Omhoog

Begraafplaatsen

Mededeling Zuiderbegraafplaats oktober 2017 

Van de hierna te noemen graven hebben we geen rechthebbende meer.

We zijn op zoek naar namen van familieleden van de overledene(n) zodat we met hen contact op kunnen nemen.
Indien u familielid bent of familieleden kent, kunt u ons helpen door contact met ons op te nemen.

Het betreft onderstaande graven: 

Regel 10 nr. 41: Lamkje Koopman-Schaper, geboren 25-2-1905 enoverleden 4-10-1998.

Rechthebbende van dit graf was: mevrouw L. Koopman-Schaper, p/a Haverstuk 271, 9203 JK  Drachten.
Er zijn geen familieleden bekend. 

Regel 30 nr. 01: Jan Scholte, geboren 29-8-1814 enoverleden 11-3-1939 en

                           Willem Scholte geboren 30-9-1925 en overleden 11-3-1998.

Rechthebbende van dit graf was: de heer A. Scholte, p/a Berglaan 56, 9203 GJ  Drachten.
Er zijn geen familieleden bekend

U kunt contact opnemen met het Kerkelijk Bureau telefoon 0512-539946 met mevrouw F. Steringa
(bereikbaar woensdag en donderdag van 10.00-14.00 uur) .

Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Indien binnen één jaar vanaf publicatie datum er geen nieuwe rechthebbende zich heeft gemeld (t/m 3de  familiegraad) vervallen m.i.v. 1 januari 2019 alle rechten hierop.

Namens de administrateur van de
Noorder- en Zuiderbegraafplaats te Drachten. 

Drachten 16 oktober 2017

Beheerverordening Noorder enZuiderbegraafplaats 1-1-2011
 
 
Powered by Phoca Download

Zoeken