Kerkblad Geandewei

Verschijningsdata Geandewei 2015 Editie Drachten
Het kerkblad Geandewei wordt tweewekelijks bij de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Drachten bezorgd. Zo blijft u op de hoogte van alle zaken die spelen binnen de kerkelijke  gemeente en in uw wijk. Omdat de bijdrage voor de Geandewei een vrijwillige bijdrage is, is deze, evenals uw kerkelijke bijdrage, als gift aan te merken en aftrekbaar op uw aangifte van de inkomstenbelasting.
Dit alles is binnen de regels die de belastingdienst voor giften heeft opgesteld. 
Namens het College van Kerkrentmeesters, Poppe Douma, penningmeester

Verschijningsdata Kerkblad "Geandewei" 2017

Nr

Redactievergadering

Verschijningsdata

Bijzonderheden

17

11 september

14 september

 

18

25 september

28 september

 

19

9 oktober

12 oktober

 

20

23 oktober

26 oktober

Herfstvakantie 21-30 oktober

21

6 november

9 november

 

22

20 november

23 november

 

23

4 december

7 december

 

24

18 december

21 december

Kerstvakantie 23 -12 tot 3 – 1- 2018

Kopij:
Inleveren van kopij voor de volgende Geandewei die Donderdag 26 januari 2017 verschijnt is maandag 23 januari, 09.00 uur op de juiste e-mail adressen.
Berichten moeten als bijlage (in Word) per mail aangeleverd worden. Lettertype Arial 10 punten.
Foto’s moeten niet in het Word document worden opgenomen. Wel met tekst aangeven: Hier foto plaatsen. Een foto moet samen met de kopij als jpg-bijlage per mail opgestuurd worden.

De e-mailadressen voor Geandewei zijn:
Wijk Oase:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk Oost:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk Zuid:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk West:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Verenigingen:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jeugdpagina:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De kopij die niet thuis hoort in een van bovenstaande e-mailadressen, moet gestuurd worden naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopij in te korten of niet te plaatsen.
In Geandewei worden geen gedichten geplaatst
De redactie editie Drachten

Redactiecommissie bestaat uit:

Naam

Adres

Postcode

Telefoonnummer

Mevr. A. Stegeman- van Dijk redactiesecretaris

   

06-30033237

Dhr. C. de Haan

De Leijen 31

9202 HK Drachten

(0512) 510868

Dhr. K. v.d. Linde

De Emma 16

9207 CC Drachten

(0512) 524198

Dhr. H.J.Ramerman

Flevo 62

9204 JP Drachten

(0512) 517817

Dhr. J.F. van der Veen

Fluessen 69

92024 HS Drachten

(0512) 515897

Dhr. R. van der Wal

Kamperfoelie 4

9203 LT Drachten

(0512) 525998

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor klachten over de bezorging van de Geandewei moet, u zijn bij:
Wijk Noord: Dhr. J. Boers (0512) 531021
Wijk Oost, de Wiken Fam.T. Kooistra Gernaerd 10 (0512) 519561
Wijk Oost, de Venen Fam. H. vd. Heide Spitael 34 (0512) 512241
Wijk West, Drait Dhr. J. van Panhuis Kuinder 94 (0512) 518434
Trisken, Sanding en Himsterhout Dhr. J. Wagenaar Stal 169 (0512) 510071
Wijk Zuid Singels Dhr. S. Woudstra Houtzaagmolen 10 (0512) 545565
Wijk Zuid De Bouwen Dhr. F. de Boer Burg. Wuiteweg 85 (0512) 517239

Zoeken