Cantorij van de Grote Kerk

cantorijCantorij van de Grote Kerk

De Cantorij van de Grote Kerk bestaat sinds maart 1968, eerst als Hervormde Cantorij, maar gezien de PKN hebben we de naam veranderd in Cantorij van de Grote Kerk.
De naam geeft de verbondenheid met de oude hervormde kerk al aan, doch wij zingen natuurlijk ook in andere kerken. De cantorij neemt actief deel aan de liturgie tijdens de erediensten.

Start Cantorij van de Grote Kerk
Na de vakantieperiode start de Cantorij op 1 september weer met de wekelijkse repetities op de woensdagavond tussen 19.30 en 21.30 uur. Als u meer informatie wilt neem dan contact op met L. Heida (voorzitter), tel. 511659, met G. de Vries (secretaris), tel. 517648 of met C. Steenman (penningmeester, tel. 513606.

Namens het bestuur,
Co Steenman
Repetitie

 

Inlichtingen bij het Bestuur:
Mevr. L. Heida, voorzitter
Hr. W. Veenstra, vice-voorzitter
Hr. C. Steenman, penningmeester
Mevr. G. de Vries, secretaris, Greuns 2, tel. 0512-517648.

Zoeken