Baten, lasten 2015 en 2016 en en begroting 2017

Baten en Lasten

 

 

 

 

 begroting

rekening

rekening

 

2017

2016

2015

baten

 

 

 

 Opbrengsten uit bezittingen

 €              4.200

 €           8.270

 €            10.745

 Bijdragen gemeenteleden

 €          135.700

 €        136.508

 €           164.029

 Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen

 €            23.000

 €         25.384

 €             35.111

Totaal baten

 €          162.900

 €        170.162

 €           209.885

lasten

 

 

 

 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

 €          123.960

 €        126.900

 €           145.264

 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

 €            23.000

 €         25.384

 €             25.111

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €                     -

 €                  -

 €                    -

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €            10.000

 €           8.814

 €               9.763

 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

 €                    -

 €                 -

 €                       -

 Salarissen (koster, organist e.d.)

 €                     -

 €                  -

 €                       -

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 €              5.750

 €           5.959

 €              5.331

 Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen

 €                    -

 €                 -

 €             23.616

Totaal lasten

 €          162.710

 €        167.057

 €           209.085

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

 €                 190

 €           3.105

 €                 800

Koersresultaat obligatielening

 €                   -

 €                  -

 

 

 

 

 

Resultaat

 €                 190

 €           3.105

 €                800

Zoeken