Welkom

Welkom op de Website van de Protestantse Gemeente te Drachten. 
Op deze website wordt de algemene informatie van de Protestantse Gemeente te Drachten getoond. Voor informatie over de wijken zijn aparte websites.
De Wijken zijn ingedeeld naar de vier windstreken, met uitzondering van de Grote Kerk, die een centrale plaats en een andere functie inneemt.
Boven aan de website zijn de desbetreffende wijken genoemd.
Door gebruik te maken van het bovenstaande menu wordt u door gelinkt naar de website van de wijken, Grote Kerk, de Schakel of Kapelgemeente.

Boven aan de website zijn de desbetreffende wijken genoemd.
Door gebruik te maken van het bovenstaande menu wordt u door gelinkt naar de website van de wijken, Grote Kerk, de Schakel of Kapelgemeente.

PERSBERICHT
Maandagavond 19 februari 2018 was er een belangrijke vergadering voor de Protestantse Gemeente te Drachten. Centraal stond de vraag of de wijken rondom de Arke, de Menorah, de Oase en de Zuiderkerk elkaar zouden kunnen vinden over de toekomstige organisatiestructuur. Dat was lange tijd onzeker. Nu is er duidelijkheid.
De vertegenwoordigers van de wijken hebben zich in de algemene kerkenraad unaniem uitgesproken voor één protestantse gemeente met één centrale kerkenraad. Het besluit daartoe zal de komende jaren fasegewijs worden uitgewerkt. Daarbij zal aandacht geschonken worden aan wensen en ideeën vanuit de wijken. De Kapelgemeente had al eerder aangegeven op zoek te zijn naar een zustergemeente van dezelfde signatuur. Uiterlijk 1 januari 2020 moet de nieuwe organisatie er staan. De leden van de algemene kerkenraad hebben er het volste vertrouwen in dat dat gaat lukken. Het schip “voortvarend verder” lag enige tijd voor anker.  Dat het weer is vlot getrokken geeft aan dat er belangrijke stappen voorwaarts zijn gemaakt.
Meer informatie kunt u vinden in het eerstvolgende nummer van het kerkblad Geandewei dat op 1 maart 2018 verschijnt. Op de website van de Protestantse Gemeente Drachten (www.pgdrachten.nl) zal op diezelfde datum het door de algemene kerkenraad genomen besluit worden gepubliceerd.
 
Drachten, 20 februari 2018.
Protestantse Gemeente Drachten.

Geschiedenis van gereformeerde kerk te Drachten
Hierbij delen we u mee, dat gisteren op onze website GereformeerdeKerken.info het vijfde en laatste deel verscheen van een historisch overzicht betreffende de v/m. Gereformeerde Kerk te Drachten.
Hoewel we u kort geleden de link naar deel 1 van de serie ook toestuurden, geven we bij deze gelegenheid die link naar dat eerste deel nogmaals aan u door, nu met de aantekening dat onder aan elk artikel via een 'link' kan worden 'doorgeschakeld' naar het volgende verhaal.
Dit is de bewuste link: https://gereformeerdekerken.info/2017/11/14/de-gereformeerde-kerk-te-drachten-1/
We weten zeker dat veel van uw gemeenteleden zeer geïnteresseerd zullen zijn de vijf verhalen te lezen. Vandaar dat we u ook nu weer meedelen dat het u vrij staat de aandacht van uw gemeenteleden op de vijfdelige serie te vestigen door onderstaande link aan hen door te geven, bijv. via de kerkelijke website.

Met een hartelijke groet, namens het redactieteam van GereformeerdeKerken.info,
G.J, Kok - Groningen

Preekrooster 2018 (18-11-2017)
Het preekrooster van 2018 is in PDF-formaat te downloaden uit de map 'documenten'. Het is opgedeeld in twee documenten: Kerkdienstenrooster Wijken 2018 en Kerkdienstenrooster Tehuizen en Schakel 2018. 

