Welkom

Welkom op de Website van de Protestantse Gemeente te Drachten. 
Op deze website wordt de algemene informatie van de Protestantse Gemeente te Drachten getoond. Voor informatie over de wijken zijn aparte websites.
De Wijken zijn ingedeeld naar de vier windstreken, met uitzondering van de Grote Kerk, die een centrale plaats en een andere functie inneemt.
Boven aan de website zijn de desbetreffende wijken genoemd.
Door gebruik te maken van het bovenstaande menu wordt u door gelinkt naar de website van de wijken, Grote Kerk, de Schakel of Kapelgemeente.

Boven aan de website zijn de desbetreffende wijken genoemd.
Door gebruik te maken van het bovenstaande menu wordt u door gelinkt naar de website van de wijken, Grote Kerk, de Schakel of Kapelgemeente.

Belangrijk bericht aangaande Zuiderbegraafplaats 16 oktober 2017.
Van de hierna te noemen graven hebben we geen rechthebbende meer.
We zijn op zoek naar namen van familieleden van de overledene(n) zodat we met hen contact op kunnen nemen.
Indien u familielid bent of familieleden kent, kunt u ons helpen door contact met ons op te nemen. 

Het betreft onderstaande graven:
Regel 10 nr. 41: Lamkje Koopman-Schaper, geboren 25-2-1905 enoverleden 4-10-1998.
Rechthebbende van dit graf was: mevrouw L. Koopman-Schaper, p/a Haverstuk 271, 9203 JK  Drachten. Er zijn geen familieleden bekend. 

Regel 30 nr. 01: Jan Scholte, geboren 29-8-1814 enoverleden 11-3-1939 en Willem Scholte geboren 30-9-1925 en overleden 11-3-1998.
Rechthebbende van dit graf was: de heer A. Scholte, p/a Berglaan 56, 9203 GJ  Drachten.
Er zijn geen familieleden bekend 

U kunt contact opnemen met het Kerkelijk Bureau telefoon 0512-539946 met mevrouw F. Steringa. (bereikbaar woensdag en donderdag van 10.00-14.00 uur) .

Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Indien binnen één jaar vanaf publicatie datum er geen nieuwe rechthebbende zich heeft gemeld (t/m 3de  familiegraad) vervallen m.i.v. 1 januari 2019 alle rechten hierop.

Namens de administrateur van de Noorder- en Zuiderbegraafplaats te Drachten.

Van de redactie
Als Geandeweiredactie zijn wij erg blij met het mooie format waarin ons kerkblad verschijnt.

Wij zetten ons in om de aangeleverde informatie van de verschillende wijken en haar leden in het afgesproken format aan te leveren bij de drukker. Elk redactielid neemt bij deze verwerking een deel voor zijn rekening. Allereerst kijken wij of de aangeleverde stukken passen binnen het inhoudelijke kader. Wij vragen ons bij elk bericht af of er informatie in staat over de kerken van de PG Drachten en/of Smallingerland De relatie van de activiteit met de kerken van de PG Drachten en Smallingerland is doorslaggevend in de plaatsing. Deze selectie is erg belangrijk om ons inhoudelijk doel te waarborgen en ons ook zoveel mogelijk te houden aan het aantal af te nemen bladzijden bij de drukker. Wanneer een redactielid twijfelt over de te plaatsen inhoud of de plek waar een bericht geplaats zou kunnen worden, bespreken wij dit op onze vergadering.

Wij vinden het erg belangrijk dat de scriba’s van de plaatselijke kerken de inhoud van de berichten ook zelf controleren. Uiteindelijk houdt de redactie zichzelf niet als eindverantwoordelijk voor de inhoud van de Geandewei. Dit is een belangrijke verantwoordelijkheid voor de kerkenraden zelf. De redactie leest wel mee en is daarin een belangrijke partner om mee samen te werken. Wij denken graag mee in en over de verschillende berichtgevingen!

Namens de gehele redactie
Van de redactiesecretaris 

De Centrum Kerken van Drachten bieden weer een seizoen vol met activiteiten. 
Het Centrum Kerken Overleg gaat verder dan alleen een geografische verbinding tussen kerken in het centrum van Drachten (Smallingerland). Het gaat om gemeenschappen die elkaar vinden in kernwoorden als ´open kerk´, waar ruimte is voor iedereen, laagdrempelig (geen onbetaalbare lezingen of exposities) en veelkleurig. Maar ook herkennen ze elkaar in een ´zoekende houding´ zodat maatschappijkritische lezingen al zoekend een voorlopig antwoord kunnen geven op actuele en geloofs- en levensvragen. Met belangrijke Bijbelse thema's als rouw, vrede, armoede en rechtvaardigheid hopen we een ieder die zich zoekend, kritisch en actief een weg door het leven baant, de nodige vorming en verdieping te bieden.  
De activiteiten staan vermeld op deze site onder activiteiten 

Zie voor meer informatie de kerkbladen, de media en de betreffende websites van de ker-ken:
http://elimdrachten.nl/
http://www.doopsgezindendrachtenureterp.nl/
https://www.apgen.nl/activiteiten/agenda/
http://pgdrachtengrotekerk.nl/

