Overige Activiteiten

40 jaar WELKOMSTDIENSTEN

40 jaar WELKOMSTDIENSTEN

In 1973 is voor het eerst begonnen een welkomstdienst te organiseren in de toenmalige Noorderkerk in Drachten. Nu, 40 jaar later mogen we ons nog steeds verheugen in een groot aantal bezoekers van deze diensten die nu in het kerkgebouw De Oase worden gehouden. Het idee om welkomstdiensten te organiseren is ontstaan vanuit de verschillende evangelisatiecommissies (iedere wijk had toen een evangelisatiecommissie), met als doel iedereen ( kerkelijk, randkerkelijk, onkerkelijk, enz.) bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus in al zijn volheid. In de afgelopen 40 jaar is er veel veranderd, zo ook op kerkelijk gebied, maar het doel van deze welkomstdiensten is nog hetzelfde. Nog steeds willen we door deze diensten een zo breed mogelijk aantal mensen bereiken. De waarde van deze diensten is reeds gebleken. Ook van ver buiten Drachten hebben onze diensten goede bekendheid. Naast verkondiging van het evangelie is er in deze dienst ruimte voor muziek, zang ( koren o.a.) en gemakkelijk te zingen liederen. Dit alles in een gemoedelijke sfeer. Onze eerstvolgende welkomstdienst is op 15 september en iedereen is van harte welkom.

Namens de activiteitencommissie voor evangelisatie, W. Bosma

Zoeken