Belangrijk bericht aangaande Zuiderbegraafplaats 16 oktober 2017.
Van de hierna te noemen graven hebben we geen rechthebbende meer.
We zijn op zoek naar namen van familieleden van de overledene(n) zodat we met hen contact op kunnen nemen.
Indien u familielid bent of familieleden kent, kunt u ons helpen door contact met ons op te nemen. 

Het betreft onderstaande graven:
Regel 10 nr. 41: Lamkje Koopman-Schaper, geboren 25-2-1905 enoverleden 4-10-1998.
Rechthebbende van dit graf was: mevrouw L. Koopman-Schaper, p/a Haverstuk 271, 9203 JK  Drachten. Er zijn geen familieleden bekend. 

Regel 30 nr. 01: Jan Scholte, geboren 29-8-1814 enoverleden 11-3-1939 en Willem Scholte geboren 30-9-1925 en overleden 11-3-1998.
Rechthebbende van dit graf was: de heer A. Scholte, p/a Berglaan 56, 9203 GJ  Drachten.
Er zijn geen familieleden bekend 

U kunt contact opnemen met het Kerkelijk Bureau telefoon 0512-539946 met mevrouw F. Steringa. (bereikbaar woensdag en donderdag van 10.00-14.00 uur) .

Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Indien binnen één jaar vanaf publicatie datum er geen nieuwe rechthebbende zich heeft gemeld (t/m 3de  familiegraad) vervallen m.i.v. 1 januari 2019 alle rechten hierop.

Namens de administrateur van de Noorder- en Zuiderbegraafplaats te Drachten.

De Centrum Kerken van Drachten bieden weer een seizoen vol met activiteiten. 
Het Centrum Kerken Overleg gaat verder dan alleen een geografische verbinding tussen kerken in het centrum van Drachten (Smallingerland). Het gaat om gemeenschappen die elkaar vinden in kernwoorden als ´open kerk´, waar ruimte is voor iedereen, laagdrempelig (geen onbetaalbare lezingen of exposities) en veelkleurig. Maar ook herkennen ze elkaar in een ´zoekende houding´ zodat maatschappijkritische lezingen al zoekend een voorlopig antwoord kunnen geven op actuele en geloofs- en levensvragen. Met belangrijke Bijbelse thema's als rouw, vrede, armoede en rechtvaardigheid hopen we een ieder die zich zoekend, kritisch en actief een weg door het leven baant, de nodige vorming en verdieping te bieden.  
De activiteiten staan vermeld op deze site onder activiteiten 

Zie voor meer informatie de kerkbladen, de media en de betreffende websites van de ker-ken:
http://elimdrachten.nl/
http://www.doopsgezindendrachtenureterp.nl/
https://www.apgen.nl/activiteiten/agenda/
http://pgdrachtengrotekerk.nl/