Exursie Redactie
De Geandewei-redactie in beeld op een bijzondere locatie. We zijn hier heel beeldend  achter de  drukmachines  van drukker Dekker geklommen. Want waar is de redactie zonder deze machines. Zonder de vormgevers en deze drukkunst zal de Geandewei niet meer op de deurmat ploffen. De redactie is het gezicht achter alle inhoud, die via platen door deze machines gaat. Op elke plaat staat 1 bladzijde.  1 bladzijde is ongeveer een half uur werk voor deze machine. Door de inhoud in het juiste format te zetten en op te sturen naar de drukker ontstaat er na een gestroomlijnd proces van opmaak indelen en afdrukken een grote hoeveelheid papier om uit te sorteren tot een heus tijdschrift. Een indrukwekkend proces wat in de gaten wordt gehouden en gestuurd door een tweetal ervaren drukkers. Zoals u ziet is er opkomst van jong potentieel. Jorik, de zoon van het nieuwe redactielid heeft dit beroep al goed kunnen bestuderen!

Preekrooster 2017 en 2018
Het preekrooster van 2017 is aangepast en is in PDF-formaat te downloaden uit de map 'documenten'. Het preekrooster van 2018 is nog niet klaar maar inmiddels wel te downloaden.

Vorming en Verdieping

Activiteiten

November 2017
zo ma di wo do vr za
1
09:30
Jorwert
Elke woensdagmorgen is er een kleasterkuier vanaf de kerk in Jorwert. Om 09.30 uur begint de ochtend met een ochtendgebed, daarna wordt samen een kopje koffie of thee gedronken. Om 10.30 uur begint de [...]
19:30
Oase, Ringweg 3 Drachten, Drachten
Ook jij bent in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 van harte welkom op de interkerkelijke Bijbelclub avonden voor mensen met een verstandelijke beperking. Op de club avonden wordt veel [...]
Datum :   1 november 2017
2
3
4
10:00
Op DV 4 november wordt weer de Open Doors-dag gehouden in de Utrechtse Jaarbeurs. Het programma is van [...]
Datum :   4 november 2017
5
6
7
09:30
De Arke, Drachten, Nederland
Stiltemoment in De ArkeMediteren brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit.Samen mediteren schept verbondenheid, [...]
19:30
Van Knobelsdorffplein 121, 9203 DH Drachten
Filosoof en publicist Ger Groot schreef het boek ‘De geest uit de fles’. Volgens de achterflap is dit [...]
Datum :   7 november 2017
8
9
19:30
Middelwyk 350 Drachten, Drachten
Films die er toe doen; Seizoen 2017- 2018Een aantal keren per seizoen wordt er in de ontmoetingsruimte van kerkgebouw ‘De [...]
19:30
Bibliotheek, Museumplein 1, Drachten
‘Professor, bestaat God?’ In 2014 kreeg de Rijksuniversiteit Groningen van de toen zevenjarige Anco de vraag ‘Bestaat God – kan de universiteit dat uitzoeken?’ De [...]
Datum :   9 november 2017
10
11
12
14:30
Arke Herberg De Arke Herberg is elke tweede zondag van de maand van half 3 tot 5 uur open. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie. Mogelijkheden voor [...]
Datum :  12 november 2017
13
20:00
13 november 2017 Een lezing van drs. Gerard van Zanden met als titel 'De Rechter die zelf het gericht [...]
Datum :  13 november 2017
14
09:30
Elke tweede dinsdag van de maand is er de open gespreksgroep. Dit zijn inspirerende, openhartige en warme [...]
09:30
De Arke, Drachten, Nederland
Stiltemoment in De ArkeMediteren brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit.Samen mediteren schept verbondenheid, [...]
Datum :  14 november 2017
15
19:30
Oase, Ringweg 3 Drachten, Drachten
Ook jij bent in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 van harte welkom op de interkerkelijke Bijbelclub avonden voor mensen met een verstandelijke beperking. Op de club avonden wordt veel [...]
Datum :  15 november 2017
16
17
18
19
20
21
Geen afbeelding
00:00
21 novimber 2017 Ds. B. (Bram) Bregman ‘Van angstkerk naar kerk van lief-hebbers’ Zowel geloof in de traditionele [...]
09:30
De Arke, Drachten, Nederland
Stiltemoment in De ArkeMediteren brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit.Samen mediteren schept verbondenheid, [...]
19:30
Tema 2017-2018 ‘Leauwe én/óf ûnleauwe’ Wat leauwe en ûnleauwe krekt betsjutte is wat ynhâld oanbelanget, net maklik ûnder wurden te bringen. Beide [...]
Datum :  21 november 2017
22
23
24
25
26
14:30
Menorah Dwarswijk 350 Drachten , Drachten, Nederland
Voor wie is de Menorah-Inn bestemd?Voor iedereen. Iedereen die zin heeft om op zondagmiddag in een gezellige sfeer anderen te ontmoeten. Jong of oud, samen of alleen, wel of niet uit Drachten, iedereen [...]
Datum :  26 november 2017
27
28
09:30
De Arke, Drachten, Nederland
Stiltemoment in De ArkeMediteren brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit.Samen mediteren schept verbondenheid, [...]
Datum :  28 november 2017
29
19:30
Oase, Ringweg 3 Drachten, Drachten
Ook jij bent in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 van harte welkom op de interkerkelijke Bijbelclub avonden voor mensen met een verstandelijke beperking. Op de club avonden wordt veel [...]
Datum :  29 november 2017
30

Zoeken