Kerk en informatie

Op deze pagina vindt u artikelen die u wegwijs maken in de organisatie van de Protestantse Gemeente Drachten.

Uitzending Kerkomroep, Webradio

logokerkomroep

De diensten, vermeld in Geandewei, worden uitgezonden via de webradio, www.kerkomroep.nl

Op zondag, feestdagen, en andere momenten dat er een dienst is in één van de kerken van de Protestantse Gemeente te Drachten wordt deze uitgezonden door Kerkomroep Nederland. Trouw- en rouwdiensten worden uitgezonden met toestemming van het bruidspaar of de familie. Met een eigen computer kan ingelogd worden op www.kerkomroep.nl, daarna doorklikken naar provincie Friesland, plaats Drachten en de wijkkerk. Degene die geen computer heeft kan een webradio aanvragen om naar de dienst luisteren. Deze radio is zo ingericht dat de luisteraar is ingedeeld bij de kerk van de eigen wijkgemeente. Maar men kan zelf ook een keuze maken voor een dienst vanuit een ander kerkgebouw. Ook is het mogelijk om tijdelijk bij bijvoorbeeld ziekte een webradio te ontvangen en te gebruiken. De kosten voor webradio voor de eerste twee maanden is gratis; daarna zijn de kosten € 8,00 per maand. De android app is down te loaden
Informatie over of m.b.t. het aanvragen van een webradio is te verkrijgen bij:

Wijk West en Zuid, Henk Janssens, tel. 510837
Wijk Noord en Oost, Albert Buma, tel. 516060

Kerk zijn

img 3171De Protestantse Gemeeente in Drachten is een christelijke kerk. Zij probeert op haar wijze Jezus na te volgen. Het verhaal van het evangelie zoals dat gestalte kreeg in het leven van Jezus is haar bron.

De Protestantse Gemeente staat voor betrokkenheid op God, op mensen onderling en op de wereld. Zij is een veelzijdige kerk in haar geloven en inzet. Drachten is een gemeente waar ,,alle smaken binnen de PKN’’ qua identiteit zijn vertegenwoordigd. Van rechtzinnig confessionelen en vrijzinnig hervormden tot evangelische gereformeerden. Er is de ruimte, ook spiritueel gezien, om je geloof op een eigen wijze te beleven. Iedereen vult de zoektocht naar God zelf in. De ochtenddiensten hebben het kenmerk dat ze eigenlijk iedere kerkganger moeten aanspreken.. De middag- en avonddiensten worden ingevuld met alternatieve, experimentele en eigentijdse vieringen. Zo kent Drachten bijvoorbeeld Welkomstdiensten, avondgebeden, muziekdiensten en praisediensten. Het heeft ook het grensverkeer doen toenemen bij de zondagse vieringen. Via eigentijds kerk-zijn probeert de Protestantse Gemeente Drachten te laten zien dat ze een kerk met toekomst is. Ook voor jongeren. Loop maar eens binnen!

Wat betekent 'kerk'?
Het woord ‘kerk’ kun je op verschillende manieren gebruiken. Mensen kunnen er het kerkgebouw mee bedoelen, of de mensen die erbij horen (‘gemeenteleden’ of ‘geloofsgemeenschap’). Met ‘kerk’ kan ook een kerkelijke gemeente in een dorp of stad worden bedoeld, of juist de landelijke organisatie en het instituut kerk.

Dopen, huwelijk, verhuizing en overlijden

Wel en Wee’…
In onze gemeente leven wij graag met elkaar mee in blijde en droeve tijden. Zou het daarom niet goed zijn elkaar via uw wijkouderling of sectieteam op de hoogte te houden bij een geboorte, een jubileum, bij ziekte en zo meer?

Bij opname in het ziekenhuis…
Als in het ziekenhuis bezoek zou willen van uw wijkpastor of ouderling, laat ons dat dan op één of andere manier weten.

Trouwen…
Wilt u uw huwelijk kerkelijk laten bevestigen? Neem dan ruimschoots van te voren contact op met de predikant van uw keuze
. Leg eerst met hem of haar een datum vast en bespreek pas daarna (bijvoorbeeld!) de zaal en de muziek...
Er is een uitvoerige handleiding beschikbaar voor a.s. bruidsparen, waarin uitleg wordt gegeven over de kerkelijke bevestiging van het huwelijk, de gang van zaken, en een handige check-list.


Dopen…
Samen met de ouders bereidt de predikant een doopdienst voor. Om dat goed te kunnen doen wordt het aantal dopelingen beperkt tot vijf. Zijn er meer aangemeld, dan wordt in overleg met
predikanten en ouders naar een andere mogelijkheid gezocht.
Om eerst met elkaar te praten over de doop van je kind, en ter voorbereiding van het gesprek met de predikant, is er een boekje beschikbaar dat wordt aangeboden aan de ouders door de kerk. Dit gebeurd alleen als de wijkpredikant, het sectieteam of het kerkelijk bureau een geboortekaartje ontvangt.

Overlijden…
Bij het overlijden van een naaste moet er meestal veel op korte termijn geregeld worden. Wie moeten er benaderd worden? Hoe bereiken we de kerk? Waar moeten we aan denken? Om u hierbij in de eerste ogenblikken na een overlijden van dienst te zijn hebben we een handleiding voor u opgesteld. Ook kunt u hier suggesties en materiaal vinden voor het vervolg: de invulling en vormgeving van de afscheidsdienst.

Persoonlijke veranderingen...
Het is belangrijk de kerkelijke administratie goed bij te houden. Wilt u daarom adreswijzigingen, berichten van overlijden, geboorte, huwelijk en echtscheiding doorgeven aan het
kerkelijk bureau?

Zoeken