Ledenaantal 31 december 2015

Vanaf 1 januari 2015 is de "Wijk Tehuizen" opgeheven. De leden zijn bij de wijken geteld waarin ze  woonachtig zijn. 

 

Stand per 31-03-2016

Stand per 31-09-2016

Stand per 31–12-2016

Wijk

Belijden-de leden

Doop-
leden

Totaal
leden

Verbon-denen

Belijden-de leden

Doop-
leden

Totaal
leden

Verbon-denen

Belijden-de leden

Doop-
leden

Totaal
leden

Verbon-denen

Noord

1098

2571

226

1473

1437

1064

2501

112

 

 

 

 

Oost

396

1084

88

688

684

380

1064

31

 

 

 

 

Zuid

444

1456

97

1012

988

460

1448

79

 

 

 

 

West

855

2047

206

1192

1187

825

2012

198

 

 

 

 

Bertilla

22

4

26

3

14

4

18

3

 

 

 

 

Totaal

4387

2797

7184

620

4310

2733

7043

423

 

 

 

 

 

Stand per 31-12-2014

Stand per 31-12-2015

Stand per 31–03-2016

Wijk

Belijdende leden

Doop-
leden

Totaal
leden

Verbon-denen

Belijdende leden

Doop-
leden

Totaal
leden

Verbon-denen

Belijdende leden

Doop-
leden

Totaal
leden

Verbon-denen

Noord

1533

1114

2647

230

1492

1093

2585

1473

1098

2571

226

1473

Oost

707

410

1117

103

688

394

1082

688

396

1084

88

688

Zuid

985

455

1440

103

1024

454

1478

1012

444

1456

97

1012

West

1191

916

2107

218

1206

876

2082

1192

855

2047

206

1192

Tehuizen

145

14

159

16

-

-

-

-

-

-

-

-

Bertilla

19

5

24

2

21

4

25

3

22

4

26

3

Totaal

4580

2914

7494

672

4524

2844

7368

657

4387

2797

7184

620

 

Zoeken