Naar de kerk gaan

Iedere zondag gaan we naar de kerk. Deze viering heet kerkdienst of eredienst.
De kerkdienst is namelijk dé plek om met anderen je geloof te vieren en God te eren. Tijdens de kerkdienst zingen en bidden christenen met elkaar. Iemand leest voor uit de bijbel en iemand legt de bijbel uit. Er wordt geld ingezameld, bijvoorbeeld voor Kerkinactie. Soms is er daarna een viering van brood en wijn.
De ene kerkdienst begint al om 9.30 uur ‘s ochtends, de andere soms pas om 19.00 uur ’s avonds.

De zondagse kerkdienst
De zondag is een speciale dag van de week. De zondagse kerkdienst verdeelt onze tijd in eenheden van zeven dagen. En - of je nu wel of niet naar de kerk gaat - de samenleving heeft dit zevendaagse ritme op allerlei manieren overgenomen. De zondag is de eerste dag van de week en een rustdag. Dit heeft met twee verhalen uit de bijbel te maken.
De week komt voort uit het verhaal van de schepping van hemel en aarde. Volgens het verhaal is de wereld in schiep God de wereld in zes dagen. Op de zevende dag rustte God uit van zijn scheppingswerk. Zo moet ook de mens in opdracht van God op iedere zevende dag rusten. De joden onderhouden deze traditie in de vorm van de sabbat. Die dag is een heilige dag, een dag van vrijheid en bezinning, gewijd aan God. De andere dagen van de week zijn bedoeld om te werken.
Een ander verhaal vertelt dat Jezus Christus op de zondag is opgestaan uit de dood. Daarom werd voor christenen de zondag de speciale dag van de week. Christenen maakten een variatie op het weekritme door de week te laten beginnen met een rustdag. Ze noemen de zondag ook wel de ‘dag van de Heer’. Het is de vertaling uit het Latijn: dies domenica. Dit is bijvoorbeeld herkenbaar in de naam van de zondag in andere talen, zoals in het Frans (dimanche) of Italiaans (domenica). Op de zondag verheugen christenen zich over wat God in Christus heeft gedaan.

Zoeken