Overige Activiteiten

Bidden voor de landelijke verkiezingen

Op 10 maart vanaf 20.00 uur bidden voor de landelijke verkiezingen.
Leden van de kerken van het Platform Kerkelijk Smallingerland (PKS),
Op 15 maart 2017 vinden in Nederland de verkiezingen plaats voor een nieuwe regering. We zien dat in de afgelopen decennia steeds meer christelijke normen en waarden zijn verdwenen uit onze samenleving en ook uit onze wet- en regelgeving. Drachten kende vroeger de grootste gereformeerde gemeente van Nederland en dat is nu helaas niet meer zo. Wij geloven dat God nog steeds een verandering in ons land wil en kan brengen.

In 2 Kronieken 7:14 zegt God, dat als Zijn volk, waarover Zijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Zijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dat Hij dan vanuit de hemel zal horen, hun zonden zal vergeven en hun land zal genezen. Wij geloven dat God nog steeds dezelfde God is; Hij die was, Hij die is en Hij die zal zijn.

Elke vrijdagavond wordt er bij de Christian Fellowship Drachten (CFD), Torenstraat 18 te Drachten gebeden. De komende bidstonden staan met 2 Kronieken 7:14 als uitgangspunt in het teken van de komende verkiezingen. We bidden dat er een regering in ons land zal komen die ons land zal regeren vanuit Bijbelse perspectieven en dat die mensen worden gekozen die God op het oog heeft. En dat Nederland weer een land wordt waar Gods Koninkrijk is, waar Zijn Naam wordt geheiligd en waar Zijn wil geschiedt. De CFD organiseert met het oog op de komende verkiezingen op vrijdag 10 maart vanaf 20.00 uur een gezamenlijke bidstond voor alle leden van het PKS om een gezamenlijke stem tot onze Hemelse Vader te richten, zodat we ons met een zo groot mogelijk aantal gelovigen tot onze Heer kunnen richten.

Met hartelijke groeten,
Ferry Wieland voorganger CFD

Zoeken