door te geven.

 

Kerkblad Geandewei

De adviesprijs voor een vrijwillige bijdrage aan de Geandewei is € 25,00

 

Elisabet, Blad met een Boodschap

Bovenwijkse Missionaire Werkgroep € 31,00 per jaar.

 

Informatieboekje

Het vernieuwde informatieboekje staat onder documenten: InformatieboekjePDF

 

De wijken zijn:
Wijk Noord 
Wijk Zuid 
Wijk West 
Wijk Oost 
- Wijk Tehuizen.

 
Kerkelijk Bureau (oostzijde Zuiderkerk)
De Drift 46, 9203 GH Drachten
T: (0512) 53 99 46
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Website Drachten: www.pgdrachten.nl

Medewerkers:
Dhr. J.W. Offinga
Mevr. A. Hoekstra-de Haan
Mevr. F. Steringa
Mevr. T. Dijkstra-Kloosterman

Algemene Kerkenraad
Scriba: p/a Kerkelijk Bureau, De Drift 46, 9203 GH Drachten
E: sDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkdienstroostercommissie
Centraal aanspreekpunt: Dhr. J. Schoonhoven, Molenaarsbreed 16, 9201 EH Drachten
T: (0512)-53 09 00, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijzigingen in het preekrooster dient u hier door te geven.
Op deze website in de map kerkdiensten PGDrachten is een actueel overzicht van kerkdiensten.
In de map Documenten.kerkdienstroosters 2017 is een zo actueel mogelijk kerkdienstenrooster te downloaden.

Collectebonnencollectebonnengb
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in kaarten van:
€10,00; 40 bonnen van €0,25
€20,00; 40 bonnen van €0,50
€25,00; 25 bonnen van €1,00
€50,00; 25 bonnen van €2,00

De collectebonnen zijn bij voorkeur te bestellen op de website: www.pgdrachten.nl

Wanneer u dit voor de eerste keer doet, wordt u gevraagd eerst een account aan te maken. De rest wijst zich vanzelf. Het registratienummer hoeft niet ingevuld te worden. De betaling gaat door middel van Ideal via uw eigen bank. U krijgt de bonnen daarna thuis bezorgd. Bij het Kerkelijk Bureau kunnen ook bonnen worden afgehaald waarbij u voor de betaling een eenmalige machtiging afgeeft. Via Ideal heeft onze voorkeur.

Het bestellen en betalen van collectebonnen via Ideal is het meest efficiënt. Heeft u vragen of hulp nodig dan kunt u bellen met de vrijwilligers van het kerkelijk bureau gebeld worden, zij kunnen uitleggen hoe het werkt.

Rekeningen Protestantse Gemeente te Drachten 
IBAN: NL35FVLB069.97.43.516 ten name van de Prot. Gem. te Drachten
Wilt u in de omschrijving de bestemming vermelden:
Vaste vrijwillige bijdragen
Solidariteitskas
Vrijwillige bijdrage Geandewei
abonnement Elisabet/Giften
Collectebonnen
De Schakel
Evangelisatie.

Centrale Diaconie Drachten
IBAN: NL67FVLB069.96.41.381 t.n.v. Diaconie-ZWO o.v.v. bestemming van uw gift.

Automatische incasso
Onze gemeente gebruikt incasso’s bij de bijdrage voor:
-de vrijwillige bijdrage (actie kerkbalans)
-de Geandewei
-de Solidariteitskas
Bij deze incasso’s is de datum van incasseren steeds de 25e van de maand of de eerst daarop volgende werkdag. De incassant-ID van de Protestantse Gemeente te Drachten is NL27ZZZ302584829123
De CDD (Centrale Diaconie Drachten) gebruikt incasso’s voor:
-Diaconie
-ZWO
-Kerkradio
Bij deze incasso is de datum van incasseren steeds de 15e van de maand of de eerst daarop volgende werkdag.
De Incassant-ID van de CDD is NL58ZZZ302584823230.
Als kerklid hoeft u niets te doen, alles is voor u geregeld.

Zoeken