Overige Activiteiten

Classicale commissie ‘Kerk en Israël’

Op dinsdag 15 maart 2016 organiseert de classicale commissie ‘Kerk en Israël’ in de classis Drachten een lezing over het fenomeen ‘antisemitisme’.
Aanvang:20.00 uur
Plaats:De Ontmoetingskerk (Achter de Hiemen 41, 9244 BP Beetsterzwaag)
Inleider:Prof. dr. Klaas A.D. Smelik uit Gent

Onder de titel ‘De terugkeer van het antisemitisme’ zal prof. Smelik ons inleiden over dit fenomeen met oog voor de historische ontwikkeling en met name de actualiteit van het antisemitisme.

Zoeken