Vorming en Verdieping

Activiteiten

Februari 2018
zo ma di wo do vr za
1
2
3
4
16:00
Lezing dr. Jacob Slavenburg: Religie, de Gouden draad in de mensheidsgeschiedenis Die gouden draad is de weg naar ‘bewustzijn’. Bewust-Zijn is het eindpunt van bewustwording. Bewustwording van de [...]
Datum :   4 februari 2018
5
20:00
5 Februari 2018. Prof. Dr. Christoph Jedan, hoogleraar Godsdienstfilosofie en Ethiek, geeft een lezing [...]
Datum :   5 februari 2018
6
09:30
De Arke, Drachten, Nederland
Stiltemoment in De ArkeMediteren brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit.Samen mediteren schept verbondenheid, [...]
19:30
Earnewâldster Rûnte/RotondeIn dit winterseizoen is het thema van de lezingenserie in Eernewoude ‘Geloof [...]
19:30
Tema 2017-2018 ‘Leauwe én/óf ûnleauwe’ Wat leauwe en ûnleauwe krekt betsjutte is wat ynhâld oanbelanget, net maklik ûnder wurden te bringen. Beide [...]
Datum :   6 februari 2018
7
00:00
Jorwert
Elke woensdagmorgen is er een kleasterkuier vanaf de kerk in Jorwert. Om 09.30 uur begint de ochtend met een ochtendgebed, daarna wordt samen een kopje koffie of thee gedronken. Om 10.30 uur begint de [...]
Geen afbeelding
15:30
Op woensdag 7 februari is er in de Oase een themamiddag met als gast Wim Anker, van advocatenkantoor Anker [...]
20:00
Middelwyk 350 Drachten
Laven aan de Joodse bron- Leerhuis over scheppingsverhalen- Hoe wordt het joodse gezin geleefd Leerhuis over de [...]
Datum :   7 februari 2018
8
9
10
11
14:30
Arke Herberg De Arke Herberg is elke tweede zondag van de maand van half 3 tot 5 uur open. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie. Mogelijkheden voor [...]
Datum :  11 februari 2018
12
13
09:30
Elke tweede dinsdag van de maand is er de open gespreksgroep. Dit zijn inspirerende, openhartige en warme [...]
09:30
De Arke, Drachten, Nederland
Stiltemoment in De ArkeMediteren brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit.Samen mediteren schept verbondenheid, [...]
Datum :  13 februari 2018
14
00:00
Jorwert
Elke woensdagmorgen is er een kleasterkuier vanaf de kerk in Jorwert. Om 09.30 uur begint de ochtend met een ochtendgebed, daarna wordt samen een kopje koffie of thee gedronken. Om 10.30 uur begint de [...]
10:00
OlterterperkringOnder de titel 'Bijbel en Koran' geeft Prof. dr. Anton Wessels een cursus in vier delen waarin [...]
19:30
Oase, Ringweg 3 Drachten, Drachten
Ook jij bent in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 van harte welkom op de interkerkelijke Bijbelclub avonden voor mensen met een verstandelijke beperking. Op de club avonden wordt veel [...]
Datum :  14 februari 2018
15
16
17
18
19
Geen afbeelding
20:00
19 Februari 2018 geeft Ds. Ynte de Groot , emeritus predikant te Groningen, een lezing over twee bekende [...]
Datum :  19 februari 2018
20
09:30
De Arke, Drachten, Nederland
Stiltemoment in De ArkeMediteren brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit.Samen mediteren schept verbondenheid, [...]
Datum :  20 februari 2018
21
00:00
Jorwert
Elke woensdagmorgen is er een kleasterkuier vanaf de kerk in Jorwert. Om 09.30 uur begint de ochtend met een ochtendgebed, daarna wordt samen een kopje koffie of thee gedronken. Om 10.30 uur begint de [...]
20:00
Middelwyk 350 Drachten
Laven aan de Joodse bron- Leerhuis over scheppingsverhalen- Hoe wordt het joodse gezin geleefd Leerhuis over de [...]
Datum :  21 februari 2018
22
23
24
25
13:30
Themamiddag in Karmelklooster DrachtenOp zondag 25 februari a.s. organiseert de Olterterperkring in Karmelklooster, Burg. Wuiteweg 162 te Drachten een themamiddag [...]
14:30
Menorah Dwarswijk 350 Drachten , Drachten, Nederland
Voor wie is de Menorah-Inn bestemd?Voor iedereen. Iedereen die zin heeft om op zondagmiddag in een gezellige sfeer anderen te ontmoeten. Jong of oud, samen of alleen, wel of niet uit Drachten, iedereen [...]
Datum :  25 februari 2018
26
27
09:30
De Arke, Drachten, Nederland
Stiltemoment in De ArkeMediteren brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit.Samen mediteren schept verbondenheid, [...]
Datum :  27 februari 2018
28
00:00
Jorwert
Elke woensdagmorgen is er een kleasterkuier vanaf de kerk in Jorwert. Om 09.30 uur begint de ochtend met een ochtendgebed, daarna wordt samen een kopje koffie of thee gedronken. Om 10.30 uur begint de [...]
10:00
OlterterperkringOnder de titel 'Bijbel en Koran' geeft Prof. dr. Anton Wessels een cursus in vier delen waarin [...]
19:30
Oase, Ringweg 3 Drachten, Drachten
Ook jij bent in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 van harte welkom op de interkerkelijke Bijbelclub avonden voor mensen met een verstandelijke beperking. Op de club avonden wordt veel [...]
Datum :  28 februari 2018

Zoeken